cisztercita mn és fn 6A (Vall)

I. mn

1. ’ciszterci 〈szerzetesrend (vmely csoportja, közössége)〉, ill. e rendhez tartozó 〈személy〉’ ❖ a’ ſzorosabb rendtartású Ciſtercita Barátoknak (1797 Mindszenthy Sámuel ford.–Ladvocat 7228024, 36) | [a zirci apátság] alapjait még Gizela legelső királynénk rakatta le a cistercita rend számára, az egyház ujabb alakjában ez ős épület romjain emelkedett (1856 Vasárnapi Újság CD56) | A női cisztercita szerzetesek eredete bizonytalan (1893 PallasLex. CD02) | ki az apja a gyermeknek, a cisztercita pap-e, aki lelkét öntötte belé, vagy a világban kószáló apa, aki egy mámoros percben útnak indította? (1924 Földi Mihály CD10) | Ebben az időben főként két nagy ellenfele volt Abélard-nak: Clairvaux-i Bernát cisztercita apát és Norbert, a premontrei rend megalapítója (1978 Kulcsár Zsuzsanna 1087001, 131).

1a. (tulajdonnév részeként is) ’e szerzetesközösség által létrehozott, fenntartott 〈épület, intézmény〉’ ❖ a’ monostort, minek eltte egészen elveszne, a’ sz. kereszti Cisztercita monostor alá vettetnénk (1808 Virág Benedek 8522060, 391) | Zircz Cistercita apátság (1831 Zádor Elek 8532005, 229) | különösen a benczés és cistercita kolostorokban foglalkoztak himzéssel (1900 Nagy Géza CD20) | a cisztercita iskolák minden hagyománya tiltá, ekkora melegséget árulni el egy diákkal szemben, kit a fegyelem kimért távolában illendő tartani (1922 Babits Mihály 9014126, 42) | a Budapesti Cisztercita Gimnázium egyik tanára (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. ’e rendre jellemző, e rend által képviselt, gyakorolt v. követett’ ❖ [a hohenfurti kolostor templomában] a kereszthajó mindkét szárnyának a szentély melletti oldalon két-két kápolnája van, a mi megfelel a cistercita hagyományoknak (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Hogy a fiúval anyja előéletéről tárgyaljanak; hogy a fiú ilyen módon mintegy válogathasson az „apák” között: ez a cisztercita pedagógia minden elvével a legélesebben ellenkezett (1922 Babits Mihály 9014126, 96) | cisztercita ruhában (1927 Schöpflin Aladár CD10).

II. fn

(tbsz-ban, rendsz. hat ne-vel)(a) ciszterci szerzetesrend (vmely csoportja, közössége)’ ❖ Szent Robert, Szent Norbertet tsak husz egynéhány esztendövel elözné-meg azon Frantzia földi Tzisztertziumban a’ Tzisztertziták Szent Rendinek fel-állitásával (1777 Molnár János C3195, 487) | a’ hajdan itten virágzó Tzisztertziták bibliótékája’ maradvány’i az elébbi Erdélyi püspök’ Gróf Battyányi’ kezére, még Egri kanonok létében kerültek (1817 Dessewffy József C1413, 10) | a cisterciták, pálosok, dömések stb. is foglalkoztak a gyógyászattal, és zárdáik valóságos kórházak s gyógyintézetek voltak (1874 Fekete Lajos¹ CD57) | A francia cisztercitákat is III. Béla telepítette hazánkba (1938 Hóman Bálint CD42) | Szentgotthárd története a későbbiekben összefonódott a ciszterciták által alapított apátság történetével (1997 Magyar Hírlap CD09).

a. ’e rend tagja’ ❖ Cisterzienser, der: I. tziſztertzita, ſzerzetes (1803 Magyar–német és német–magyar lexikon C5801, 385. hasáb) | Igaza volt annak a sisterczitának (1856 Abonyi Lajos C0503, 20) | Az ifjú cisztercita kedvetlenül csóválta meg a fejét, mert éppen a komoly és értelmes Imrustól mást várt volna (1926 Babits Mihály C0698, 271) | Ebben az időben Pyrker László volt az egri érsek. Bár mint egyszerű cisztercita kezdte, méltóságteljes grandseigneur [= nagyúr] volt (1938 Szerb Antal CD10).

J: ciszterci.

Vö. ÉrtSz.; TESz. ciszterci; ÉKsz.; ÚMTsz.; IdSz.

cisztercita melléknév és főnév 6A (Vall)
I. melléknév
1.
ciszterci 〈szerzetesrend (vmely csoportja, közössége), ill. e rendhez tartozó 〈személy〉
a’ ſzorosabb rendtartású Ciſtercita Barátoknak
(1797 Mindszenthy Sámuel ford.Ladvocat)
[a zirci apátság] alapjait még Gizela legelső királynénk rakatta le a cistercita rend számára, az egyház ujabb alakjában ez ős épület romjain emelkedett
(1856 Vasárnapi Újság)
A női cisztercita szerzetesek eredete bizonytalan
(1893 PallasLex.)
ki az apja a gyermeknek, a cisztercita pap-e, aki lelkét öntötte belé, vagy a világban kószáló apa, aki egy mámoros percben útnak indította?
(1924 Földi Mihály)
Ebben az időben főként két nagy ellenfele volt Abélard-nak: Clairvaux-i Bernát cisztercita apát és Norbert, a premontrei rend megalapítója
(1978 Kulcsár Zsuzsanna)
1a. (tulajdonnév részeként is)
e szerzetesközösség által létrehozott, fenntartott 〈épület, intézmény〉
a’ monostort, minek eltte egészen elveszne, a’ sz. keresztiszentkereszti Cisztercita monostor alá vettetnénk
(1808 Virág Benedek)
Zircz Cistercita apátság
(1831 Zádor Elek)
különösen a benczés és cistercita kolostorokban foglalkoztak himzéssel
(1900 Nagy Géza)
a cisztercita iskolák minden hagyománya tiltá, ekkora melegséget árulni el egy diákkal szemben, kit a fegyelem kimért távolában illendő tartani
(1922 Babits Mihály)
a Budapesti Cisztercita Gimnázium egyik tanára
(1999 Magyar Hírlap)
2.
e rendre jellemző, e rend által képviselt, gyakorolt v. követett
[a hohenfurti kolostor templomában] a kereszthajó mindkét szárnyának a szentély melletti oldalon két-két kápolnája van, a mi megfelel a cistercita hagyományoknak
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Hogy a fiúval anyja előéletéről tárgyaljanak; hogy a fiú ilyen módon mintegy válogathasson az „apák” között: ez a cisztercita pedagógia minden elvével a legélesebben ellenkezett
(1922 Babits Mihály)
cisztercita ruhában
(1927 Schöpflin Aladár)
II. főnév
(tbsz-ban, rendsz. hat ne-vel)
(a) ciszterci szerzetesrend (vmely csoportja, közössége)
Szent Robert, Szent Norbertet tsak husz egynéhány esztendövel elözné-meg azon Frantzia földi Tzisztertziumban a’ Tzisztertziták Szent Rendinek fel-állitásával
(1777 Molnár János)
a’ hajdan itten virágzó Tzisztertziták bibliótékája’ maradvány’i az elébbi Erdélyi püspök’ Gróf Battyányi’ kezére, még Egri kanonok létében kerültek
(1817 Dessewffy József)
a cisterciták, pálosok, dömések stb.s a többi is foglalkoztak a gyógyászattal, és zárdáik valóságos kórházak s gyógyintézetek voltak
(1874 Fekete Lajos¹)
A francia cisztercitákat is III. Béla telepítette hazánkba
(1938 Hóman Bálint)
Szentgotthárd története a későbbiekben összefonódott a ciszterciták által alapított apátság történetével
(1997 Magyar Hírlap)
a.
e rend tagja
Cisterzienser, der: I. tziſztertzita, ſzerzetes
(1803 Magyar–német és német–magyar lexikon)
Igaza volt annak a sisterczitának
(1856 Abonyi Lajos)
Az ifjú cisztercita kedvetlenül csóválta meg a fejét, mert éppen a komoly és értelmes Imrustól mást várt volna
(1926 Babits Mihály)
Ebben az időben Pyrker László volt az egri érsek. Bár mint egyszerű cisztercita kezdte, méltóságteljes grandseigneur [= nagyúr] volt
(1938 Szerb Antal)
Vö. ÉrtSz.; TESz. ciszterci; ÉKsz.; ÚMTsz.; IdSz.

Beállítások