ceremoniális mn 15A2 (/vál)

1. ’előírás szerint v. megtervezett módon, (ünnepélyes) formaságokkal végzett 〈cselekmény, eljárás, alkalom stb.〉, ill. ilyen cselekménnyel, alkalommal összefüggő, azzal kapcs.’ ❖ [Sztáray Albert] a’ leg nagyobb szerentséjének fogná tartani, ha a’ Tettes Ns Vármegyének valamelly hasznos Tárgyban szolgálhatandna, de hogy a’ ceremoniális bizottságot mély tisztelettel köszöni (1815 Dessewffy József C2566, 103) | [a nádor koronázáskori teendői közül] az egyik, a mi inkább czeremoniális, abban áll, hogy ő viszi a koronát a fejedelem előtt (1867 Deák Ferenc CD51) | Egyszerű szertartás volt ez [ti. a kefelevonatok hasábtördelésének átnézése Osvát Ernővel], nagyon egyszerű szertartás, nem olyan ünnepélyes és ceremoniális, mint a hely kijelölése a negyven karosszék sorában az új halhatatlan számára a francia akadémia kupolája alatt (1932 Feleky Géza CD10) | A rokonság sajátos és meghatározó szerephez jutott a különböző falusi ceremoniális alkalmak (névnap, disznótor, farsang) […] alkalmával (2000 Magyar néprajz CD47).

1a. (Vall is) ’vmilyen (liturgikus) előírásnak megfelelő szakrális v. ünnepi 〈tevékenység, esemény, szertartás stb.〉, ilyen alkalomhoz haszn. 〈tárgy〉, ill. arra vonatk., azt előíró 〈rendelkezés〉’ ❖ a nyomasztó athmosphaera a ceremoniális istentisztelet lámpabűzével vesz körül (1872 Barátfülek naptára C0786, 28) | A zsidó ceremoniális törvények szerint a házasulandók csak úgy élhetnek házastársak módjára, ha a chuppa [ti. négy póznára felállított sátorszerű építmény] alatt keltek egybe (1912 RévaiNagyLex. C5700, 477) | az indián pueblók a legismertebbek ceremoniális táncaikról (1995 Természet Világa CD50) | Magyarhermány református egyházközsége pedig többszöri felszólítás után is csak nagy késedelemmel adott túl a régi katolikus liturgia ceremoniális eszközein (1996 Magyar reformátusok CD1210) | ceremoniális végtisztességet (1997 Magyar Hírlap CD09) | a ceremoniális események szimbolikus centrumát gyakran a természeti tárgyakkal – virágokkal, leveles ágakkal – díszített új oltárok, illetve a kultikus térbe bevonuló Természet ábrázolásai jelentették (1998 Papp Júlia CD40).

1b. ’olyan 〈hivatalos, vmely funkciót betöltő személy〉, aki tényleges hatalommal nem v. csak korlátozottan rendelkezik, és akinek feladatköre hangsúlyosan protokolláris jellegű’ ❖ Jelcin [mint elnök] ceremoniális figurává válik, a konzervatívok fogják diktálni a kormánypolitikát (1995 Magyar Hírlap CD09) | [az angol munkáspárti kormány] elhatározta, hogy London városának ezentúl nem ceremoniális lordmajorja lesz, hanem […] választott főpolgármestere és effektív vezetésre jogosult magisztrátusa (1997 Magyar Hírlap CD09) | A berni parlament szerdán egyéves megbízatással Flavio Cotti külügyminisztert választotta meg Svájc új elnökévé. Személyében az alpesi ország európai uniós csatlakozását tevékenyen támogató politikus került a jórészt ceremoniális államfői tisztségbe (1997 Magyar Hírlap CD09) | A hatalom megosztása odáig terjedt, hogy megfigyelők úgy vélték, [Viktória] királynő már csak ceremoniális államfő, a gyakorlati feladatokat mind Albert végzi (2000 Lojkó Miklós CD17).

2. ’a társadalmi v. a hivatalos érintkezés hagyományos v. megszokott formaságainak (kínos gonddal) megfelelő, azokat (merev ünnepélyességgel v. szertartásos körülményeskedéssel) követő’ ❖ a szokásos ceremoniális búcsúvételek (1879 Jókai Mór CD18) | a régimódi gavallérok ceremoniális viselkedését (1913 Krúdy Gyula CD54) | a ceremoniális páthoszt megúnva (1932 Csaba Rezső CD10) | A diákegyesületek a múlt század elején keletkeztek, a német kultúra sajátosságait voltak hivatva hangsúlyozni, tradicionális dalokat énekeltek, ceremoniálisan érintkeztek (1990 Lakner Judit 2004028, 517).

Vö. SzT.; IdSz.

ceremoniális melléknév 15A2 (/vál)
1.
előírás szerint v. megtervezett módon, (ünnepélyes) formaságokkal végzett 〈cselekmény, eljárás, alkalom stb.〉, ill. ilyen cselekménnyel, alkalommal összefüggő, azzal kapcs.
[Sztáray Albert] a’ leg nagyobb szerentséjének fogná tartani, ha a’ Tettestekintetes Nsnemes Vármegyének valamelly hasznos Tárgyban szolgálhatandna, de hogy a’ ceremoniális bizottságot mély tisztelettel köszöni
(1815 Dessewffy József)
[a nádor koronázáskori teendői közül] az egyik, a mi inkább czeremoniális, abban áll, hogy ő viszi a koronát a fejedelem előtt
(1867 Deák Ferenc)
Egyszerű szertartás volt ez [ti. a kefelevonatok hasábtördelésének átnézése Osvát Ernővel], nagyon egyszerű szertartás, nem olyan ünnepélyes és ceremoniális, mint a hely kijelölése a negyven karosszék sorában az új halhatatlan számára a francia akadémia kupolája alatt
(1932 Feleky Géza)
A rokonság sajátos és meghatározó szerephez jutott a különböző falusi ceremoniális alkalmak (névnap, disznótor, farsang) […] alkalmával
(2000 Magyar néprajz)
1a. (Vall is)
vmilyen (liturgikus) előírásnak megfelelő szakrális v. ünnepi 〈tevékenység, esemény, szertartás stb.〉, ilyen alkalomhoz haszn. 〈tárgy〉, ill. arra vonatk., azt előíró 〈rendelkezés〉
a nyomasztó athmosphaera a ceremoniális istentisztelet lámpabűzével vesz körül
(1872 Barátfülek naptára)
A zsidó ceremoniális törvények szerint a házasulandók csak úgy élhetnek házastársak módjára, ha a chuppa [ti. négy póznára felállított sátorszerű építmény] alatt keltek egybe
(1912 RévaiNagyLex.)
az indián pueblók a legismertebbek ceremoniális táncaikról
(1995 Természet Világa)
Magyarhermány református egyházközsége pedig többszöri felszólítás után is csak nagy késedelemmel adott túl a régi katolikus liturgia ceremoniális eszközein
(1996 Magyar reformátusok)
ceremoniális végtisztességet
(1997 Magyar Hírlap)
a ceremoniális események szimbolikus centrumát gyakran a természeti tárgyakkal – virágokkal, leveles ágakkal – díszített új oltárok, illetve a kultikus térbe bevonuló Természet ábrázolásai jelentették
(1998 Papp Júlia)
1b.
olyan 〈hivatalos, vmely funkciót betöltő személy〉, aki tényleges hatalommal nem v. csak korlátozottan rendelkezik, és akinek feladatköre hangsúlyosan protokolláris jellegű
Jelcin [mint elnök] ceremoniális figurává válik, a konzervatívok fogják diktálni a kormánypolitikát
(1995 Magyar Hírlap)
[az angol munkáspárti kormány] elhatározta, hogy London városának ezentúl nem ceremoniális lordmajorja lesz, hanem […] választott főpolgármestere és effektív vezetésre jogosult magisztrátusa
(1997 Magyar Hírlap)
A berni parlament szerdán egyéves megbízatással Flavio Cotti külügyminisztert választotta meg Svájc új elnökévé. Személyében az alpesi ország európai uniós csatlakozását tevékenyen támogató politikus került a jórészt ceremoniális államfői tisztségbe
(1997 Magyar Hírlap)
A hatalom megosztása odáig terjedt, hogy megfigyelők úgy vélték, [Viktória] királynő már csak ceremoniális államfő, a gyakorlati feladatokat mind Albert végzi
(2000 Lojkó Miklós)
2.
a társadalmi v. a hivatalos érintkezés hagyományos v. megszokott formaságainak (kínos gonddal) megfelelő, azokat (merev ünnepélyességgel v. szertartásos körülményeskedéssel) követő
a szokásos ceremoniális búcsúvételek
(1879 Jókai Mór)
a régimódi gavallérok ceremoniális viselkedését
(1913 Krúdy Gyula)
a ceremoniális páthoszt megúnva
(1932 Csaba Rezső)
A diákegyesületek a múlt század elején keletkeztek, a német kultúra sajátosságait voltak hivatva hangsúlyozni, tradicionális dalokat énekeltek, ceremoniálisan érintkeztek
(1990 Lakner Judit)
Vö. SzT.; IdSz.

Beállítások