céhrendszer fn 4B

1. (Tört) ’〈a feudalizmusban:〉 az iparnak, kül. a kézművességnek, kereskedelemnek az a rendszere, amelyben a kézművesek, kereskedők stb. céhekbe tömörülnek’ ❖ a’ nemesi magyar szabadság, melly a’ kiváltságos németszellemű czéhrendszerrel nem gondolván, szomszédságában maga számára dolgoztat, kivel akar (1841 Pesti Hírlap CD61) | visszahozzuk a jobbágyságot, a régi céhrendszert, […] a tevékenységnek s a szabad költözködésnek megkötöttségét? (1903 Prohászka Ottokár 8378005, 303) | [az északi országokban] 1400 körül egy régóta meglévő céhrendszer bomlási tüneteinek lehetünk tanúi (1984 Eörsi Anna 1042001, 16).

2. (Tört) ’egy meghatározott helyen működő különféle céheknek vmilyen szempont szerint szerveződő rendszere’ ❖ A régibb céhrendszernek, mikor minden komáromi mester másforma ruhában járt, nyomai még megvoltak, úgyhogy minden utcai alakot meg lehetett különböztetni, ez csapó, az varga, emez csizmadia, szabó vagy mézeskalácsos (1905 Mikszáth Kálmán CD04) | [a teherhordók] Konstantinápolyban külön céhrendszert képeznek, külön negyedekbe osztva és főnökökkel az élükön (1913 RévaiNagyLex. C5705, 445) | [Gyöngyös] céhrendszere a török hódoltság után vetekedett az országban legfejlettebb győrivel (1997 Természet Világa CD50).

3. (pejor) ’olyan hatalmi rendszer, amelyben a hatalmat birtokló összetartó közösség csak a saját érdekeit tartja szem előtt, és nem enged másokat érvényesülni’ ❖ [az ügyvédi kamara] a magyar alkotmány szellemével, s a nemzet geniusával ellenkezik, a mennyiben a törvénykezés szabad kezelését czéhrendszerbe szoritja (1860 Vasárnapi Újság CD56) | Az irodalmat is a szervezkedés öli meg, a pajtáskodás, a céhrendszer (1933 Kosztolányi Dezső CD10) | az ügyvédség sokat szenvedett olyan keretek között, amiket én […] a szellemi munkát céhrendszerben zsugorító rendszerként és keretekként [határoznék meg] (1991 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

céhrendszer főnév 4B
1. (Tört)
〈a feudalizmusban:〉 az iparnak, kül. a kézművességnek, kereskedelemnek az a rendszere, amelyben a kézművesek, kereskedők stb. céhekbe tömörülnek
a’ nemesi magyar szabadság, melly a’ kiváltságos németszellemű czéhrendszerrel nem gondolván, szomszédságában maga számára dolgoztat, kivel akar
(1841 Pesti Hírlap)
visszahozzuk a jobbágyságot, a régi céhrendszert, […] a tevékenységnek s a szabad költözködésnek megkötöttségét?
(1903 Prohászka Ottokár)
[az északi országokban] 1400 körül egy régóta meglévő céhrendszer bomlási tüneteinek lehetünk tanúi
(1984 Eörsi Anna)
2. (Tört)
egy meghatározott helyen működő különféle céheknek vmilyen szempont szerint szerveződő rendszere
A régibb céhrendszernek, mikor minden komáromi mester másforma ruhában járt, nyomai még megvoltak, úgyhogy minden utcai alakot meg lehetett különböztetni, ez csapó, az varga, emez csizmadia, szabó vagy mézeskalácsos
(1905 Mikszáth Kálmán)
[a teherhordók] Konstantinápolyban külön céhrendszert képeznek, külön negyedekbe osztva és főnökökkel az élükön
(1913 RévaiNagyLex.)
[Gyöngyös] céhrendszere a török hódoltság után vetekedett az országban legfejlettebb győrivel
(1997 Természet Világa)
3. (pejor)
olyan hatalmi rendszer, amelyben a hatalmat birtokló összetartó közösség csak a saját érdekeit tartja szem előtt, és nem enged másokat érvényesülni
[az ügyvédi kamara] a magyar alkotmány szellemével, s a nemzet geniusával ellenkezik, a mennyiben a törvénykezés szabad kezelését czéhrendszerbe szoritja
(1860 Vasárnapi Újság)
Az irodalmat is a szervezkedés öli meg, a pajtáskodás, a céhrendszer
(1933 Kosztolányi Dezső)
az ügyvédség sokat szenvedett olyan keretek között, amiket én […] a szellemi munkát céhrendszerben zsugorító rendszerként és keretekként [határoznék meg]
(1991 Országgyűlési Napló)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások