címirat fn 3A

1. (kissé rég, Posta) ’〈levélen, (postai) küldeményen:〉 a címzett nevét, tartózkodási helyét feltüntető, a kézbesítéshez szükséges adatok összessége; címzés’ ❖ a pénzt borító papírosra írt czímirat is idegen kéz írása (1839 Kossuth Lajos CD32) | mosolygásra fakaszt piros pecsétje, mely egy gyűszűvel van lenyomva, és ez együgyű címirata: T. C. Ferenc Jóska úrnak magyar apostoli királynak őfelségének tisztelettel adassék Budán (1895 Mikszáth Kálmán CD04) | A [Romániába feladott] küldemények cimirata és szövege csak román, német, olasz vagy francia nyelvű lehet (1941 Nemzeti Figyelő 2135001, 5).

2. (Irodt) ’〈régi szövegekben:〉 cím helyett álló, annak bizonyos funkcióját betöltő, rendsz. a mű keletkezésének körülményeiről, szerzőjéről beszámoló bevezető szöveg’ ❖ mindezeknél szebb és szabatosabb azon […] harczdala Szőke Ambrusnak, melyet a Kemény János fejedelemhez mindvégig hű székelyek táborában Héjasfalván 1662. jan. 18-án költött, mint ezen czimiratából látszik: „Énekeljük székely táborunkban Héjasfalván jan. 18-án 1662. esztendőben” (1869 Orbán Balázs CD22) | [A könyv] főczíme hiányzik; a tartalom czímirata ez: Index Rerum in hoc libro existentium, quam compendiose congestus per me Stephanum Galgoczinum […] anno 1622. 12 die 9-bris. [= E könyvben található dolgok mutatója, amint általam, Galgóczy István által rövidített formában összeállíttatott 1622. november 12-én] (1894 Magyar írók élete CD27) | Lk (az ApCsel-hez hasonlóan, amely ma is így áll előttünk) eredetileg névtelen irat, mai címirata későbbi, mint a többi evangéliumé is (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

3. (rég) ’címke, cégtábla, cégér felirata, szövege’ ❖ Valjon magyarázgat e nekünk szegény polyglott [= több nyelven beszélő] magyaroknak a külföldi közintézeteiben, czimirataiban, jeltábláin, és föliratin? (1846 Hetilap CD61) | [az olasz kávéházakban] többnyire czukrász-sütemények, s édes italok is kaphatók; a minthogy közönséges is e czimirat: Cafe et liquori [= Kávé és likőrök] (1854 Vasárnapi Újság CD56) | A II. Rákóczi Ferencz-féle vörösvári levéltár fasciculusainak [= iratcsomóinak] Beniczky Gáspár készítette czímiratain igen kevéssé lehet elindúlni (1870 Thaly Kálmán CD57) | János egy kis dobozzal jött ki, melynek czimiratát nem sikerült [elrejtenie] (1880 Beksics Gusztáv C0901, 91).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

címirat főnév 3A
1. (kissé rég, Posta)
〈levélen, (postai) küldeményen:〉 a címzett nevét, tartózkodási helyét feltüntető, a kézbesítéshez szükséges adatok összessége; címzés
a pénzt borító papírosra írt czímirat is idegen kéz írása
(1839 Kossuth Lajos)
mosolygásra fakaszt piros pecsétje, mely egy gyűszűvel van lenyomva, és ez együgyű címirata: T.Tisztelt C.címzett Ferenc Jóska úrnak magyar apostoli királynak őfelségének tisztelettel adassék Budán
(1895 Mikszáth Kálmán)
A [Romániába feladott] küldemények cimirata és szövege csak román, német, olasz vagy francia nyelvű lehet
(1941 Nemzeti Figyelő)
2. (Irodt)
〈régi szövegekben:〉 cím helyett álló, annak bizonyos funkcióját betöltő, rendsz. a mű keletkezésének körülményeiről, szerzőjéről beszámoló bevezető szöveg
mindezeknél szebb és szabatosabb azon […] harczdala Szőke Ambrusnak, melyet a Kemény János fejedelemhez mindvégig hű székelyek táborában Héjasfalván 1662. jan.január 18-án költött, mint ezen czimiratából látszik: „Énekeljük székely táborunkban Héjasfalván jan.január 18-án 1662. esztendőben”
(1869 Orbán Balázs)
[A könyv] főczíme hiányzik; a tartalom czímirata ez: Index Rerum in hoc libro existentium, quam compendiose congestus per me Stephanum Galgoczinum […] anno 1622. 12 die 9-bris. [= E könyvben található dolgok mutatója, amint általam, Galgóczy István által rövidített formában összeállíttatott 1622. november 12-én]
(1894 Magyar írók élete)
LkLukács evangéliuma (az ApCselApostolok cselekedetei-hez hasonlóan, amely ma is így áll előttünk) eredetileg névtelen irat, mai címirata későbbi, mint a többi evangéliumé is
(1995 Jubileumi kommentár)
3. (rég)
címke, cégtábla, cégér felirata, szövege
Valjon magyarázgat e nekünk szegény polyglott [= több nyelven beszélő] magyaroknak a külföldi közintézeteiben, czimirataiban, jeltábláin, és föliratin?
(1846 Hetilap)
[az olasz kávéházakban] többnyire czukrász-sütemények, s édes italok is kaphatók; a minthogy közönséges is e czimirat: Cafe et liquori [= Kávé és likőrök]
(1854 Vasárnapi Újság)
A II. Rákóczi Ferencz-féle vörösvári levéltár fasciculusainak [= iratcsomóinak] Beniczky Gáspár készítette czímiratain igen kevéssé lehet elindúlni
(1870 Thaly Kálmán)
János egy kis dobozzal jött ki, melynek czimiratát nem sikerült [elrejtenie]
(1880 Beksics Gusztáv)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások