centrifugális mn 15A2

1. (Fiz) ’forgó mozgást végző testre ható, azt a forgás középpontjától távolító 〈erő〉, ill. ilyen erő hatására létrejövő, annak irányában történő 〈mozgás〉’ ❖ centrifugalis erő, ttan. központtóli erő, futóerő, középtől futó erő (1865 Közhasznú magyarázó szótár C5353, 69) | Ha a jó magyarsággal Ringlspielnek nevezett körhintában ül az ember, akkor úgy érzi, mintha valami láthatatlan erő kifelé lökné: ez az ún. centrifugális erő (1922 Beke Manó CD10) | A Föld felszínén a forgásból származó a centrifugális gyorsulás mindig a forgástengelyre merőleges, a tengelytől kifelé mutat (2000 Természet Világa CD50).

1a. (Fiz v. Műsz) ’ilyen erő elvén alapuló, működő 〈szerkezet, gép〉’ ❖ [az Urálban az arany és az iszap szétválasztására a] centrifugális mosógépet használják (1893 PallasLex. CD02) | [Az energetikai gépeket gyártó cég] Fokváros vízellátásához szállít 4 darab nagynyomású centrifugális szivattyút (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. (Tud v. vál, átv is) ’a középpontból kifelé irányuló, ilyen helyzetű, ill. vmit a középponttól távolító 〈dolog〉’ ❖ meghódítja magának az állameszme erejének természetes túlsulya által, a többi, bár még oly ellentétes s ellenlábas vagy épen centrifugális elemeket is (1876 Ipolyi Arnold CD57) | mióta a nyelvújítás érvényre emelkedett és az irodalmi nyelv egysége létrejött, némi centrifugális áramlat észlelhető, iróink szivesen fordúltak fölfrissítés kedvéért nyelvjárási elemekhez (1889 Négyesy László 8329003, 98) | Centrifugális idegek azok, melyek az izgalmat valamely idegközéppontból a periféria felé vezetik (1912 RévaiNagyLex. C5700, 364) | centrifugális völgyhálózat (1997 Magyarország földje CD05).

J: centrifugál².

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

centrifugális melléknév 15A2
1. (Fiz)
forgó mozgást végző testre ható, azt a forgás középpontjától távolító 〈erő〉, ill. ilyen erő hatására létrejövő, annak irányában történő 〈mozgás〉
centrifugalis erő, ttan.természettan központtóli erő, futóerő, középtől futó erő
(1865 Közhasznú magyarázó szótár)
Ha a jó magyarsággal Ringlspielnek nevezett körhintában ül az ember, akkor úgy érzi, mintha valami láthatatlan erő kifelé lökné: ez az ún.úgynevezett centrifugális erő
(1922 Beke Manó)
A Föld felszínén a forgásból származó a centrifugális gyorsulás mindig a forgástengelyre merőleges, a tengelytől kifelé mutat
(2000 Természet Világa)
1a. (Fiz v. Műsz)
ilyen erő elvén alapuló, működő 〈szerkezet, gép〉
[az Urálban az arany és az iszap szétválasztására a] centrifugális mosógépet használják
(1893 PallasLex.)
[Az energetikai gépeket gyártó cég] Fokváros vízellátásához szállít 4 darab nagynyomású centrifugális szivattyút
(1996 Magyar Hírlap)
2. (Tud v. vál, átv is)
a középpontból kifelé irányuló, ilyen helyzetű, ill. vmit a középponttól távolító 〈dolog〉
meghódítja magának az állameszme erejének természetes túlsulya által, a többi, bár még oly ellentétes s ellenlábas vagy épen centrifugális elemeket is
(1876 Ipolyi Arnold)
mióta a nyelvújítás érvényre emelkedett és az irodalmi nyelv egysége létrejött, némi centrifugális áramlat észlelhető, iróink szivesen fordúltak fölfrissítés kedvéért nyelvjárási elemekhez
(1889 Négyesy László)
Centrifugális idegek azok, melyek az izgalmat valamely idegközéppontból a periféria felé vezetik
(1912 RévaiNagyLex.)
centrifugális völgyhálózat
(1997 Magyarország földje)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások