citál ige 1a

1. ts (hiv is) ’〈személyt vhova, kül. hatóság elé〉 rendel, (be)idéz, hív’ ❖ itilő székemhez azonnal czitállak, és az örök tűzre akkor le taszitlak (1775 Csíksomlyói iskoladrámák 7401001, 73) | Tamás.: Tessék kijönni, legyen biró közöttünk. Perföldy.: Ki citáltat? minek ez a’ sietség? (1819 Kisfaludy Károly 8242028, 257) | ne várd, míg a politzeyra [= rendőrségre] czitálnak, […] tedd le az öt forint bírságot (1882 Jókai Mór C2307, 122) | A[z illegális] másoló lebukott […], de a megindult gőzhenger a házkutatások során sok, alapjában vétlen embert citál a törvény színe elé (2000 Byte Magazin CD38).

2. ts (vál) ’〈szöveget, szövegrészt, szót (hivatkozásként, igazolásul)(pontosan) ismétel, idéz’ ❖ [a citációk] némely helyeire kldenek az munkának, a’ mellyek ugyan azon helynek’, a’ hol citáltatnak, világoſétáſára lehetnek (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, [)()(8v]) | leggyakrabban Széchenyit, Eötvöst, Vörösmartyt, Petőfit és Aranyt citálják (1864 Halmágyi Sándor 8177003, 223) | Izaiás szavait citálja „tiszteletes lettél szemeim előtt és dicsőséges (ó Izrael), […]” (1903 Prohászka Ottokár 1125019, 34) | Fontossága okán teljes egészében citáljuk a szöveget (1985 Lőrinczy Huba 2007027, 368).

2a. tn ’vmely szövegből szó szerint merít, abból szöveget idéz, átvesz’ ❖ gazdagon citál a kor költészeti pamphletjeiből és manifesztumaiból (1947 Vajda Endre 2052016, 134).

2b. ts (sajtó, pejor is) ’emleget, ill. hivatkozásként, magyarázatképpen (meg)említ, szóba hoz vmit, vkit’ ❖ Eszterkuthy Éva: az én nagyanyám volt, édesanyámnak édesanyja, tiszteletes asszony, papné, de csak mindig így citálták: Eszterkuthy Éva (1909 Ady Endre CD10) | a vádlott a szocializmus elveiről beszélt, történelmet citált, Lassalle nemzetgazdaságtanával foglalkozott (1972 Hiller István² CD52) | Nem létező japán piaci akadályokat citál a Kodak alacsony piaci részesedésének magyarázatául – állítja a Fuji Photo (1995 Magyar Hírlap CD09) | [Az új vezérigazgató] előnyei között hihetetlen munkabírását, az ügyfelekkel fenntartott kiváló kapcsolatait citálják (2000 Figyelő CD2601).

Ö: be~.

Sz: citálgat.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, citált, citáltat, citáltathatik, citáltatik, citáltattat; IdSz.

citál ige 1a
1. tárgyas (hiv is)
〈személyt vhova, kül. hatóság elé〉 rendel, (be)idéz, hív
itilő székemhez azonnal czitállak, és az örök tűzre akkor le taszitlak
(1775 Csíksomlyói iskoladrámák)
Tamás.: Tessék kijönni, legyen biró közöttünk. Perföldy.: Ki citáltat? minek ez a’ sietség?
(1819 Kisfaludy Károly)
ne várd, míg a politzeyra [= rendőrségre] czitálnak, […] tedd le az öt forint bírságot
(1882 Jókai Mór)
A[z illegális] másoló lebukott […], de a megindult gőzhenger a házkutatások során sok, alapjában vétlen embert citál a törvény színe elé
(2000 Byte Magazin)
2. tárgyas (vál)
〈szöveget, szövegrészt, szót (hivatkozásként, igazolásul) (pontosan) ismétel, idéz
[a citációk] némely helyeire kldenek az munkának, a’ mellyek ugyan azon helynek’, a’ hol citáltatnak, világoſétáſára lehetnek
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
leggyakrabban Széchenyit, Eötvöst, Vörösmartyt, Petőfit és Aranyt citálják
(1864 Halmágyi Sándor)
Izaiás szavait citálja „tiszteletes lettél szemeim előtt és dicsőséges (ó Izrael), […]
(1903 Prohászka Ottokár)
Fontossága okán teljes egészében citáljuk a szöveget
(1985 Lőrinczy Huba)
2a. tárgyatlan
vmely szövegből szó szerint merít, abból szöveget idéz, átvesz
gazdagon citál a kor költészeti pamphletjeiből és manifesztumaiból
(1947 Vajda Endre)
2b. tárgyas (sajtó, pejor is)
emleget, ill. hivatkozásként, magyarázatképpen (meg)említ, szóba hoz vmit, vkit
Eszterkuthy Éva: az én nagyanyám volt, édesanyámnak édesanyja, tiszteletes asszony, papné, de csak mindig így citálták: Eszterkuthy Éva
(1909 Ady Endre)
?
a vádlott a szocializmus elveiről beszélt, történelmet citált, Lassalle nemzetgazdaságtanával foglalkozott
(1972 Hiller István²)
Nem létező japán piaci akadályokat citál a Kodak alacsony piaci részesedésének magyarázatául – állítja a Fuji Photo
(1995 Magyar Hírlap)
[Az új vezérigazgató] előnyei között hihetetlen munkabírását, az ügyfelekkel fenntartott kiváló kapcsolatait citálják
(2000 Figyelő)
Ö: becitál
Sz: citálgat
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, citált, citáltat, citáltathatik, citáltatik, citáltattat; IdSz.

Beállítások