bürke² (6B) l. bőrke

bőrke fn 6Bbürke (nyj)

1. (nyj) ’a levágott disznó bizonyos részeinek bőre, amelyről lemetszették a szalonnát, ill. szalonnabőr’ ❖ ? A’ br, és bürke nem hasonlók-e? ezeket a fzk le-tisztíttyák (1800 Molnár János C0302, 185) | Schwarte, die: brke p. o. szalonna börke (1803 Márton József¹ C5802, 427. hasáb) | nem tehettünk szert oly hosszu késre, mint a mily vastag a szalonna s bürke volt (1890 Ethnographia C0130, 319) | A [disznó]fejből (bőrkével és körömmel együtt) kocsonya készül (1994 Frank Júlia CD19).

1a. (ritk) ’kikészített és feldolgozott állatbőr kisebb darabja, ill. ebből készült használati cikk’ ❖ boglya gyanánt emelkedő rőt hajok […] megérdemelheté a’ fejfödél, sőt kalpag nevezetet, hacsak azon kis bőrkét, melly sapka korában valaha elég hegyesen állhatott, […] nem akarjuk mintegy boldog emlékezetből még ma is sapkának nevezni (1829 Vörösmarty Mihály 8524420, 7) | a bürkét se feledjük (kis bőrkötény) amit a vállunkra vetünk, mint a tarisznyát, amikor nyelet vonyunk, hogy a szálkás durung ne rontsa ki az ember ódalát (1912 Malonyay Dezső CD07).

1b. (rég, ritk, tréf) ’〈testi épség, élet jelképeként〉’ ❖ itten mindenikünknek bőrkéjéről van a kérdés (1856 Vasárnapi Újság CD56).

2. (Áll) ’az ektoplazma szilárdabb külső rétege, amely megszabja az egysejtű állat alakját, az ún. pellikula’ ❖ Az ektoplasma külső felületén már folyékony állapotában, vagyis már a gyökérlábúakban szívóssá, keménnyé válhatik, mikor is azt bőrke, vagy pellicula név alatt különböztetjük meg. […] Az ektoplasmának van azonban olyan terméke is, amely többé nem válik protoplasmává, mert a protoplasmának csak a felületre kiizzadt váladéka. Ez a bőrhártya, vagy cuticula (1933 Az állatok világa CD46) | [Entz Géza] akadémiai levelező tagi székfoglaló előadásában az általa 1910-ben felfedezett érdekes amőbafaj (Amoeba polyxena) alkatát és életmódját tárgyalta. Jellemzői: az élesen elkülönülő bőrke (pellicula), külső- és belsőplazma (1984 Lukács Dezső CD30).

3. (rég, nem szakny) ’a bőrszövet párolgást és gázcserét csökkentő védőrétege; kutikula’ ❖ A cuticula szakadatlanul van a bőrsejteken, azért külön réteg (bőrke) gyanánt látszik. Legjobban látni a vastagabb bőrnemü örökzöld v. kitelelő leveleken (1893 PallasLex. CD02).

4. (rég, ritk) ’bőrszerű hártya v. vékony bőrréteg’ ❖ A terület, mellyen az oltás történt, egyéb különös helybeli tüneményeket nem mutatott, minthogy az megdagadván, azonnal bőrkével (crusta) elfedetett, a melly többnyire hatod napra ismét eresztett szőr miatt magától lehámlott (1846 Hetilap CD61) | Falzatuk [ti. a vénáké] három rétegü: a belső […] ruganyos levelekből áll, amelyet belül endotél [= hámszöveti] bőrke takar (1897 PallasLex. CD02).

ÖU: szalonna~.

Vö. CzF. ~, bürke; ÉrtSz.; TESz. bőr; ÉKsz.; ÚMTsz. bőrke¹

bürke² lásd bőrke
bőrke főnév 6B
bürke 6B (nyj)
1. (nyj)
a levágott disznó bizonyos részeinek bőre, amelyről lemetszették a szalonnát, ill. szalonnabőr
?
A’ br, és bürke nem hasonlók-e? ezeket a fzk le-tisztíttyák
(1800 Molnár János)
Schwarte, die: brke p. o.példának okáért szalonna börke
(1803 Márton József¹)
nem tehettünk szert oly hosszu késre, mint a mily vastag a szalonna s bürke volt
(1890 Ethnographia)
A [disznó]fejből (bőrkével és körömmel együtt) kocsonya készül
(1994 Frank Júlia)
1a. (ritk)
kikészített és feldolgozott állatbőr kisebb darabja, ill. ebből készült használati cikk
boglya gyanánt emelkedő rőt hajok […] megérdemelheté a’ fejfödél, sőt kalpag nevezetet, hacsak azon kis bőrkét, melly sapka korában valaha elég hegyesen állhatott, […] nem akarjuk mintegy boldog emlékezetből még ma is sapkának nevezni
(1829 Vörösmarty Mihály)
a bürkét se feledjük (kis bőrkötény) amit a vállunkra vetünk, mint a tarisznyát, amikor nyelet vonyunk, hogy a szálkás durung ne rontsa ki az ember ódalát
(1912 Malonyay Dezső)
1b. (rég, ritk, tréf)
〈testi épség, élet jelképeként〉
itten mindenikünknek bőrkéjéről van a kérdés
(1856 Vasárnapi Újság)
2. (Áll)
az ektoplazma szilárdabb külső rétege, amely megszabja az egysejtű állat alakját, az ún. pellikula
Az ektoplasma külső felületén már folyékony állapotában, vagyis már a gyökérlábúakban szívóssá, keménnyé válhatik, mikor is azt bőrke, vagy pellicula név alatt különböztetjük meg. […] Az ektoplasmának van azonban olyan terméke is, amely többé nem válik protoplasmává, mert a protoplasmának csak a felületre kiizzadt váladéka. Ez a bőrhártya, vagy cuticula
(1933 Az állatok világa)
[Entz Géza] akadémiai levelező tagi székfoglaló előadásában az általa 1910-ben felfedezett érdekes amőbafaj (Amoeba polyxena) alkatát és életmódját tárgyalta. Jellemzői: az élesen elkülönülő bőrke (pellicula), külső- és belsőplazma
(1984 Lukács Dezső)
3. (rég, nem szakny)
a bőrszövet párolgást és gázcserét csökkentő védőrétege; kutikula
A cuticula szakadatlanul van a bőrsejteken, azért külön réteg (bőrke) gyanánt látszik. Legjobban látni a vastagabb bőrnemü örökzöld v.vagy kitelelő leveleken
(1893 PallasLex.)
4. (rég, ritk)
bőrszerű hártya v. vékony bőrréteg
A terület, mellyen az oltás történt, egyéb különös helybeli tüneményeket nem mutatott, minthogy az megdagadván, azonnal bőrkével (crusta) elfedetett, a melly többnyire hatod napra ismét eresztett szőr miatt magától lehámlott
(1846 Hetilap)
Falzatuk [ti. a vénáké] három rétegü: a belső […] ruganyos levelekből áll, amelyet belül endotél [= hámszöveti] bőrke takar
(1897 PallasLex.)
ÖU: szalonnabőrke
Vö. CzF. ~, bürke; ÉrtSz.; TESz. bőr; ÉKsz.; ÚMTsz. bőrke¹

Beállítások