bűnügyi mn 18B

1. (tulajdonnév részeként is) ’bűnügyekben hivatalosan eljáró, azok felderítésével, ill. az elkövető(k) büntetőjogi felelősségre vonásával foglalkozó 〈szervezet v. testület (tagja)〉’ ❖ [Bankos Károly] a városi törvényszék visszaállításával 1867-ben ennek polgári s bűnügyi birájává s a telekkönyvi ügyek előadójává lett megválasztva (1891 Magyar írók élete CD27) | A bünügyi rendőrség Chidioșan Gavril bünügyi főnök vezetésével mindent megtett, hogy Pándi Margitot megtalálja (1942 Déli Hírlap 2121001, 7) | [a merénylet színhelyén] több későbbi azonosításra alkalmas nyomot rögzítettek a bűnügyi szakértők (1994 Magyar Hírlap CD09) | [a felállítandó] Központi Bűnügyi Igazgatóság vezetőjének személyéről továbbra sem született döntés (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. (Jog is) ’nyomozóhatóság, büntetőbíróság eljárását kiváltó 〈eset〉, ill. ilyen esettel kapcs., büntetőjogi felelősségre vonást igénylő 〈feljelentés, kereset〉’ ❖ [Sinay Miklós ellen] súlyos bűnügyi vádak emeltettek, s mindezekben egy ügyvéd által egész hidegséggel és szigorral működött az egyházi törvényszék (1868 Révész Imre CD57) | A császárság idejében a lopás egyes fajait (pl. baromlopást, zsebmetszést, betörést, kivált az éjit) […] bűnügyi kihágásként különös szigorúsággal torolták meg (1902 ÓkoriLex. CD28) | [Makróczy üzelmei miatt a főügyésznek] holnap valószínűleg bűnügyi feljelentést kell tenni (1932 Móricz Zsigmond 9462011, 222) | a városban a közlekedési, a bűnügyi esetek s a rendkívüli elhalálozások is a felére csökkennek (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. (Jog is) ’vmely bűnügy felderítésére és a gyanúsítottak büntetőjogi felelősségének megállapítására irányuló, nyomozóhatóság, büntetőbíróság által lefolytatott 〈eljárás〉, ill. ezzel az eljárással kapcs., ennek során létrejött, megvalósult v. elrendelt, hozott’ ❖ A székely ispánok […] bünügyi és más nagyobb perekben elnököltek (1873 Orbán Balázs CD22) | Bűnügyi zárlat. Bünügyekben is felmerül annak szüksége, hogy a bűntett által károsultaknak igényei zárlat […] által biztosíttassanak (1893 PallasLex. CD02) | Róth és Phillipovics, mint felbujtók, honárulás miatt vád alá kerültek, az ellenük folyamatba tett bünügyi eljárást azonban később maga a kormány függesztette fel (1898 Gracza György CD45) | a bűnügyi költségekért elsősorban az elítélt [felelős] (1973 Ötágú Síp 2042019, 243) | az sem javítja automatikusan a közbiztonság helyzetét és a bűnügyi felderítést, ha kétévente lefejezik a rendőrség felső vezetését (1998 Figyelő CD2601).

3a. (rég) ’a büntetőeljárás rendjét, a büntetőper szabályait megállapító 〈törvény〉’ ❖ Ezen értekezés 52 lapon polgárjogi és bűnügyi törvényeket tárgyal (1877 Kohn Sámuel CD40) | bűnügyi perrendtartás (1896 PallasLex. CD02).

4. ’bűnügyekkel kapcs.(, a büntetőeljárás során keletkezett)(hivatalos) irat, kimutatás〉’ ❖ [a] bűnügyi lajstromokból a gonosztevőket, tolvajokat, rablókat, gyújtogatókat s ezek orgazdáit előszámlálták (1870 Nagy Imre³ CD57) | A bűnügyi akta október 31-én került a törvényszéki iktatóba (1893 Mikszáth Kálmán CD04) | a bűnügyi statisztikákban milyen helyet foglalnak el a gyermekek által elkövetett gyermekgyilkosságok (1986 Nádas Péter 9466003, 233) | az 1979 óta vezetett Bűnügyi Nyilvántartás adatai szerint 1987 közepéig összesen 756 személy került nyilvántartásba kábítószer-fogyasztás [miatt] (1988 Tények könyve CD37).

4a. (ritk) ’ilyen iratok őrzését intézményesen ellátó 〈gyűjtemény (épülete)〉’ ❖ átbúvárolta Szathmár megyének Nagy-Károlyban örzött levéltárát, mely 3 osztályból áll: politicai, jogi és bűnügyi osztályból (1875 Századok CD57) | a régi Hadik-laktanya lebombázott bűnügyi levéltárának romjai között (1986 Hegyi Béla 2001012, 61).

5. ’a bűnügyekkel, bűnüldözéssel, bűnelkövetőkkel kapcs. 〈elmélet, ismeretanyag〉, ill. ilyen elmélet(ek) oktatásával foglalkozó 〈intézmény, szak〉’ ❖ A bűnügyi lélektan alapvonalai (1876 Magyar írók élete CD27) | Mint tudomány, a büntetőjog része a bűnügyi tudományoknak (1926 TolnaiÚjLex. C5720, 23) | a bűnügyi tanszékek (1994 Magyar Hírlap CD09) | A Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi szakán végzett (1997 Tények könyve CD37).

6. ’vmely országra, társadalomra, közösségre jellemző, a bűncselekmények, bűnügyek szempontjából tekintett 〈helyzet, állapot〉’ ❖ Bűnügyi viszonyok (1872 Századok CD57) | Tatabánya városi rendőrfőkapitánya adott helyzetképet a hatáskörébe tartozó régió jelenlegi bűnügyi állapotáról (1995 Magyar Hírlap CD09) | nemzetközi összehasonlításban Magyarországon a bűnügyi helyzet átlagosnak tekinthető (1997 Országgyűlési Napló CD62).

7. (megtörtént) bűnügyekről szóló, azokat ábrázoló, feldolgozó 〈tudósítás, műalkotás stb.〉, ill. ennek készítésével hivatásszerűen foglalkozó 〈személy〉’ ❖ a hírlapok bűnügyi rovatai (1879 Teleki Sándor 8474006, 247) | [Edgar Allan Poe a] megalapítója a „bűnügyi” elbeszélés műfajának (1910 Elek Artúr 9122001, 18) | bűnügyi riport (1939 Móricz Zsigmond C5087, 318) | Volt olyan vidéki ujságiró, aki bünügyi tudósitóként kiépitett rendőrségi kapcsolatai révén kapott „fülest” az eseményekről (1985 Jakab Zoltán 1070001, 9) | [a film forgatókönyvéhez] egy bűnügyi hír adta az alapötletet (1995 Magyar Hírlap CD09) | német bűnügyi tévéfilmsorozat (1997 Tények könyve CD37).

8. ’bűnügy(ek)ben v. azokat feldolgozó mű(vek)ben előforduló 〈sajátosság〉’ ❖ [Brown atya] intuícióval és „világnézeti alapon”, dogmatikus katolicizmusa segítségével fejti meg a legelképesztőbb bűnügyi rejtélyeket (1941 Szerb Antal 9668027, 204) | a bűnügyi izgalom vagy a közönség be nem avatása ma is nemegyszer jelenik meg a tényleges drámai feszültség pótanyagaként színpadjainkon (1961 Földes Anna 9154004, 134) | A sztori alaprétege bőven tartalmaz bűnügyi elemeket (a Nagy Kasszafúrástól különböző gyilkosságokon át a zsebtolvajlásig), de ezek csupán kifutópályául szolgálnak a nagy ívű asszociációkhoz (1994 Új Könyvek CD29) | bűnügyi témájú regény (1995 Új Könyvek CD29).

J: bűnvádi.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

bűnügyi melléknév 18B
1. (tulajdonnév részeként is)
bűnügyekben hivatalosan eljáró, azok felderítésével, ill. az elkövető(k) büntetőjogi felelősségre vonásával foglalkozó 〈szervezet v. testület (tagja)
[Bankos Károly] a városi törvényszék visszaállításával 1867-ben ennek polgári s bűnügyi birájává s a telekkönyvi ügyek előadójává lett megválasztva
(1891 Magyar írók élete)
A bünügyi rendőrség Chidioșan Gavril bünügyi főnök vezetésével mindent megtett, hogy Pándi Margitot megtalálja
(1942 Déli Hírlap)
[a merénylet színhelyén] több későbbi azonosításra alkalmas nyomot rögzítettek a bűnügyi szakértők
(1994 Magyar Hírlap)
[a felállítandó] Központi Bűnügyi Igazgatóság vezetőjének személyéről továbbra sem született döntés
(1996 Magyar Hírlap)
2. (Jog is)
nyomozóhatóság, büntetőbíróság eljárását kiváltó 〈eset〉, ill. ilyen esettel kapcs., büntetőjogi felelősségre vonást igénylő 〈feljelentés, kereset〉
[Sinay Miklós ellen] súlyos bűnügyi vádak emeltettek, s mindezekben egy ügyvéd által egész hidegséggel és szigorral működött az egyházi törvényszék
(1868 Révész Imre)
A császárság idejében a lopás egyes fajait (pl.például baromlopást, zsebmetszést, betörést, kivált az éjit) […] bűnügyi kihágásként különös szigorúsággal torolták meg
(1902 ÓkoriLex.)
[Makróczy üzelmei miatt a főügyésznek] holnap valószínűleg bűnügyi feljelentést kell tenni
(1932 Móricz Zsigmond)
a városban a közlekedési, a bűnügyi esetek s a rendkívüli elhalálozások is a felére csökkennek
(1997 Magyar Hírlap)
3. (Jog is)
vmely bűnügy felderítésére és a gyanúsítottak büntetőjogi felelősségének megállapítására irányuló, nyomozóhatóság, büntetőbíróság által lefolytatott 〈eljárás〉, ill. ezzel az eljárással kapcs., ennek során létrejött, megvalósult v. elrendelt, hozott
A székely ispánok […] bünügyi és más nagyobb perekben elnököltek
(1873 Orbán Balázs)
Bűnügyi zárlat. Bünügyekben is felmerül annak szüksége, hogy a bűntett által károsultaknak igényei zárlat […] által biztosíttassanak
(1893 PallasLex.)
Róth és Phillipovics, mint felbujtók, honárulás miatt vád alá kerültek, az ellenük folyamatba tett bünügyi eljárást azonban később maga a kormány függesztette fel
(1898 Gracza György)
a bűnügyi költségekért elsősorban az elítélt [felelős]
(1973 Ötágú Síp)
az sem javítja automatikusan a közbiztonság helyzetét és a bűnügyi felderítést, ha kétévente lefejezik a rendőrség felső vezetését
(1998 Figyelő)
3a. (rég)
a büntetőeljárás rendjét, a büntetőper szabályait megállapító 〈törvény〉
Ezen értekezés 52 lapon polgárjogi és bűnügyi törvényeket tárgyal
(1877 Kohn Sámuel)
bűnügyi perrendtartás
(1896 PallasLex.)
4.
bűnügyekkel kapcs.(, a büntetőeljárás során keletkezett) (hivatalos) irat, kimutatás〉
[a] bűnügyi lajstromokból a gonosztevőket, tolvajokat, rablókat, gyújtogatókat s ezek orgazdáit előszámlálták
(1870 Nagy Imre³)
A bűnügyi akta október 31-én került a törvényszéki iktatóba
(1893 Mikszáth Kálmán)
a bűnügyi statisztikákban milyen helyet foglalnak el a gyermekek által elkövetett gyermekgyilkosságok
(1986 Nádas Péter)
az 1979 óta vezetett Bűnügyi Nyilvántartás adatai szerint 1987 közepéig összesen 756 személy került nyilvántartásba kábítószer-fogyasztás [miatt]
(1988 Tények könyve)
4a. (ritk)
ilyen iratok őrzését intézményesen ellátó 〈gyűjtemény (épülete)
átbúvárolta Szathmár megyének Nagy-Károlyban örzött levéltárát, mely 3 osztályból áll: politicai, jogi és bűnügyi osztályból
(1875 Századok)
a régi Hadik-laktanya lebombázott bűnügyi levéltárának romjai között
(1986 Hegyi Béla)
5.
a bűnügyekkel, bűnüldözéssel, bűnelkövetőkkel kapcs. 〈elmélet, ismeretanyag〉, ill. ilyen elmélet(ek) oktatásával foglalkozó 〈intézmény, szak〉
A bűnügyi lélektan alapvonalai
(1876 Magyar írók élete)
Mint tudomány, a büntetőjog része a bűnügyi tudományoknak
(1926 TolnaiÚjLex.)
a bűnügyi tanszékek
(1994 Magyar Hírlap)
A Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi szakán végzett
(1997 Tények könyve)
6.
vmely országra, társadalomra, közösségre jellemző, a bűncselekmények, bűnügyek szempontjából tekintett 〈helyzet, állapot〉
Bűnügyi viszonyok
(1872 Századok)
Tatabánya városi rendőrfőkapitánya adott helyzetképet a hatáskörébe tartozó régió jelenlegi bűnügyi állapotáról
(1995 Magyar Hírlap)
nemzetközi összehasonlításban Magyarországon a bűnügyi helyzet átlagosnak tekinthető
(1997 Országgyűlési Napló)
7.
(megtörtént) bűnügyekről szóló, azokat ábrázoló, feldolgozó 〈tudósítás, műalkotás stb.〉, ill. ennek készítésével hivatásszerűen foglalkozó 〈személy〉
a hírlapok bűnügyi rovatai
(1879 Teleki Sándor)
[Edgar Allan Poe a] megalapítója a „bűnügyi” elbeszélés műfajának
(1910 Elek Artúr)
bűnügyi riport
(1939 Móricz Zsigmond)
Volt olyan vidéki ujságiró, aki bünügyi tudósitóként kiépitett rendőrségi kapcsolatai révén kapott „fülest” az eseményekről
(1985 Jakab Zoltán)
[a film forgatókönyvéhez] egy bűnügyi hír adta az alapötletet
(1995 Magyar Hírlap)
német bűnügyi tévéfilmsorozat
(1997 Tények könyve)
8.
bűnügy(ek)ben v. azokat feldolgozó mű(vek)ben előforduló 〈sajátosság〉
[Brown atya] intuícióval és „világnézeti alapon”, dogmatikus katolicizmusa segítségével fejti meg a legelképesztőbb bűnügyi rejtélyeket
(1941 Szerb Antal)
a bűnügyi izgalom vagy a közönség be nem avatása ma is nemegyszer jelenik meg a tényleges drámai feszültség pótanyagaként színpadjainkon
(1961 Földes Anna)
A sztori alaprétege bőven tartalmaz bűnügyi elemeket (a Nagy Kasszafúrástól különböző gyilkosságokon át a zsebtolvajlásig), de ezek csupán kifutópályául szolgálnak a nagy ívű asszociációkhoz
(1994 Új Könyvek)
bűnügyi témájú regény
(1995 Új Könyvek)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások