centralizál ts ige 1a (Pol v. sajtó)

1. (tárgy n. is) ’〈hasonló rendeltetésű intézményeket, ill. döntési jogkört, hatalmat stb.〉 egy központba(n), egy intézménybe(n) v. egy kézbe(n) összevon(va központi irányítás alá helyez)’ ❖ centralisáljuk a’ nagy ügyeket, decentralisáljuk a’ kicsinyeket (1842 Pesti Hírlap CD61) | Centralizálni akar, s restségivel azt bizonyítja Elve szerint, hogy rossz a megye szerkezete (1847 Madách Imre CD01) | Sok mindent centralisálnak a fővárosban, a mit centralisálni nem kellene, de hogy „országos muzeum” valahová a vidékre utasíttassék, azt én képtelen eszmének tartom (1892 Kossuth Lajos CD32) | Az erősen központosított állami irányítás és a Bukarestbe centralizált hatalom elve következésképp a román államstratégia legfontosabb követelményévé vált (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. (rég, átv is) ’középpontba helyez vmit’ ❖ [Franciaországban] az udvarnál, ’s idővel minden jó társaságokban oly egy jó tónus centralizáltatott, melly az önnön meg hittség és a’ maga biztalanság közepette esvén, a’ szeleburdiságot és a’ nyomadékos nehészkedést egyenlően ki küszöbölte (1811 Dessewffy József C2561, 367).

J: központosít.

Ö: de~.

Sz: centralizálás, centralizálódik.

Vö. ÉrtSz.; TESz. centrális; ÉKsz.; IdSz.

centralizál tárgyas ige 1a (Pol v. sajtó)
1. (tárgy n. is)
〈hasonló rendeltetésű intézményeket, ill. döntési jogkört, hatalmat stb.〉 egy központba(n), egy intézménybe(n) v. egy kézbe(n) összevon(va központi irányítás alá helyez)
centralisáljuk a’ nagy ügyeket, decentralisáljuk a’ kicsinyeket
(1842 Pesti Hírlap)
Centralizálni akar, s restségivel azt bizonyítja Elve szerint, hogy rossz a megye szerkezete
(1847 Madách Imre)
Sok mindent centralisálnak a fővárosban, a mit centralisálni nem kellene, de hogy „országos muzeum” valahová a vidékre utasíttassék, azt én képtelen eszmének tartom
(1892 Kossuth Lajos)
Az erősen központosított állami irányítás és a Bukarestbe centralizált hatalom elve következésképp a román államstratégia legfontosabb követelményévé vált
(1998 Magyar Hírlap)
2. (rég, átv is)
középpontba helyez vmit
[Franciaországban] az udvarnál, ’s idővel minden jó társaságokban oly egy jó tónus centralizáltatott, melly az önnön meg hittség és a’ maga biztalanság közepette esvén, a’ szeleburdiságot és a’ nyomadékos nehészkedést egyenlően ki küszöbölte
(1811 Dessewffy József)
Sz: centralizálás, centralizálódik
Vö. ÉrtSz.; TESz. centrális; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások