cifrátlan mn 14A5

1. (rég) ’díszítmény, cifraság nélküli 〈tárgy, épület stb.〉’ ❖ A’ mellyből most írok czifrátlan lakásom Nem Mágnásnak való, alatsony szállásom (1803 e. Fekete János CD55) | Vas-öltözete czifrátlanul sötétre koholtatott (1826 Aurora C0034, 277) | írónádja elég szaporán vetette az apró, czifrátlan betűket (1897 Tóth Béla¹ C4249, 88).

1a. (rég) ’nem cifrálkodó, a pompát, hivalkodást kerülő 〈személy〉’ ❖ leg-szebbek vagyunk tzifrátlanon (1792 Rát Pál ford.–Lessing C3647, 40) | Ti pénzt adátok tán az épülethez; De én a’ millyen czifrátlan vagyok, Ezen kezemmel, melly élelmet ád, Két álló hétig hordtam a’ követ (1837 Vörösmarty Mihály 8524404, 221).

2. (vál) ’cifra, cikornyás kifejezések, díszítések nélküli 〈beszéd(mód), írás(mód), stílus〉’ ❖ minő cifrátlan, ódon, tiszta nyelv…! (1863 Tompa Mihály CD01) | a gondolkodás [a mai romanticizmus] számára […] csak szellemes, öntetszelgő játék: szélesebb körben hat, mint az eszmei tisztultság cifrátlan puritanizmusa (1937 Szolnoki István CD10) | a hivatásos poétákban nyoma sincs költőiségnek. Jártam Ungarettinél, Babitsnál, Eliotnál: hűvös, tiszta szeretet fogadott, cifrátlan, unalmas (1964 Weöres Sándor 9788132, 90).

3. (irod) ’egyszerű, mindennapos, különlegességek nélküli 〈élet〉’ ❖ [a szegényeknél] folyt cifrátlanul az élet (1963 Illyés Gyula ford.–Paszternak 9274109, 328) | hozz a cifrátlan köznapok mellé ünnepi ámulást (1974 Csorba Győző 9091042, 32).

cifrátlan melléknév 14A5
1. (rég)
díszítmény, cifraság nélküli 〈tárgy, épület stb.〉
A’ mellyből most írok czifrátlan lakásom Nem Mágnásnak való, alatsony szállásom
(1803 e. Fekete János)
Vas-öltözete czifrátlanul sötétre koholtatott
(1826 Aurora)
írónádja elég szaporán vetette az apró, czifrátlan betűket
(1897 Tóth Béla¹)
1a. (rég)
nem cifrálkodó, a pompát, hivalkodást kerülő 〈személy〉
leg-szebbek vagyunk tzifrátlanon
(1792 Rát Pál ford.Lessing)
Ti pénzt adátok tán az épülethez; De én a’ millyen czifrátlan vagyok, Ezen kezemmel, melly élelmet ád, Két álló hétig hordtam a’ követ
(1837 Vörösmarty Mihály)
2. (vál)
cifra, cikornyás kifejezések, díszítések nélküli 〈beszéd(mód), írás(mód), stílus〉
minő cifrátlan, ódon, tiszta nyelv…!
(1863 Tompa Mihály)
a gondolkodás [a mai romanticizmus] számára […] csak szellemes, öntetszelgő játék: szélesebb körben hat, mint az eszmei tisztultság cifrátlan puritanizmusa
(1937 Szolnoki István)
a hivatásos poétákban nyoma sincs költőiségnek. Jártam Ungarettinél, Babitsnál, Eliotnál: hűvös, tiszta szeretet fogadott, cifrátlan, unalmas
(1964 Weöres Sándor)
3. (irod)
egyszerű, mindennapos, különlegességek nélküli 〈élet〉
[a szegényeknél] folyt cifrátlanul az élet
(1963 Illyés Gyula ford.Paszternak)
hozz a cifrátlan köznapok mellé ünnepi ámulást
(1974 Csorba Győző)

Beállítások