célatlan (I. 14A II. 0) l. céltalan

céltalan mn és hsz  célatlan (rég)

I. mn 14A

1. ’olyan 〈mozgás, út, tekintet stb.〉, aminek nincs meghatározott iránya, végpontja, célpontja’ ❖ Czéltalanul repkedének vágyaim, képzelmim’ magas ideáljai a’ lég ürében enyészének el (1841 Kovács Pál² 8251002, 197) | Most menni kell, gondoltam, menni messze, Homályos, távol, céltalan uton (1912 Jászay Horváth Elemér CD10) | Csak bámulok. Tekintetem tökéletes, mert céltalan. Ó idegen, jőjj, állj elém, nem nevetlek ki sohasem és nem is bírállak, ne félj. Csak bámulok rád üresen (1934 Weöres Sándor 9788006, 10) | a tizenéves fiatalok szaladgálnak csapatban az épületek és a nagy vaskapu között […], amúgy elég céltalan a cikázásuk: kitört rajtuk az utazási láz (1996 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’olyan 〈személy v. tárgy〉, aki v. amely ilyen mozgást végez’ ❖ A kihalt, kocsikenőcs-szagú utcákon olykor egy céltalan lovastiszt bandukolt unott sarkantyúival (1917 Krúdy Gyula CD54) | csupasz mederben, aj, gurulnak itt-ott tátogató, céltalan, bilincstelen bóják (1976 Szilágyi Domokos 9672026, 37).

2. ’olyan 〈tevékenység, dolog stb.〉, aminek nincs (meghatározott) célja v. értelme’ ❖ ki tudom kerlni a’ haszontalan (céltalan) szószaporítást (1807 Folnesics János Lajos ford.–Schilling C1754, 181) | [Masaryk] a parlamenti férfiak, politikusok és nemzetgazdászok kísérleteit és küzdelmeit vajmi gyakran kicsinyeseknek és céltalanoknak látja (1919 Nyugat CD10) | A kedvtelések hívei a Homo ludens (játszó ember) elnevezéssel illetnének bennünket, de a céltalan játék szeretete nem kizárólag emberi vonás (1976 Selye János 9594002, 82) | a nép élete céltalanná és reménytelenné vált (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

2a. ’olyan 〈személy〉, akinek nincs(enek) távlati célja(i), nincs kedvező, értelmes jövőképe, aki kilátástalan’ ❖ Esküszöm, hogy sok ember érzi magát e percben is elnyűttnek, céltalannak. Ez az óra nekem is ossziáni óra (1905 Ady Endre CD0801) | A főiskolás Vasvári Emese […] afféle céltalan lázongónak mutatja a lányt [az Egy csepp méz című előadás szerepében] (1992 Stuber Andrea 2027042, 44) | [a különféle szekták nagy hatással vannak] a céltalan, talajtvesztett emberekre (1995 Magyar Hírlap CD09).

II. hsz 0 (irod)

1. ’határozott célpont v. végpont nélkül’ ❖ Tehát mérges Halál! még-is agyarkodol? […] Immár ide veted Peſtre nyilaidot, ’S ránk tzélatlan erezgeted? (1789 Magyar Kurír C0315, 1339) | Barangolék föl és le céltalan A nagy hazának minden tájain (1844 Petőfi Sándor 8366116, 161) | boldog hajó, ki árván s céltalan Nyilt tengeren teng és nincsen hazája (1928 e. Tóth Árpád C4230, 210).

2. (meghatározott) cél v. értelmes szándék nélkül’ ❖ Csillagra nem tekintve, czéltalan Áll a habok közt, mellyek elnyelendik, S a rá agyargó szörnyeken mosolyg (1830 Vörösmarty Mihály C4535, 392) | Mit a lángelme irt, mit a kontár csinált: Gyűjti [a földesúr], – gyűjti, mint a pipát, fegyvert, csigát. […] Buzog, tesz, áldozik, – de céltalan s hülyén, S igy alig lendít a közmüveltség ügyén (1861 Tompa Mihály CD01) | Szomorú zsibbadás ez a sors, de legalább tudjuk: nem éltünk egész céltalan (1922 Szabó Lőrinc 9629026, 34) | Esténként összesereglünk, előbb csak úgy, céltalan, nézzük egymást, ácsorgunk, csipkelődünk, nevetgélünk (1976 Dobos László 1034004, 353).

Sz: céltalanság.

Vö. CzF. czélatlan, czéltalan, czéltalanul; ÉrtSz.; TESz. cél; ÉKsz.

célatlan lásd céltalan
céltalan melléknév és határozószó
célatlan I. 14A II. 0 (rég)
I. melléknév 14A
1.
olyan 〈mozgás, út, tekintet stb.〉, aminek nincs meghatározott iránya, végpontja, célpontja
Czéltalanul repkedének vágyaim, képzelmim’ magas ideáljai a’ lég ürében enyészének el
(1841 Kovács Pál²)
Most menni kell, gondoltam, menni messze, Homályos, távol, céltalan uton
(1912 Jászay Horváth Elemér)
Csak bámulok. Tekintetem tökéletes, mert céltalan. Ó idegen, jőjj, állj elém, nem nevetlek ki sohasem és nem is bírállak, ne félj. Csak bámulok rád üresen
(1934 Weöres Sándor)
a tizenéves fiatalok szaladgálnak csapatban az épületek és a nagy vaskapu között […], amúgy elég céltalan a cikázásuk: kitört rajtuk az utazási láz
(1996 Magyar Hírlap)
1a.
olyan 〈személy v. tárgy〉, aki v. amely ilyen mozgást végez
A kihalt, kocsikenőcs-szagú utcákon olykor egy céltalan lovastiszt bandukolt unott sarkantyúival
(1917 Krúdy Gyula)
csupasz mederben, aj, gurulnak itt-ott tátogató, céltalan, bilincstelen bóják
(1976 Szilágyi Domokos)
2.
olyan 〈tevékenység, dolog stb.〉, aminek nincs (meghatározott) célja v. értelme
ki tudom kerlni a’ haszontalan (céltalan) szószaporítást
(1807 Folnesics János Lajos ford.Schilling)
[Masaryk] a parlamenti férfiak, politikusok és nemzetgazdászok kísérleteit és küzdelmeit vajmi gyakran kicsinyeseknek és céltalanoknak látja
(1919 Nyugat)
A kedvtelések hívei a Homo ludens (játszó ember) elnevezéssel illetnének bennünket, de a céltalan játék szeretete nem kizárólag emberi vonás
(1976 Selye János)
a nép élete céltalanná és reménytelenné vált
(1995 Jubileumi kommentár)
2a.
olyan 〈személy〉, akinek nincs(enek) távlati célja(i), nincs kedvező, értelmes jövőképe, aki kilátástalan
Esküszöm, hogy sok ember érzi magát e percben is elnyűttnek, céltalannak. Ez az óra nekem is ossziáni óra
(1905 Ady Endre)
A főiskolás Vasvári Emese […] afféle céltalan lázongónak mutatja a lányt [az Egy csepp méz című előadás szerepében]
(1992 Stuber Andrea)
[a különféle szekták nagy hatással vannak] a céltalan, talajtvesztett emberekre
(1995 Magyar Hírlap)
II. határozószó 0 (irod)
1.
határozott célpont v. végpont nélkül
Tehát mérges Halál! még-is agyarkodol? […] Immár ide veted Peſtre nyilaidot, ’S ránk tzélatlan erezgeted?
(1789 Magyar Kurír)
Barangolék föl és le céltalan A nagy hazának minden tájain
(1844 Petőfi Sándor)
boldog hajó, ki árván s céltalan Nyilt tengeren teng és nincsen hazája
(1928 e. Tóth Árpád)
2.
(meghatározott) cél v. értelmes szándék nélkül
Csillagra nem tekintve, czéltalan Áll a habok közt, mellyek elnyelendik, S a rá agyargó szörnyeken mosolyg
(1830 Vörösmarty Mihály)
Mit a lángelme irt, mit a kontár csinált: Gyűjti [a földesúr], – gyűjti, mint a pipát, fegyvert, csigát. […] Buzog, tesz, áldozik, – de céltalan s hülyén, S igy alig lendít a közmüveltség ügyén
(1861 Tompa Mihály)
Szomorú zsibbadás ez a sors, de legalább tudjuk: nem éltünk egész céltalan
(1922 Szabó Lőrinc)
Esténként összesereglünk, előbb csak úgy, céltalan, nézzük egymást, ácsorgunk, csipkelődünk, nevetgélünk
(1976 Dobos László)
Sz: céltalanság
Vö. CzF. czélatlan, czéltalan, czéltalanul; ÉrtSz.; TESz. cél; ÉKsz.

Beállítások