bűnsúly fn 4A8 (rég)

1. (rendsz. birtokszóként) ’vmely bűn(cselekmény) erkölcsi v. jogi súlya’ ❖ [a törvényszék] a’ szolgálataiktól felfüggesztett két egyed ellen a’ bünsúlyhoz alkalmazandó keresetet rendeljen (1841 Pesti Hírlap CD61) | Nehogy az elrablott javakon kereskedés útján lehessen tuladni, a vásárokon kivül minden adásvevés az orzás bűnsúlya alatt tilos (1860 Horváth Mihály 8189003, 208) | A káromkodás rosz hatása, rútsága s bűnsúlya (1864 Magyar írók élete CD27).

2. ’bűn(cselekmény) elkövetőjét terhelő (büntetőjogi) felelősség, ill. a rá nehezedő erkölcsi teher’ ❖ lelkemről törölgess el Minden bűnsulyt (1813 Helmeczy Mihály ford.–Eckartshausen C2056, 265) | Winter, Littleton hóhérkéz által vesztek, minekutána a király […] a bűnsúlyt egyedűl néhány elvakúltra hárította (1858 e. Bajza József C0714, 188) | Férfin a bűnsuly, ki szégyenbe ránt Gyarló szegény nőt martalék gyanánt (1870 Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.–Shakespeare CD11).

J: bűnteher.

Vö. CzF.

bűnsúly főnév 4A8 (rég)
1. (rendsz. birtokszóként)
vmely bűn(cselekmény) erkölcsi v. jogi súlya
[a törvényszék] a’ szolgálataiktól felfüggesztett két egyed ellen a’ bünsúlyhoz alkalmazandó keresetet rendeljen
(1841 Pesti Hírlap)
Nehogy az elrablott javakon kereskedés útján lehessen tuladni, a vásárokon kivül minden adásvevés az orzás bűnsúlya alatt tilos
(1860 Horváth Mihály)
A káromkodás rosz hatása, rútsága s bűnsúlya
(1864 Magyar írók élete)
2.
bűn(cselekmény) elkövetőjét terhelő (büntetőjogi) felelősség, ill. a rá nehezedő erkölcsi teher
lelkemről törölgess el Minden bűnsulyt
(1813 Helmeczy Mihály ford.Eckartshausen)
Winter, Littleton hóhérkéz által vesztek, minekutána a király […] a bűnsúlyt egyedűl néhány elvakúltra hárította
(1858 e. Bajza József)
Férfin a bűnsuly, ki szégyenbe ránt Gyarló szegény nőt martalék gyanánt
(1870 Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.Shakespeare)
Vö. CzF.

Beállítások