cárné fn 1A

’a cár törvényes felesége, ritk. cári felségjogokkal rendelkező uralkodónő, cárnő (címe, méltósága)’ ❖ az Orosz Czárnénak [ti. Nagy Katalinnak] tömjénezéseit meg-nyerte [Voltaire] (1790 Kazinczy Ferenc ford. C1506, 162) | a fehér czár világjelentőségü moszkvai beszéde után hóditó hadseregéhez indult, igy szólt a czárnéhoz: „Felséges hitvesem! Minden oroszok imádott czárnéja!![”] (1877 Roboz István 8394020, 128) | második Katalin cárné szeretőjének, Potemkinnek falvai (1934 Kemény János¹ 9319001, 69) | [II. Miklós cár] sok mindentől félt, de leginkább a cárné gondolataitól (1967 Radó György 9544001, 126) | a hagyományokat követve a cárt és cárnét a székesegyházban, leányaikat a nagyhercegi temetőben, az udvar tagjait pedig amellett kellene eltemetni (1995 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

cárné főnév 1A
a cár törvényes felesége, ritk. cári felségjogokkal rendelkező uralkodónő, cárnő (címe, méltósága)
az Orosz Czárnénak [ti. Nagy Katalinnak] tömjénezéseit meg-nyerte [Voltaire]
(1790 Kazinczy Ferenc ford.)
a fehér czár világjelentőségü moszkvai beszéde után hóditó hadseregéhez indult, igy szólt a czárnéhoz: „Felséges hitvesem! Minden oroszok imádott czárnéja!![”]
(1877 Roboz István)
második Katalin cárné szeretőjének, Potemkinnek falvai
(1934 Kemény János¹)
[II. Miklós cár] sok mindentől félt, de leginkább a cárné gondolataitól
(1967 Radó György)
a hagyományokat követve a cárt és cárnét a székesegyházban, leányaikat a nagyhercegi temetőben, az udvar tagjait pedig amellett kellene eltemetni
(1995 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások