ceremónia fn 6Acérémonia (rég) , cerimonia (rég)

1. (ünnepélyes) formaságokkal végzett, megtervezett módon v. vmilyen előírás szerint lebonyolított esemény(sor), ill. hivatalos formaságokkal kísért (műsoros, ünnepi) rendezvény’ ❖ A’ Tzeremoniát [ti. a kínai császár bevonulását a városba] végig nem láthattam (1785 Göböl Gáspár 7121008, 52) | Szükségesebb Ember nintsen a’ Lakadalomba a’ Vféjnél, mert az a’ dísze az egész czérémoniának (1817 Wándza Mihály 8525029, 101) | [Az új főispán beiktatása] fejedelmi pompával történt; ha ezt leírnám, unalmas volna, látni volt azt jó, s ezt is csak egyszer, mert nincs fárasztóbb az efféle ceremóniánál (1842 Erdélyi János² 8131102, 62) | Nov. 25.-én doktorosítottak meg. Az volt ám aztán a ceremónia (1940 Bartók Béla C0855, 139) | Az ünnepségen részt vevő túlélők Oskar Schindler mellszobrát ajándékozták a rendezőnek [ti. Steven Spielbergnek]. A ceremónián jelen volt a Nobel-díjas író-professzor Elie Wiesel is, aki szintén a holocaust túlélője (1994 Magyar Hírlap CD09).

1a. (Vall is) ’rendsz. szakrális célból végzett, vmilyen (ünnepi) alkalomhoz kötött (szimbolikus) aktus(ok sora), ill. ennek pontosan és szigorúan szabályozott hagyományos módja, kialakult rendje; szertartás’ ❖ [az anyaszentegyház] külsö tiſzteleteket-is rendelt, mellyekkel a’ hivek kedvét keresnék ö ſzent Felségének, és nevelnék a’ magok’ áhitatosságát: e’ végre rendelte az Innepeket, a’ tzeremóniákat, a’ gyülekezeteket, a’ ’Sóltárok, és Létániák éneklését, a’ böjtöket (1774 Vajda Sámuel 7365003, 116) | te a’ lyányomnak légy lélekben atyja; a’ keresztség [= keresztelés] ceremoniája már úgy is részt adott ezen titulusban (1806 Kazinczy Ferenc C2557, 167) | babonás tzerimoniákkal próbálták a’ holdat a’ felyhő alól kihívni (1825 Kis János¹ C2661, 158) | nincs vége a gyónás ceremóniájának (1886 Jókai Mór C2312, 121) | házassági ceremónia (1906 Ady Endre CD0801) | a papszentelés áldozati ceremóniái hét napon át tartottak (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

2. (kissé pejor is) ’a társadalmi v. a hivatalos érintkezés hagyományos, megszokott formája, ill. az ilyen formáktól, formaságoktól kísért jelenet, gyakr. túlzó szertartásosság, formalitás’ ❖ [Kínában] köteles minden paraſzt ember-is arra, hogy a’ köſzöntésben, látogatásban, el-ereſztésben, bizonyos módot tartson bizonyos ſzókat mondjon, teſtének bizonyos hajtogatásával éllyen. Így neveltetik minden kisded. […] Mert ugyan-is, a’ ki büntetés alatt köteles az illyen tzeremóniákra, annak ideje ſintsen az embertelenségre (1776 Molnár János 7232022, 142) | én ceremoniák embere nem vagyok. Hosszu mentét ölteni, és aranyos övet és sárga kardot kötni fel, sarkantyús csizmában lépegetni, kimérve tenni meghajtást, tiszteletröl beszélni, s az ég tudja, miről gondolkozni: mind oly dolgok, a miket olly talált fel, kinek szív és fej soha dolgot nem adtak (1832 Kölcsey Ferenc C2800, 5) | Munkakönyvüket átnyujtották a hivatalnoknak [az asztalosok] s aláirták a belépési blankettákat. Voltak olyanok, akik szerencsésen túlestek ezen a ceremónián s már kint is vannak a teremből (1932 Kassák Lajos CD10) | Szokás szerint mellőzve minden ceremóniát, anélkül, hogy elbúcsúztam volna Hitlertől, a tanácskozás többi résztvevőjével hagytam el a helyiséget (1992 Liszkay Zoltán ford.–Speer CD17).

2a. (biz is) ’〈a hétköznapi életben:〉 gyakorlat során kialakult, szokásossá vált és rendszeresen (azonos módon) ismétlődő cselekvési mód, szokás, rituálé, ill. ilyen módon végrehajtott cselekvés, ilyennel kísért esemény’ ❖ felolvasásainak voltak sztereotip ceremóniái (1914 Schöpflin Aladár CD10) | gyakran visszatérő kis ceremóniák, mint egy szalonnavásárlás vagy mindennapi esti kocsizás a tó körül a színehagyott homokfutóval (1941 Kádár Erzsébet 2041011, 559) | el kellett végeznie a szokásos ceremóniát: behunyt szemmel járni, jobb keze középujját a bal keze középujjával a levegőben pontosan eltalálni (1952 e. Molnár Ferenc² 9453038, 72) | A finneknél a szaunázás tisztálkodási szertartás, egészségügyi ceremónia, társadalmi eseményjáték, népi-nemzeti hobby (1979 Galsai Pongrác 9171004, 212).

3. (tréf v. gúny is) ’〈beszédben, magatartásban:〉 felesleges körülményeskedés, lényegtelen mozzanatokra való kitérés, felhajtás, hűhó’ ❖ nagy tzérémoniat tartanak-vala a’ szépen slt kövér tyúkok’ fel-tételében ’s fel-bontásában-is (1787 Mátyus István C3069, 177) | nagy czeremoniával és sok tréfa között ment véghez a műtét [ti. a szakállvágás] (1847 Pákh Albert 8347012, 270) | [az áruházban] óvakodva kértem egy dupla Beatlest, amit borsos áron ugyan, de ceremónia nélkül a kezembe nyomtak (1994 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.; IdSz.

ceremónia főnév 6A
cérémonia 6A (rég)
cerimonia 6A (rég)
1.
(ünnepélyes) formaságokkal végzett, megtervezett módon v. vmilyen előírás szerint lebonyolított esemény(sor), ill. hivatalos formaságokkal kísért (műsoros, ünnepi) rendezvény
A’ Tzeremoniát [ti. a kínai császár bevonulását a városba] végig nem láthattam
(1785 Göböl Gáspár)
Szükségesebb Ember nintsen a’ Lakadalomba a’ Vféjnél, mert az a’ dísze az egész czérémoniának
(1817 Wándza Mihály)
[Az új főispán beiktatása] fejedelmi pompával történt; ha ezt leírnám, unalmas volna, látni volt azt jó, s ezt is csak egyszer, mert nincs fárasztóbb az efféle ceremóniánál
(1842 Erdélyi János²)
Nov.november 25.-én doktorosítottak meg. Az volt ám aztán a ceremónia
(1940 Bartók Béla)
Az ünnepségen részt vevő túlélők Oskar Schindler mellszobrát ajándékozták a rendezőnek [ti. Steven Spielbergnek]. A ceremónián jelen volt a Nobel-díjas író-professzor Elie Wiesel is, aki szintén a holocaust túlélője
(1994 Magyar Hírlap)
1a. (Vall is)
rendsz. szakrális célból végzett, vmilyen (ünnepi) alkalomhoz kötött (szimbolikus) aktus(ok sora), ill. ennek pontosan és szigorúan szabályozott hagyományos módja, kialakult rendje; szertartás
[az anyaszentegyház] külsö tiſzteleteket-is rendelt, mellyekkel a’ hivek kedvét keresnék ö ſzent Felségének, és nevelnék a’ magok’ áhitatosságát: e’ végre rendelte az Innepeket, a’ tzeremóniákat, a’ gyülekezeteket, a’ ’Sóltárok, és Létániák éneklését, a’ böjtöket
(1774 Vajda Sámuel)
te a’ lyányomnak légy lélekben atyja; a’ keresztség [= keresztelés] ceremoniája már úgy is részt adott ezen titulusban
(1806 Kazinczy Ferenc)
babonás tzerimoniákkal próbálták a’ holdat a’ felyhő alól kihívni
(1825 Kis János¹)
nincs vége a gyónás ceremóniájának
(1886 Jókai Mór)
házassági ceremónia
(1906 Ady Endre)
a papszentelés áldozati ceremóniái hét napon át tartottak
(1995 Jubileumi kommentár)
2. (kissé pejor is)
a társadalmi v. a hivatalos érintkezés hagyományos, megszokott formája, ill. az ilyen formáktól, formaságoktól kísért jelenet, gyakr. túlzó szertartásosság, formalitás
[Kínában] köteles minden paraſzt ember-is arra, hogy a’ köſzöntésben, látogatásban, el-ereſztésben, bizonyos módot tartson bizonyos ſzókat mondjon, teſtének bizonyos hajtogatásával éllyen. Így neveltetik minden kisded. […] Mert ugyan-is, a’ ki büntetés alatt köteles az illyen tzeremóniákra, annak ideje ſintsen az embertelenségre
(1776 Molnár János)
én ceremoniák embere nem vagyok. Hosszu mentét ölteni, és aranyos övet és sárga kardot kötni fel, sarkantyús csizmában lépegetni, kimérve tenni meghajtást, tiszteletröl beszélni, s az ég tudja, miről gondolkozni: mind oly dolgok, a miket olly talált fel, kinek szív és fej soha dolgot nem adtak
(1832 Kölcsey Ferenc)
Munkakönyvüket átnyujtották a hivatalnoknak [az asztalosok] s aláirták a belépési blankettákat. Voltak olyanok, akik szerencsésen túlestek ezen a ceremónián s már kint is vannak a teremből
(1932 Kassák Lajos)
Szokás szerint mellőzve minden ceremóniát, anélkül, hogy elbúcsúztam volna Hitlertől, a tanácskozás többi résztvevőjével hagytam el a helyiséget
(1992 Liszkay Zoltán ford.Speer)
2a. (biz is)
〈a hétköznapi életben:〉 gyakorlat során kialakult, szokásossá vált és rendszeresen (azonos módon) ismétlődő cselekvési mód, szokás, rituálé, ill. ilyen módon végrehajtott cselekvés, ilyennel kísért esemény
felolvasásainak voltak sztereotip ceremóniái
(1914 Schöpflin Aladár)
gyakran visszatérő kis ceremóniák, mint egy szalonnavásárlás vagy mindennapi esti kocsizás a tó körül a színehagyott homokfutóval
(1941 Kádár Erzsébet)
el kellett végeznie a szokásos ceremóniát: behunyt szemmel járni, jobb keze középujját a bal keze középujjával a levegőben pontosan eltalálni
(1952 e. Molnár Ferenc²)
A finneknél a szaunázás tisztálkodási szertartás, egészségügyi ceremónia, társadalmi eseményjáték, népi-nemzeti hobby
(1979 Galsai Pongrác)
3. (tréf v. gúny is)
〈beszédben, magatartásban:〉 felesleges körülményeskedés, lényegtelen mozzanatokra való kitérés, felhajtás, hűhó
nagy tzérémoniat tartanak-vala a’ szépen slt kövér tyúkok’ fel-tételében ’s fel-bontásában-is
(1787 Mátyus István)
nagy czeremoniával és sok tréfa között ment véghez a műtét [ti. a szakállvágás]
(1847 Pákh Albert)
[az áruházban] óvakodva kértem egy dupla Beatlest, amit borsos áron ugyan, de ceremónia nélkül a kezembe nyomtak
(1994 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.; IdSz.

Beállítások