akcióképes mn 15B

(vál) ’vmely cselekvés v. feladat(ának) végrehajtására kész 〈személy, csoport, szervezet〉’ ❖ [A partra vetett] Jónás újra akcióképes lett s most már elvállalta a hivatalt (1891 Mikszáth Kálmán CD04) | Rendbe kell hozni elsősorban mindent otthonunkban [ti. Magyarországon], hogy kifelé mentől hamarabb akcióképesekké váljunk (1932 Bethlen István 9055001, 13) | akcióképes szakemberek (1995 Magyar Hírlap CD09) | A megyében az önkéntes tűzoltó-egyesületeknek is csak mintegy a fele, 68 akcióképes (1996 Magyar Hírlap CD09) | a hosszú éveken át tartó ziláltság után legyen a párt jól szervezett és akcióképes (1997 Magyar Hírlap CD09).

a. (ritk, vál) ’nagy hatású, átütő 〈eszme(rendszer)〉’ ❖ [a francia szocialisták közül] önálló külpolitikus akcióképes koncepcióval eddig […] nem mutatkozott (1919 Boross László CD10) | Az új világ etikai szisztémája […] már meg volt […] a Krisztus által megteremtett és Szent Pál által kidolgozott és akcióképessé tett keresztényi tanokban (1921 Hevesy Iván CD10).

b. (ritk, vál) ’vmely cselekvés, tett végrehajtását lehetővé tevő 〈állapot, helyzet〉’ ❖ minden eszébe jut, csak a legkézenfekvőbb, legsürgetőbb teendő nem: nagy zenei tehetségeinknek, elsősorban Bartóknak és Kodálynak akcióképes állapotba helyezése, műveik előadása (1920 Tóth Aladár CD10) | [a csatár a feléje érkező labdát levéve] a lehető legcélszerűbben és célratörőbben, a legrövidebb idő alatt akcióképes helyzetbe kerül (1983 Bíróné Nagy Edit 1018003, 192).

c. (Kat) ’harcra, bevetésre alkalmas, ill. kész, ütőképes 〈katonai alakulat, osztag〉’ ❖ A mozgósítási parancs Berlinben júl. 15–16-án éjjel adatott ki. Úgy számítottak, hogy aug. 3-án mind a három hadsereg akcióképes lesz (1914 Boross László CD10) | [A haderő reformjáról szóló tervezet] az akcióképes, de kisebb számú alakulat részére lehetővé teszi a jelenleg rendszeresített haditechnika legkorszerűbb és leginkább üzemképes részének használatát (1995 Figyelő CD2601).

Sz: akcióképesség.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

akcióképes melléknév 15B
(vál)
vmely cselekvés v. feladat(ának) végrehajtására kész 〈személy, csoport, szervezet〉
[A partra vetett] Jónás újra akcióképes lett s most már elvállalta a hivatalt
(1891 Mikszáth Kálmán)
Rendbe kell hozni elsősorban mindent otthonunkban [ti. Magyarországon], hogy kifelé mentől hamarabb akcióképesekké váljunk
(1932 Bethlen István)
akcióképes szakemberek
(1995 Magyar Hírlap)
A megyében az önkéntes tűzoltó-egyesületeknek is csak mintegy a fele, 68 akcióképes
(1996 Magyar Hírlap)
a hosszú éveken át tartó ziláltság után legyen a párt jól szervezett és akcióképes
(1997 Magyar Hírlap)
a. (ritk, vál)
nagy hatású, átütő 〈eszme(rendszer)
[a francia szocialisták közül] önálló külpolitikus akcióképes koncepcióval eddig […] nem mutatkozott
(1919 Boross László)
Az új világ etikai szisztémája […] már meg volt […] a Krisztus által megteremtett és Szent Pál által kidolgozott és akcióképessé tett keresztényi tanokban
(1921 Hevesy Iván)
b. (ritk, vál)
vmely cselekvés, tett végrehajtását lehetővé tevő 〈állapot, helyzet〉
minden eszébe jut, csak a legkézenfekvőbb, legsürgetőbb teendő nem: nagy zenei tehetségeinknek, elsősorban Bartóknak és Kodálynak akcióképes állapotba helyezése, műveik előadása
(1920 Tóth Aladár)
[a csatár a feléje érkező labdát levéve] a lehető legcélszerűbben és célratörőbben, a legrövidebb idő alatt akcióképes helyzetbe kerül
(1983 Bíróné Nagy Edit)
c. (Kat)
harcra, bevetésre alkalmas, ill. kész, ütőképes 〈katonai alakulat, osztag〉
A mozgósítási parancs Berlinben júl.július 15–16-án éjjel adatott ki. Úgy számítottak, hogy aug.augusztus 3-án mind a három hadsereg akcióképes lesz
(1914 Boross László)
[A haderő reformjáról szóló tervezet] az akcióképes, de kisebb számú alakulat részére lehetővé teszi a jelenleg rendszeresített haditechnika legkorszerűbb és leginkább üzemképes részének használatát
(1995 Figyelő)
Sz: akcióképesség
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások