cink² fn 4B7 (rég)

’álnokság, gaztett’ ❖ Czink. occulta conspiratio (1816 Verseghy Ferenc C4420, 132) | Szenvedtük sanyarún irigyinknek czinkait (1831 Pázmándi Horvát Endre 8358002, 33).

ÖE: ~szövő.

Vö. CzF.

cink² főnév 4B7 (rég)
álnokság, gaztett
Czink. occulta conspiratio
(1816 Verseghy Ferenc)
Szenvedtük sanyarún irigyinknek czinkait
(1831 Pázmándi Horvát Endre)
ÖE: cinkszövő
Vö. CzF.

Beállítások