büntethetőség fn 3B8 (Jog)

’bűncselekményt elkövető személy jogállása, amelynél fogva a tettéért bíróság előtt felelősségre vonható és büntetéssel sújtható’ ❖ a biró a törvényben kitüzött büntetés nemet s fokot kijelölt határai közt kiszabja a büntettesre büntethetősége arányában (1852 Szokolay István 8451005, 63) | külön kérdés tárgyát képezik […] azok a körülmények, amelyek a büntethetőséget megszüntetik, v. sulyosabb v. enyhébb büntetési tételnek alkalmazását vonják maguk után (1894 PallasLex. CD02) | valamely [háborús bűnért perbe fogott] vádlott büntethetőségét nem zárja ki, ha kormánya vagy szolgálati elöljárója parancsára cselekedett (1999 Németh István CD17).

a. ’a törvény által büntetni rendelt magatartás társadalomra veszélyessége mint a felelősségre vonás alapja’ ❖ [a véteknek] nagyobb, vagy kisebb büntethetősége az azt követ környl-álló dolgoktól függ (1787 Törvény a vétkekről ford. C2450, 87) | A fegyelmi vétség büntethetősége elévül, ha annak alapját képező cselekmény, vagy mulasztás idejétől kezdve két év lefolyt (1880 Törvényszéki Csarnok 8668002, 355) | Az Alkotmánybíróság megszüntette az 1945. évi úgynevezett népbírósági törvény még hatályban lévő azon rendelkezéseit, amelyek a háborús bűntettek büntethetőségének elévülhetetlenségét mondták ki (1994 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.

büntethetőség főnév 3B8 (Jog)
bűncselekményt elkövető személy jogállása, amelynél fogva a tettéért bíróság előtt felelősségre vonható és büntetéssel sújtható
a biró a törvényben kitüzött büntetés nemet s fokot kijelölt határai közt kiszabja a büntettesre büntethetősége arányában
(1852 Szokolay István)
külön kérdés tárgyát képezik […] azok a körülmények, amelyek a büntethetőséget megszüntetik, v. sulyosabb v. enyhébb büntetési tételnek alkalmazását vonják maguk után
(1894 PallasLex.)
valamely [háborús bűnért perbe fogott] vádlott büntethetőségét nem zárja ki, ha kormánya vagy szolgálati elöljárója parancsára cselekedett
(1999 Németh István)
a.
a törvény által büntetni rendelt magatartás társadalomra veszélyessége mint a felelősségre vonás alapja
[a véteknek] nagyobb, vagy kisebb büntethetősége az azt követ környl-álló dolgoktól függ
(1787 Törvény a vétkekről ford.)
A fegyelmi vétség büntethetősége elévül, ha annak alapját képező cselekmény, vagy mulasztás idejétől kezdve két év lefolyt
(1880 Törvényszéki Csarnok)
Az Alkotmánybíróság megszüntette az 1945. évi úgynevezett népbírósági törvény még hatályban lévő azon rendelkezéseit, amelyek a háborús bűntettek büntethetőségének elévülhetetlenségét mondták ki
(1994 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.

Beállítások