cimboráz l. cimborázik

cimborázik tn ige 14a1 (rég)cimboráz (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben)

1. (átv is) ’közvetlen(, baráti) kapcsolatot létesít, tart fenn vkivel, ill. ilyen kapcsolat keretein belül v. ilyen kapcsolat céljából találkozik, beszélget stb. vkivel, pajtáskodik; cimborál’ ❖ a’ lélek tzimboráz a’ testel (1773 Faludi Ferenc C1665, 97) | Nem cimborázom én e buta korral, Harag és gúny hatalmas énekem. Kacér pillantást váltok a nyomorral (Hanem azért a pénzt meg nem vetem) (1875 Reviczky Gyula 8392038, 37) | nemzeti büszkeségünknek, Mednyánszkynak, nem kellett sem a reneszánsz festők aranycsináló-köpönyegébe öltözni, sem Hoffmann-nak a varázslóival cimborázni (1926 Krúdy Gyula CD54).

1a. (ritk, szépítő is) ’szerelmi kapcsolatot tart fenn, ill. ilyen kapcsolat létesítése céljából ismeretséget köt vkivel’ ❖ A leányommal kezdett cimborázni (1793 Csokonai Vitéz Mihály C1325, 599).

2. (pejor) ’〈személy, csoport〉(titokban) egyezséget köt, elvtelenül összeszövetkezik v. lepaktál, együttműködik vkivel, vmivel; cimborál’ ❖ meg égették, mint ollyan Aſſzonyt, ki alá s’ fel repdeſet, s’ tiló állán nyargalódzot, kólts lyukon ſzökdöſöt, és ördögökkel tzimborázot (1779 Bessenyei György¹ C1082, 225) | Ki az ellenséggel cimborázik, annak nem királypárt a neve, hanem hazaáruló (1849 Jókai Mór C2237, 102) | – Látni akartam saját szememmel, hogyan cimborázol ellenségeimmel, akik kígyót-békát kiáltanak rám és elhíresztelik a városban, hogy én kínoztam, gyötörtem bodogult apádat a sírba! (1927 Szini Gyula CD10).

J: cimboráskodik.

Sz: cimborázás.

cimboráz lásd cimborázik
cimborázik tárgyatlan ige 14a1 (rég)
cimboráz (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben)
1. (átv is)
közvetlen(, baráti) kapcsolatot létesít, tart fenn vkivel, ill. ilyen kapcsolat keretein belül v. ilyen kapcsolat céljából találkozik, beszélget stb. vkivel, pajtáskodik; cimborál
a’ lélek tzimboráz a’ testel
(1773 Faludi Ferenc)
Nem cimborázom én e buta korral, Harag és gúny hatalmas énekem. Kacér pillantást váltok a nyomorral (Hanem azért a pénzt meg nem vetem)
(1875 Reviczky Gyula)
nemzeti büszkeségünknek, Mednyánszkynak, nem kellett sem a reneszánsz festők aranycsináló-köpönyegébe öltözni, sem Hoffmann-nak a varázslóival cimborázni
(1926 Krúdy Gyula)
1a. (ritk, szépítő is)
szerelmi kapcsolatot tart fenn, ill. ilyen kapcsolat létesítése céljából ismeretséget köt vkivel
A leányommal kezdett cimborázni
(1793 Csokonai Vitéz Mihály)
2. (pejor)
〈személy, csoport〉 (titokban) egyezséget köt, elvtelenül összeszövetkezik v. lepaktál, együttműködik vkivel, vmivel; cimborál
meg égették, mint ollyan Aſſzonyt, ki alá s’ fel repdeſet, s’ tiló állán nyargalódzot, kólts lyukon ſzökdöſöt, és ördögökkel tzimborázot
(1779 Bessenyei György¹)
Ki az ellenséggel cimborázik, annak nem királypárt a neve, hanem hazaáruló
(1849 Jókai Mór)
– Látni akartam saját szememmel, hogyan cimborázol ellenségeimmel, akik kígyót-békát kiáltanak rám és elhíresztelik a városban, hogy én kínoztam, gyötörtem bodogult apádat a sírba!
(1927 Szini Gyula)
Sz: cimborázás

Beállítások