cinikus mn és fn 

I. mn 15A

1. ’az erkölcsi értékeket és a társadalmi formákat gúnyosan megkérdőjelező v. tagadó 〈személy〉’ ❖ Ha valaki meglesi őt [ti. Tibort] ebben a hangulatában, bizonyára azzal vádolta volna, hogy cinikus és szívtelen. Pedig csak fiatal (1884 Reviczky Gyula 8392097, 238) | Kik elneveztek cinikus szatirnak, Rólam most lelkes nekrológot írnak (1894 Heltai Jenő 9239012, 41) | Somlai cinikus szivtiprója épp olyan lélektelen és közönséges, mint amilyennek a szerző megrajzolta (1925 Budapesti Hírlap ápr. 18. C4713, 8) | A hangadó értelmiségünk zöme színes, művelt, világot járt, de többnyire cinikus, fölényes és inkább nemzetek fölötti szemléletű, mint nemzeti (1991 Csoóri Sándor 9090062, 367).

1a. ’ilyen személyre jellemző 〈megnyilvánulás〉’ ❖ Anatole meggyűlölte és megvetette a leányt, ki midőn szerelmét czinikus módon felhasználta vágyai kielégítésére, pirulni kényszeríté legszentebb érzelmei felett (1872 Toldy István 8482009, 66) | Szemérmetlennek és cinikusnak hangzik ez a mondás (1912 Gozsdu Elek 8159019, 174) | [a külügyminiszter sajtófőnöke] csak úgy dobálózott cinikusnál is cinikusabb kifejezésekkel és mondásokkal (1941 Nemzeti Figyelő 2135001, 2) | a cinikus, nyegle nyilatkozatok […] vért forraltak (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. (Fil is) ’a cinizmus elveit valló, hirdető 〈filozófus〉, ill. az ilyen filozófusok elveit hangoztató, példáját követő 〈személy〉, ill. ilyen személyekből álló 〈csoport〉’ ❖ Diogenes az a’ híres Cynicus Philoſophus (1787 Mátyus István 7222025, 378) | nem oly cynicus, hogy a nagy urakat […] igen megkülönböztetett tisztelettel ne tömjénezné (1804 Csokonai Vitéz Mihály C1328, 804) | Dienes volt a neve; de minden ismerőse úgy hítta, hogy „Diogenes”. De még túltett klasszikus mintaképén, a régi cinikus filozófuson (1890 Jókai Mór CD18) | [a politikai bizalmatlanság következtében] egyre jelentékenyebb parasztrétegek válnak teljesen cinikussá a közélettel szemben (1937 Féja Géza 9138003, 109) | A Magyar Filozófiai Szemlében […] újraidézett Karácsony Sándor-tanulmány a „cinikus Mikszáthról” […] újabb szempontokat állíthat előtérbe (1992 Trencsényi László 2050013, 87).

2a. ’ilyen személyre jellemző 〈megnyilvánulás, tulajdonság, magatartás stb.〉’ ❖ cynicus erkölcsű régibb ujjabb Diogenesekben (1825 Edvi Illés Pál 8618001, 415) | cynicus kevélységből (1831 e. Kazinczy Ferenc 8228108, 144) | Mámi cinikus szokása szerint szegény Egászyt bolondnak deklarálta azért, hogy Siciliába ment (1860 Tanárky Gyula 8460002, 169).

II. fn 4A8

1. ’az erkölcsi értékeket és a társadalmi formákat gúnyosan megkérdőjelező v. tagadó személy’ ❖ fel tudnám pofozni a czinikust, a ki tisztelő vonzalmam szűziességében kételkedni merészel (1897 Tóth Béla¹ 8485005, 100) | Aki nem hiszi azt, amit mások hisznek, azt ma kinevezik cinikusnak (1938 Schöpflin Aladár CD10) | hirtelen kiderült, hogy az örökkön hideg cinikusként, virtuóz pozőrként emlegetett komponistában mennyi szív, mennyi nemesen fojtott érzés, milyen tudatos, humánus hit van (1962 Fodor András 9148007, 204).

2. (rendsz. tbsz-ban) (Fil is) ’a cinizmus elveit valló, hirdető filozófus, ill. az ilyen filozófusok elveit hangoztató, példáját követő személy’ ❖ Diogenes Tzinikus, a’ ki külömben igen keveſet értett a’ ſzégyenhez és el-piruláshoz (1781 Gombási István C1883, 58) | Luxus alatt, cinikusok szótára szerint, mindaz értetődik, minek szigorúan véve lehetünk híjával (1834–1837 Széchenyi István CD1501) | [Sós Mártonban] megvolt a cinikusok dicsvágya: a nyomorúsággal kérkedni (1875 Jókai Mór CD18) | A cinikusok olyan életforma elérésére törekedtek, amelyben kevés a szenvedés, és sok az öröm (1993 BibliaiLex. CD1207).

Sz: cinikusság.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

cinikus melléknév és főnév
I. melléknév 15A
1.
az erkölcsi értékeket és a társadalmi formákat gúnyosan megkérdőjelező v. tagadó 〈személy〉
Ha valaki meglesi őt [ti. Tibort] ebben a hangulatában, bizonyára azzal vádolta volna, hogy cinikus és szívtelen. Pedig csak fiatal
(1884 Reviczky Gyula)
Kik elneveztek cinikus szatirnak, Rólam most lelkes nekrológot írnak
(1894 Heltai Jenő)
Somlai cinikus szivtiprója épp olyan lélektelen és közönséges, mint amilyennek a szerző megrajzolta
(1925 Budapesti Hírlap ápr. 18.)
A hangadó értelmiségünk zöme színes, művelt, világot járt, de többnyire cinikus, fölényes és inkább nemzetek fölötti szemléletű, mint nemzeti
(1991 Csoóri Sándor)
1a.
ilyen személyre jellemző 〈megnyilvánulás〉
Anatole meggyűlölte és megvetette a leányt, ki midőn szerelmét czinikus módon felhasználta vágyai kielégítésére, pirulni kényszeríté legszentebb érzelmei felett
(1872 Toldy István)
Szemérmetlennek és cinikusnak hangzik ez a mondás
(1912 Gozsdu Elek)
[a külügyminiszter sajtófőnöke] csak úgy dobálózott cinikusnál is cinikusabb kifejezésekkel és mondásokkal
(1941 Nemzeti Figyelő)
a cinikus, nyegle nyilatkozatok […] vért forraltak
(2000 Magyar Hírlap)
2. (Fil is)
a cinizmus elveit valló, hirdető 〈filozófus〉, ill. az ilyen filozófusok elveit hangoztató, példáját követő 〈személy〉, ill. ilyen személyekből álló 〈csoport〉
Diogenes az a’ híres Cynicus Philoſophus
(1787 Mátyus István)
nem oly cynicus, hogy a nagy urakat […] igen megkülönböztetett tisztelettel ne tömjénezné
(1804 Csokonai Vitéz Mihály)
Dienes volt a neve; de minden ismerőse úgy hítta, hogy „Diogenes”. De még túltett klasszikus mintaképén, a régi cinikus filozófuson
(1890 Jókai Mór)
[a politikai bizalmatlanság következtében] egyre jelentékenyebb parasztrétegek válnak teljesen cinikussá a közélettel szemben
(1937 Féja Géza)
A Magyar Filozófiai Szemlében […] újraidézett Karácsony Sándor-tanulmány a „cinikus Mikszáthról” […] újabb szempontokat állíthat előtérbe
(1992 Trencsényi László)
2a.
ilyen személyre jellemző 〈megnyilvánulás, tulajdonság, magatartás stb.〉
cynicus erkölcsű régibb ujjabb Diogenesekben
(1825 Edvi Illés Pál)
cynicus kevélységből
(1831 e. Kazinczy Ferenc)
Mámi cinikus szokása szerint szegény Egászyt bolondnak deklarálta azért, hogy Siciliába ment
(1860 Tanárky Gyula)
II. főnév 4A8
1.
az erkölcsi értékeket és a társadalmi formákat gúnyosan megkérdőjelező v. tagadó személy
fel tudnám pofozni a czinikust, a ki tisztelő vonzalmam szűziességében kételkedni merészel
(1897 Tóth Béla¹)
Aki nem hiszi azt, amit mások hisznek, azt ma kinevezik cinikusnak
(1938 Schöpflin Aladár)
hirtelen kiderült, hogy az örökkön hideg cinikusként, virtuóz pozőrként emlegetett komponistában mennyi szív, mennyi nemesen fojtott érzés, milyen tudatos, humánus hit van
(1962 Fodor András)
2. (rendsz. tbsz-ban) (Fil is)
a cinizmus elveit valló, hirdető filozófus, ill. az ilyen filozófusok elveit hangoztató, példáját követő személy
Diogenes Tzinikus, a’ ki külömben igen keveſet értett a’ ſzégyenhez és el-piruláshoz
(1781 Gombási István)
Luxus alatt, cinikusok szótára szerint, mindaz értetődik, minek szigorúan véve lehetünk híjával
(1834–1837 Széchenyi István)
[Sós Mártonban] megvolt a cinikusok dicsvágya: a nyomorúsággal kérkedni
(1875 Jókai Mór)
A cinikusok olyan életforma elérésére törekedtek, amelyben kevés a szenvedés, és sok az öröm
(1993 BibliaiLex.)
Sz: cinikusság
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások