bürokrácia fn 6A

1. (Közig v. Pol) ’az államnak mint intézményrendszernek a közigazgatás, államigazgatás feladatait ellátó, hierarchikus felépítésű, szigorúan szabályozott, bürokraták által működtetett része, ritk. az ebben dolgozó hivatalnokok összessége, ill. olyan hatalmi berendezkedés, amelyben a hatalom ezen a területen összpontosul’ ❖ könnyen megeshetne: hogy oly’ rossz ideát kapnék ott-is [ti. Erdélyben] a’ bürokratziáról és az igasság’ kiszolgáltatásáról, a’ millyennel dosztig elvagyok telve a’ Magyar bürokrátziáról, és jusztitziáról (1821 Dessewffy József C2570, 399) | Buda eddig – ugy szólván – Magyarország Bécse volt; itt székelt a bureaucratia (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | [Szent István] az országot – mint valamely újkori belügyminiszter – kerületekre osztotta, […] bureaukratiat szervezett (1879 Pauler Gyula CD57) | [a Bach-rendszer] a bürokráciára, a katonaságra és a Thun-féle konkordátum és iskolai rendszabályok által a papságra támaszkodott (1915 RévaiNagyLex. C5709, 246) | Bizánc hivatalnok állam s amelyik császára nem adminisztrál, elveszett. […] Nyomasztó bürokrácia, de legalább működik (1940 Németh László² 9485011, 53) | a központi állami bürokrácia fiatalabb nemzedékeinek (1997 Csite András 2047005, 132).

2. (pejor is) ’az államigazgatás vmely területéhez v. vmely egyéb szervezethez, szakterülethez tartozó hivatali gépezet(ben), apparátus(ban dolgozók összessége)’ ❖ a szász bureaucratia mindig nagy mester volt az őt megszoritó törvény és rendeletek kijátszásában (1873 Orbán Balázs 8340020, 17) | A községháza egészen óriásszabású bürokráciát tart fenn az adott viszonyokhoz mérten: […] tizennégy fizetett alkalmazottat (1937 Féja Géza 9138004, 203) | Az iskolairányító bürokrácia annyira nem ismeri az iskolát, hogy bármily jó szándékú intézkedéseivel csak a kontraszelekció esélyeit gyarapítja (1988 Beke Kata 1012002, 161) | Alkalmatlansági kérvénye elakad a katonai bürokrácia útvesztőiben (1994 Új Könyvek CD29) | [az Érdekegyeztető Tanácsban] a munkáltatói oldalon a különböző érdek-képviseleti bürokráciák közti pozícióharc folyik (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. (pejor) ’formaságok és merev szabályok szerint, rendsz. feleslegesen nagy apparátussal történő, túlzottan mechanikus(, az ügyfelekkel szemben közömbös, személytelen) ügyintézés(i), igazgatás(i mód, rend)’ ❖ Az a szellem, mely szük formákba szoritja … a kerteket, teremtője a bureaucratiának (1837 Szemere Bertalan C3943, 146) | Ferencz császár halálával […] merev bureaucratia jutott érvényre a hatóságoknál (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | túlszervezett kutatási adminisztráció, mondhatni bürokrácia bontakozott ki (1973 Granasztói Pál 9194001, 47) | Tizenöt hónapba telt, míg egy szerződést tető alá tudtunk hozni velük [ti. egy céggel]. Egy egész iratgyűjtőt meg tudok tölteni ezen egyetlen szerződés papírjaival. A bürokráciájuk egyenesen elképesztő (1999 Byte Magazin ford. CD38).

ÖU: párt~.

ÖE: ~kritika.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

bürokrácia főnév 6A
1. (Közig v. Pol)
az államnak mint intézményrendszernek a közigazgatás, államigazgatás feladatait ellátó, hierarchikus felépítésű, szigorúan szabályozott, bürokraták által működtetett része, ritk. az ebben dolgozó hivatalnokok összessége, ill. olyan hatalmi berendezkedés, amelyben a hatalom ezen a területen összpontosul
könnyen megeshetne: hogy oly’ rossz ideát kapnék ott-is [ti. Erdélyben] a’ bürokratziáról és az igasság’ kiszolgáltatásáról, a’ millyennel dosztig elvagyok telve a’ Magyar bürokrátziáról, és jusztitziáról
(1821 Dessewffy József)
Buda eddig – ugy szólván – Magyarország Bécse volt; itt székelt a bureaucratia
(1848 Kossuth Hírlapja)
[Szent István] az országot – mint valamely újkori belügyminiszter – kerületekre osztotta, […] bureaukratiat szervezett
(1879 Pauler Gyula)
[a Bach-rendszer] a bürokráciára, a katonaságra és a Thun-féle konkordátum és iskolai rendszabályok által a papságra támaszkodott
(1915 RévaiNagyLex.)
Bizánc hivatalnok állam s amelyik császára nem adminisztrál, elveszett. […] Nyomasztó bürokrácia, de legalább működik
(1940 Németh László²)
a központi állami bürokrácia fiatalabb nemzedékeinek
(1997 Csite András)
2. (pejor is)
az államigazgatás vmely területéhez v. vmely egyéb szervezethez, szakterülethez tartozó hivatali gépezet(ben), apparátus(ban dolgozók összessége)
a szász bureaucratia mindig nagy mester volt az őt megszoritó törvény és rendeletek kijátszásában
(1873 Orbán Balázs)
A községháza egészen óriásszabású bürokráciát tart fenn az adott viszonyokhoz mérten: […] tizennégy fizetett alkalmazottat
(1937 Féja Géza)
Az iskolairányító bürokrácia annyira nem ismeri az iskolát, hogy bármily jó szándékú intézkedéseivel csak a kontraszelekció esélyeit gyarapítja
(1988 Beke Kata)
Alkalmatlansági kérvénye elakad a katonai bürokrácia útvesztőiben
(1994 Új Könyvek)
[az Érdekegyeztető Tanácsban] a munkáltatói oldalon a különböző érdek-képviseleti bürokráciák közti pozícióharc folyik
(1997 Magyar Hírlap)
3. (pejor)
formaságok és merev szabályok szerint, rendsz. feleslegesen nagy apparátussal történő, túlzottan mechanikus(, az ügyfelekkel szemben közömbös, személytelen) ügyintézés(i), igazgatás(i mód, rend)
Az a szellem, mely szük formákba szoritja … a kerteket, teremtője a bureaucratiának
(1837 Szemere Bertalan)
Ferencz császár halálával […] merev bureaucratia jutott érvényre a hatóságoknál
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
túlszervezett kutatási adminisztráció, mondhatni bürokrácia bontakozott ki
(1973 Granasztói Pál)
Tizenöt hónapba telt, míg egy szerződést tető alá tudtunk hozni velük [ti. egy céggel]. Egy egész iratgyűjtőt meg tudok tölteni ezen egyetlen szerződés papírjaival. A bürokráciájuk egyenesen elképesztő
(1999 Byte Magazin ford.)
ÖU: pártbürokrácia
ÖE: bürokráciakritika
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások