címzett mn-i ign, mn és fn 

I. mn-i ign → címez.

II. mn 12B7 (Közg is)

’a jogosult(ak)at és a felhasználás célját megjelölő 〈támogatás〉, ill. az ehhez rendelt 〈pénzösszeg〉’ ❖ [a törvényjavaslat biztosítja] egyrészt a címzett támogatásokat, amelyek nagyobb beruházásokra vonatkoznak, másrészt a céltámogatásokat (1990 Országgyűlési Napló CD62) | Az idén az adófizetők közül hozzávetőlegesen minden negyedik élt a címzett felajánlás lehetőségével (1997 Magyar Hírlap CD09).

III. fn 2B2

1. (Posta) ’az a személy, cég stb., akinek v. amelynek vmely levelet, (postai) küldeményt címeztek, ill. akinek v. amelynek a levelet, küldeményt küldik’ ❖ [az orosz családnál szolgáló francia nevelőnek küldött] levél e napokban visszaérkezett Párizsba, a tifliszi posta ezen szomoru hátiratával: „a czimzett felkonczoltatott ura családjával együtt Samyl seregei által.” (1859 Vasárnapi Újság CD56) | [a 15. század végén a levélvivő futárokkal küldött] küldemény gyakran nem a czímzettnek, hanem másnak a kezeibe jutott (1908 Berzeviczy Albert CD55) | [a táviratok kézbesítése] tényleges kézbesítéssel, avagy telefonon bemondással történik, utóbbit úgy a feladó, mint a címzett kivánhatja (1925 RévaiNagyLex. C5714, 85) | [az élelmiszercsomagokon] Angola szerepelt címzettként (1995 Magyar Hírlap CD09) | [a levél] címzett ismeretlen megjegyzéssel érkezett vissza (1996 Figyelő CD2601).

1a. (Inf is) ’az a személy, cég stb., akinek v. amelynek vmely elektronikus üzenetet, ill. adatcsomagot vmely távközlési rendszeren küldenek’ ❖ [kapcsoláskor] a címzett kódjával ellátott üzenetcsomagokat küldünk, melyet minden alkalommal a megfelelő címre juttatnak el (l. csomagkapcsolás) (1988 Tények könyve CD37) | Az e-mail sokkal gyorsabb a faxnál, és a levelekből a feladó is, a címzett is egyszerűen készíthet adatbázist (1995 Figyelő CD2601) | Még akkor is olcsóbb a faxolás, ha […] dániai címzettnek küldünk ily módon [ti. interneten] faxot (1997 Magyar Hírlap CD09) | [a mobiltelefon] együttes küldés funkciója révén egyszerre több címzettnek is eljuttatható ugyanaz az üzenet (2000 Byte Magazin CD38).

2. ’írásmű élén v. irodalmi mű címében, ajánlásában megnevezett(, és az irattal, szöveggel kapcsolatban illetékes) személy, az, akinek a szöveg szól’ ❖ a cimzetthez intézett rövid megszólítás és áldás után következik a szöveg [ti. a pápai brevében] (1893 PallasLex. CD02) | A rendelet a czímzetteknek összesen és egyenkint meghagyja, hogy ezután mint vajdájuknak, csupán Cseh Péternek [engedelmeskedjenek] (1913 Csánki Dezső CD33) | Szemere Pál említett[, Vida Lászlóhoz című] episztolájának címzettje (1965 Solt Andor CD53) | a levél felhívja a címzett figyelmét arra, hogy ha […] bármilyen kifogása van, akkor a kézhez vételtől számított harminc napon belül írásban jelezze (1995 Magyar Hírlap CD09).

2a. (Tud) ’〈a kommunikációelméletben:〉 a kommunikációs folyamat azon résztvevője, akihez a feladó el akarja juttatni az üzenetet’ ❖ se füle, se farka imádságokat mondott, amelyek odafent (ha elérkeztek a címzetthez) bizonyosan azt jelentették, hogy Pisztoly örök javulást fogad (1920 Krúdy Gyula CD54) | Az igazi, spontán káromkodás nem szolgál gyakorlati célokat, nem akarja […] a címzett becsületét sérteni (1936 Bálint György 9021001, 18) | Jakobson a nyelvi közlés hat elidegeníthetetlen tényezőjét különbözteti meg egymástól: Ezek: kontextus feladó üzenet címzett kontaktus kód (1977 Voigt Vilmos 9781001, 93) | A jó reklámfilm tömörít: megkeresi azt a legrövidebb képi és szóbeli közlésmódot, amely a reklámüzenetet a címzetthez juttatja (1979 Varga György 1160003, 85) | Aki/ami a jelet […] felfogja: a jel értelmezője (interpretátora, szándékos és irányított jelkibocsátás esetén címzettje) (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

2b. ’az a (jogi) személy, akire vmely tevékenység, magatartás, ill. utasítás stb. irányul’ ❖ három dimenzióban vizsgáltuk a korai, illetve a késői vásárlók által gyakorolt befolyás dinamikáját: […] 3. A befolyásoló és címzettje státusának összevethetősége az ismertetett interakciókban (1982 Wessely Anna ford.–King 1080004, 229) | [a morális elvek] előírásokat adnak az embereknek. Hogy a címzettek engedelmeskednek-e, ez az ő döntésükön múlik (1986 Kis János² 2003011, 393) | Biztosítani kellene […] a segítségnyújtók és a segítség címzettjeinek kritikus öntudatát (1992 Bernáth Tamás ford.–Zambrano 2020004, 75) | [a biztosító] a felügyeleti intézkedés címzettje (2000 Országgyűlési Napló CD62).

3. (Ker v. Közg) ’vmilyen célra elkülönített pénzösszeg felhasználója v. vmely támogatás jogosultja’ ❖ a Szovjetunió mint a [második világháború utáni] jóvátétel címzettje nagyon fontos partnere volt Magyarországnak (1990 Rácz Árpád CD17) | Az [adományozott] összegek első számú címzettjei az egyházi intézmények voltak (1995 Magyar Hírlap CD09) | Elképzelhető, hogy az egészségbiztosítási járulékok címzettje a jövőben nem a biztosító, hanem egy elkülönített állami alap lenne (1996 Magyar Hírlap CD09) | [az EU-támogatásként érkező] pénzeszközök címzettjei nem a nemzeti kormányok, hanem a régiók (1998 Tények könyve CD37).

3a. (Közg) ’az a jogi v. magánszemély, akinek a részére vki pénzösszeget folyósít’ ❖ Elfogadás[:] annak nyilatkozata, akihez fizetési meghagyást, utalványt intéztek (az intézvényezettnek, adressatusnak, címzettnek) arról, hogy a meghagyást elfogadja (1912 RévaiNagyLex. C5702, 382) | jelenleg adva van egy bankrendszerünk. Ez a bankrendszer bonyolítja le a különböző hitelek folyósítását. Egyébként ez a külföldi hitelek címzettje is (1990 Országgyűlési Napló CD62) | [ha] egy ügyfél nem akar késedelembe esni, ki kell számítani, hogy mikor érkezhet a címzett számlájára a pénz (2000 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

címzett melléknévi igenév, melléknév és főnév
I. melléknévi igenévcímez.
II. melléknév 12B7 (Közg is)
a jogosult(ak)at és a felhasználás célját megjelölő 〈támogatás〉, ill. az ehhez rendelt 〈pénzösszeg〉
[a törvényjavaslat biztosítja] egyrészt a címzett támogatásokat, amelyek nagyobb beruházásokra vonatkoznak, másrészt a céltámogatásokat
(1990 Országgyűlési Napló)
Az idén az adófizetők közül hozzávetőlegesen minden negyedik élt a címzett felajánlás lehetőségével
(1997 Magyar Hírlap)
III. főnév 2B2
1. (Posta)
az a személy, cég stb., akinek v. amelynek vmely levelet, (postai) küldeményt címeztek, ill. akinek v. amelynek a levelet, küldeményt küldik
[az orosz családnál szolgáló francia nevelőnek küldött] levél e napokban visszaérkezett Párizsba, a tifliszi posta ezen szomoru hátiratával: „a czimzett felkonczoltatott ura családjával együtt Samyl seregei által.”
(1859 Vasárnapi Újság)
[a 15. század végén a levélvivő futárokkal küldött] küldemény gyakran nem a czímzettnek, hanem másnak a kezeibe jutott
(1908 Berzeviczy Albert)
[a táviratok kézbesítése] tényleges kézbesítéssel, avagy telefonon bemondással történik, utóbbit úgy a feladó, mint a címzett kivánhatja
(1925 RévaiNagyLex.)
[az élelmiszercsomagokon] Angola szerepelt címzettként
(1995 Magyar Hírlap)
[a levél] címzett ismeretlen megjegyzéssel érkezett vissza
(1996 Figyelő)
1a. (Inf is)
az a személy, cég stb., akinek v. amelynek vmely elektronikus üzenetet, ill. adatcsomagot vmely távközlési rendszeren küldenek
[kapcsoláskor] a címzett kódjával ellátott üzenetcsomagokat küldünk, melyet minden alkalommal a megfelelő címre juttatnak el (l.lásd csomagkapcsolás)
(1988 Tények könyve)
Az e-mail sokkal gyorsabb a faxnál, és a levelekből a feladó is, a címzett is egyszerűen készíthet adatbázist
(1995 Figyelő)
Még akkor is olcsóbb a faxolás, ha […] dániai címzettnek küldünk ily módon [ti. interneten] faxot
(1997 Magyar Hírlap)
[a mobiltelefon] együttes küldés funkciója révén egyszerre több címzettnek is eljuttatható ugyanaz az üzenet
(2000 Byte Magazin)
2.
írásmű élén v. irodalmi mű címében, ajánlásában megnevezett(, és az irattal, szöveggel kapcsolatban illetékes) személy, az, akinek a szöveg szól
a cimzetthez intézett rövid megszólítás és áldás után következik a szöveg [ti. a pápai brevében]
(1893 PallasLex.)
A rendelet a czímzetteknek összesen és egyenkint meghagyja, hogy ezután mint vajdájuknak, csupán Cseh Péternek [engedelmeskedjenek]
(1913 Csánki Dezső)
Szemere Pál említett[, Vida Lászlóhoz című] episztolájának címzettje
(1965 Solt Andor)
a levél felhívja a címzett figyelmét arra, hogy ha […] bármilyen kifogása van, akkor a kézhez vételtől számított harminc napon belül írásban jelezze
(1995 Magyar Hírlap)
2a. (Tud)
〈a kommunikációelméletben:〉 a kommunikációs folyamat azon résztvevője, akihez a feladó el akarja juttatni az üzenetet
se füle, se farka imádságokat mondott, amelyek odafent (ha elérkeztek a címzetthez) bizonyosan azt jelentették, hogy Pisztoly örök javulást fogad
(1920 Krúdy Gyula)
Az igazi, spontán káromkodás nem szolgál gyakorlati célokat, nem akarja […] a címzett becsületét sérteni
(1936 Bálint György)
Jakobson a nyelvi közlés hat elidegeníthetetlen tényezőjét különbözteti meg egymástól: Ezek: kontextus feladó üzenet címzett kontaktus kód
(1977 Voigt Vilmos)
A jó reklámfilm tömörít: megkeresi azt a legrövidebb képi és szóbeli közlésmódot, amely a reklámüzenetet a címzetthez juttatja
(1979 Varga György)
Aki/ami a jelet […] felfogja: a jel értelmezője (interpretátora, szándékos és irányított jelkibocsátás esetén címzettje)
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
2b.
az a (jogi) személy, akire vmely tevékenység, magatartás, ill. utasítás stb. irányul
három dimenzióban vizsgáltuk a korai, illetve a késői vásárlók által gyakorolt befolyás dinamikáját: […] 3. A befolyásoló és címzettje státusának összevethetősége az ismertetett interakciókban
(1982 Wessely Anna ford.King)
[a morális elvek] előírásokat adnak az embereknek. Hogy a címzettek engedelmeskednek-e, ez az ő döntésükön múlik
(1986 Kis János²)
Biztosítani kellene […] a segítségnyújtók és a segítség címzettjeinek kritikus öntudatát
(1992 Bernáth Tamás ford.Zambrano)
[a biztosító] a felügyeleti intézkedés címzettje
(2000 Országgyűlési Napló)
3. (Ker v. Közg)
vmilyen célra elkülönített pénzösszeg felhasználója v. vmely támogatás jogosultja
a Szovjetunió mint a [második világháború utáni] jóvátétel címzettje nagyon fontos partnere volt Magyarországnak
(1990 Rácz Árpád)
Az [adományozott] összegek első számú címzettjei az egyházi intézmények voltak
(1995 Magyar Hírlap)
Elképzelhető, hogy az egészségbiztosítási járulékok címzettje a jövőben nem a biztosító, hanem egy elkülönített állami alap lenne
(1996 Magyar Hírlap)
[az EU-támogatásként érkező] pénzeszközök címzettjei nem a nemzeti kormányok, hanem a régiók
(1998 Tények könyve)
3a. (Közg)
az a jogi v. magánszemély, akinek a részére vki pénzösszeget folyósít
Elfogadás[:] annak nyilatkozata, akihez fizetési meghagyást, utalványt intéztek (az intézvényezettnek, adressatusnak, címzettnek) arról, hogy a meghagyást elfogadja
(1912 RévaiNagyLex.)
jelenleg adva van egy bankrendszerünk. Ez a bankrendszer bonyolítja le a különböző hitelek folyósítását. Egyébként ez a külföldi hitelek címzettje is
(1990 Országgyűlési Napló)
[ha] egy ügyfél nem akar késedelembe esni, ki kell számítani, hogy mikor érkezhet a címzett számlájára a pénz
(2000 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások