cikáz² l. cikázik¹

cikázik¹ tn ige 14a1cikáz (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben), cikkázik

1. ’mozgásirányát többször, hirtelen(, élesen) megváltoztatva (sebesen) halad (vhol) vki, vmi’ ❖ Vénus illy nyájját viſzi furcsasággal A’ gyepenn […], jár a’ fura kellemekkel Tánczot ezekkel. A’ ſzerelmek ’s mind azok eggyeslnek És csikázvánn a’ gyepekenn örlnek (1783 Édes Gergely C1541, 94) | mivel a gyalázatos rablók egyenes ösvényenn nem maradtak, majd ide, majd amoda tzékáztam (1808 Holosovszky Imre C2097, 99) | a kék végtelenben fecskék cikáznak (1898 Krúdy Gyula CD54) | a keresztbefektetett léc üres végére rácsap, mire a keresztléc erősen felbillen, s a másik végére helyezett fadarabka a levegőbe cikázik (1981 NéprajziLex. CD47) | A legviharvertebb, alig járóképes tragacsok, elrozsdásodott karosszériájú buszok között autócsodák cikáznak [Bakuban] (1996 Magyar Hírlap CD09).

1a. (átv is) ’〈gyermek〉 összevissza nyargalászik, ide-oda futkos(va kergetőzik)’ ❖ Sok felleg áll ellent szörny durrogással, A’ sok villámlások tzikázvánn eggymással (1784 Ákáb István C0575, 7) | Ezen játékokban tellyeſséggel nagy öröme telhetett Etelének. Imitt a’ peréz [= kavicsokkal ügyességi játékot játszó] leányokat látták. Amott a’ czikázó nagyobbakat nézték (1786 Dugonics András 7087013, 206) | A fiúk labdáztak, a lánykák czikáztak, és zajos kedv derítette mind a két csoportot (1857 Fáy András¹ C1705, 56) | a pázsiton egy sereg kisleány cikázik és csicsereg (1919 Krúdy Gyula CD54).

1b. (rég, átv is) ’kacérkodva játszadozik, kergetőzik (vkivel)’ ❖ Ott az enyelgések […] Nyájja czikázik ell (1785 Édes Gergely C1542, 149) | tám biz’ a’ Szeretmmel tzikáztam (1811 Terhes Sámuel C4120, 12) | Honom leányi mellett Enyelgve üldögélni, Ölükbe dülni, vélük Czikázni […] Bizony Felette vágyom (1813 Vitkovics Mihály C4529, 73) | a locsogó evezők körül a hab enyelgve cikázik (1879 Szabó Dávid C3764, 84).

1c. ’〈két hely(iség) között〉 sűrűn jön-megy, (sebesen) ide-oda jár vki v. vmi, ill. 〈két v. több helység között〉 sűrűn ide-oda utazik vki’ ❖ az év minden részében kereskedőhajók, kompok, dereglyék Eszék és Varasd között szüntelen czikáznak (1843 Pesti Hírlap CD61) | Ágnes békén […] czikáztatta sovány, hosszú ujjaival a hímzőtűt (1882 Tóth Béla¹ C4259, 148) | [Kazinczy levelei] ide-oda cikáztak Széphalomról az ország minden tája felé (1956 Irodalmi Újság aug. 25. C5231, 1) | Csontváry örökösen úton van: a Szentföld és a Magas Tátra, Görögország és Taormina között cikázik (1962 Pilinszky János 9531151, 171) | az anyjuk a konyha és a fürdőszoba között cikázik (1995 Magyar Hírlap CD09).

1d. ’〈pillantás, tekintet〉 szikrázik, villámlik, ill. (erős érzelmet tükrözve) ide-oda villan’ ❖ Add nekem a’ kést […] kiáltá czikkázó szemekkel (1846 Kuthy Lajos C2856, 93) | féltékenységtől cikázó női szemek (1929 Krúdy Gyula CD54) | villámgyors, cikázó tekintetével ugyanakkor – mint a prédára leső vadállat – végigszaladt valamennyi járókelőn, férfin és nőn, jobbra és balra egyaránt (1955 Szőllősy Klára ford.–Csernisevszkij 9685004, 125) | mélyen ülő szürke szeme idegesen cikázott (1994 Magyar Hírlap CD09).

1e. (irod) ’〈vmely erős érzelem szemben, arcon stb.〉 hirtelen egy pillanatra megnyilvánul, kifejeződik’ ❖ arczán czikáz dús érzés, síri csillám (1871 e. Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.–Moore C2938, 23) | gúny, gőg czikázik Szikrázva a szemében (1871 Arany László ford.–Shakespeare C3734, 50) | lángoló szemében […] egy élet olthatatlan szenvedélye Parázslik és cikáz (1881 Beöthy Zsolt C1019, 47) | Arcán gyors fintorokban cikázott az elhatározás (1942 Rónay György 9573162, 79).

2. (tbsz-ban) ’〈gondolatok, ötletek stb.〉 villámgyorsan váltják, követik egymást (vkiben)’ ❖ Százféle gondolatok cikáztak agyában (1859 Abonyi Lajos C0494, 50) | sűrűn cikáztak a közbeszólások, fölfrissítve a fáradt képviselőket (1894 Mikszáth Kálmán CD04) | Az elméjében kérdések cikáztak (1915 Gárdonyi Géza C1823, 33) | cseng a pohár, száll a tréfa, cikáznak az adomák s sziporkáznak a szójátékok (1961 Péter László CD52).

3. ’〈villám〉 cikcakkvonalban felvillan’ ❖ E pillanatban villám cikázott s majd megvakita bennünket (1872 Prém József 8377022, 121) | a vihar zúg a villám cikkázik (1889 Mikszáth Kálmán CD04) | Cikázó nagy villám hasítja kápráztató fénynyel egy pillanatra ketté a felhők gomolygását (1920–1921 Gárdonyi Géza C1841, 314) | Mert ahogyan a villám cikázik, és az ég aljától az ég aljáig egyszerre villan fel és fénylik, úgy jön el az Emberfia is az ő napján (1995 Protestáns Biblia ford. CD1203).

3a. (irod) ’szikrázva, fel-felvillanva ragyog’ ❖ Czikázva szerte ömlenek [a hold] Szelíd sugárai (1839 Remény C3611, 366) | a Vatikán szobrai közt járkál s az édes ragyogású s cikkázó fényhatásu márványnak vonalaiban a testi erő s az emberi szépség ideáljait szemléli (1903 Prohászka Ottokár 1125023, 121) | lent virág ragyog, s fent csillagok cikáznak (1964 Nemes Nagy Ágnes ford.–Hugo 9479098, 204).

3b. (irod) ’〈éles fájdalom vmely testrészbe〉 belehasít’ ❖ A [csikó] farába kegyetlen nyilallások cikáztak, alig bírta vonszolni a hátulsó lábát (1917 Mariay Ödön CD10) | Egyszerre ledobta a tollat és fásult arccal nézett maga elé; fogába újra beleállt a fájdalom és agyáig cikázott (1926 Babits Mihály C0698, 54) | Ágnes fejét cikázó fájdalom szaggatta, a sirokkó is leverte, émelygett (1941 Cs. Szabó László 9093019, 22).

4. (irod) ’〈területen, felületen〉 cikcakkvonalban helyezkedik el vmi’ ❖ égbe nyúló szirtcsúpok [= szirtcsúcsok] czikáztak (1840 Remény C3610, 138) | A papírlapon kapunk egy jobbra-balra czikázó vonalat (1868 Greguss Gyula C1918, 162) | a barlang egész kőzete pedig szép fehér márvány, haránt cikázó veres erekkel (1886 Jókai Mór CD18) | A vakoláson keskeny repedések cikáztak (1955 Tatay Sándor 9704002, 231).

Ö: át~.

ÖU: el~, keresztül~, ki~, szerte~, végig~.

Sz: cikázat.

Vö. CzF. czikáz, czikázik; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz. cikázik²

cikáz² lásd cikázik¹
cikázik¹ tárgyatlan ige 14a1
cikáz (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben)
cikkázik 14a1
1.
mozgásirányát többször, hirtelen(, élesen) megváltoztatva (sebesen) halad (vhol) vki, vmi
Vénus illy nyájját viſzi furcsasággal A’ gyepenn […], jár a’ fura kellemekkel Tánczot ezekkel. A’ ſzerelmek ’s mind azok eggyeslnek És csikázvánn a’ gyepekenn örlnek
(1783 Édes Gergely)
mivel a gyalázatos rablók egyenes ösvényenn nem maradtak, majd ide, majd amoda tzékáztam
(1808 Holosovszky Imre)
a kék végtelenben fecskék cikáznak
(1898 Krúdy Gyula)
a keresztbefektetett léc üres végére rácsap, mire a keresztléc erősen felbillen, s a másik végére helyezett fadarabka a levegőbe cikázik
(1981 NéprajziLex.)
A legviharvertebb, alig járóképes tragacsok, elrozsdásodott karosszériájú buszok között autócsodák cikáznak [Bakuban]
(1996 Magyar Hírlap)
1a. (átv is)
〈gyermek〉 összevissza nyargalászik, ide-oda futkos(va kergetőzik)
Sok felleg áll ellent szörny durrogással, A’ sok villámlások tzikázvánn eggymással
(1784 Ákáb István)
Ezen játékokban tellyeſséggel nagy öröme telhetett Etelének. Imitt a’ peréz [= kavicsokkal ügyességi játékot játszó] leányokat látták. Amott a’ czikázó nagyobbakat nézték
(1786 Dugonics András)
A fiúk labdáztak, a lánykák czikáztak, és zajos kedv derítette mind a két csoportot
(1857 Fáy András¹)
a pázsiton egy sereg kisleány cikázik és csicsereg
(1919 Krúdy Gyula)
1b. (rég, átv is)
kacérkodva játszadozik, kergetőzik (vkivel)
Ott az enyelgések […] Nyájja czikázik ell
(1785 Édes Gergely)
tám biz’ a’ Szeretmmel tzikáztam
(1811 Terhes Sámuel)
Honom leányi mellett Enyelgve üldögélni, Ölükbe dülni, vélük Czikázni […] Bizony Felette vágyom
(1813 Vitkovics Mihály)
a locsogó evezők körül a hab enyelgve cikázik
(1879 Szabó Dávid)
1c.
〈két hely(iség) között〉 sűrűn jön-megy, (sebesen) ide-oda jár vki v. vmi, ill. 〈két v. több helység között〉 sűrűn ide-oda utazik vki
az év minden részében kereskedőhajók, kompok, dereglyék Eszék és Varasd között szüntelen czikáznak
(1843 Pesti Hírlap)
Ágnes békén […] czikáztatta sovány, hosszú ujjaival a hímzőtűt
(1882 Tóth Béla¹)
[Kazinczy levelei] ide-oda cikáztak Széphalomról az ország minden tája felé
(1956 Irodalmi Újság aug. 25.)
Csontváry örökösen úton van: a Szentföld és a Magas Tátra, Görögország és Taormina között cikázik
(1962 Pilinszky János)
az anyjuk a konyha és a fürdőszoba között cikázik
(1995 Magyar Hírlap)
1d.
〈pillantás, tekintet〉 szikrázik, villámlik, ill. (erős érzelmet tükrözve) ide-oda villan
Add nekem a’ kést […] kiáltá czikkázó szemekkel
(1846 Kuthy Lajos)
féltékenységtől cikázó női szemek
(1929 Krúdy Gyula)
villámgyors, cikázó tekintetével ugyanakkor – mint a prédára leső vadállat – végigszaladt valamennyi járókelőn, férfin és nőn, jobbra és balra egyaránt
(1955 Szőllősy Klára ford.Csernisevszkij)
mélyen ülő szürke szeme idegesen cikázott
(1994 Magyar Hírlap)
1e. (irod)
〈vmely erős érzelem szemben, arcon stb.〉 hirtelen egy pillanatra megnyilvánul, kifejeződik
arczán czikáz dús érzés, síri csillám
(1871 e. Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.Moore)
gúny, gőg czikázik Szikrázva a szemében
(1871 Arany László ford.Shakespeare)
lángoló szemében […] egy élet olthatatlan szenvedélye Parázslik és cikáz
(1881 Beöthy Zsolt)
Arcán gyors fintorokban cikázott az elhatározás
(1942 Rónay György)
2. (tbsz-ban)
〈gondolatok, ötletek stb.〉 villámgyorsan váltják, követik egymást (vkiben)
Százféle gondolatok cikáztak agyában
(1859 Abonyi Lajos)
sűrűn cikáztak a közbeszólások, fölfrissítve a fáradt képviselőket
(1894 Mikszáth Kálmán)
Az elméjében kérdések cikáztak
(1915 Gárdonyi Géza)
cseng a pohár, száll a tréfa, cikáznak az adomák s sziporkáznak a szójátékok
(1961 Péter László)
3.
〈villám〉 cikcakkvonalban felvillan
E pillanatban villám cikázott s majd megvakita bennünket
(1872 Prém József)
a vihar zúg a villám cikkázik
(1889 Mikszáth Kálmán)
Cikázó nagy villám hasítja kápráztató fénynyel egy pillanatra ketté a felhők gomolygását
(1920–1921 Gárdonyi Géza)
Mert ahogyan a villám cikázik, és az ég aljától az ég aljáig egyszerre villan fel és fénylik, úgy jön el az Emberfia is az ő napján
(1995 Protestáns Biblia ford.)
3a. (irod)
szikrázva, fel-felvillanva ragyog
Czikázva szerte ömlenek [a hold] Szelíd sugárai
(1839 Remény)
a Vatikán szobrai közt járkál s az édes ragyogású s cikkázó fényhatásu márványnak vonalaiban a testi erő s az emberi szépség ideáljait szemléli
(1903 Prohászka Ottokár)
lent virág ragyog, s fent csillagok cikáznak
(1964 Nemes Nagy Ágnes ford.Hugo)
3b. (irod)
〈éles fájdalom vmely testrészbe〉 belehasít
A [csikó] farába kegyetlen nyilallások cikáztak, alig bírta vonszolni a hátulsó lábát
(1917 Mariay Ödön)
Egyszerre ledobta a tollat és fásult arccal nézett maga elé; fogába újra beleállt a fájdalom és agyáig cikázott
(1926 Babits Mihály)
Ágnes fejét cikázó fájdalom szaggatta, a sirokkó is leverte, émelygett
(1941 Cs. Szabó László)
4. (irod)
〈területen, felületen〉 cikcakkvonalban helyezkedik el vmi
égbe nyúló szirtcsúpok [= szirtcsúcsok] czikáztak
(1840 Remény)
A papírlapon kapunk egy jobbra-balra czikázó vonalat
(1868 Greguss Gyula)
a barlang egész kőzete pedig szép fehér márvány, haránt cikázó veres erekkel
(1886 Jókai Mór)
A vakoláson keskeny repedések cikáztak
(1955 Tatay Sándor)
ÖU: elcikázik, keresztülcikázik, kicikázik, szertecikázik, végigcikázik
Sz: cikázat
Vö. CzF. czikáz, czikázik; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; ÚMTsz. cikázik²

Beállítások