civódik tn ige 12a (vál)

1. ’veszekedik, zsörtölődve elégedetlenkedik vkivel, ill. 〈több személy〉 így beszél (egymással)’ ❖ [a prefektus] az öreg Bibliothecáriusnál két egész oráig tzivodott volna, vissza jövetelivel hellybe hagyá azt a mit mi régen tartottunk t. i. hogy a Bibliothecarius sz. ember (1784 Barcsay Ábrahám 7206001, 543) | sokszor tzivódnak ám a’ szerelmesek (1788 Szentjóbi Szabó László ford.–Gellert C3958, 154) | Eduárd civódik a kocsissal, hogy mért nem néz a lovak lába elé (1931 Sárközi György 9587010, 55) | – Mikor veszik le a kötést – kérdeztem, igazán minden civódó szándék nélkül (1937 Karinthy Frigyes 9309003, 217) | [ha] igazságtalan voltam vele, akkor sem civódott, csak sírt (1977 Végh Antal 9768002, 41).

2. ’〈több személy〉 veszekedve(, verekedve) küzd, marakodik vmin’ ❖ a’ nyerénd prédán elre tzivódtak (1789 Péczeli József ford.–Voltaire 7267040, 122) | Oláhország bérceinek birtokán sok év óta civódott már a török és a magyar (1854 Jókai Mór CD18) | A Csongor és Tündében még az ördögfiókák is valóságos emberi kapcsolatban vannak egymással […] örökségükön civódnak, éhesek, versenyt futnak (1965 Osváth Béla CD53) | 1956 örökségén nem civódni kell (1997 Magyar Hírlap CD09).

2a. ’〈egyik madár v. kisebb állat a másikkal〉(éles hangot adva) veszekszik, marakodik’ ❖ A’ baglyok tzivódtak a’ több madarakkal (1799 Csokonai Vitéz Mihály 7069016, 36) | [Philine] minket mint két civódó hangyákat tekintene (1836 Tóth Péter 8491001, 52) | A varjak […] civódnak egy emberi szemen (1918 Szomory Dezső 9683002, 94) | Csízek, tengelicék, pirókok, seregélyek, gerlék, rigók ugrándoztak, fütyültek, tollászkodtak, cívódtak, gubbasztottak (1953 Tersánszky Józsi Jenő 9706014, 24).

J: civakodik.

ÖU: össze~.

Vö. CzF. czivódik, czivódó; ÉrtSz.; TESz. civakodik; ÉKsz.; SzT. ~, civódó-kocódó

civódik tárgyatlan ige 12a (vál)
1.
veszekedik, zsörtölődve elégedetlenkedik vkivel, ill. 〈több személy〉 így beszél (egymással)
[a prefektus] az öreg Bibliothecáriusnál két egész oráig tzivodott volna, vissza jövetelivel hellybe hagyá azt a mit mi régen tartottunk t. i.tudniillik hogy a Bibliothecarius sz. ember
(1784 Barcsay Ábrahám)
sokszor tzivódnak ám a’ szerelmesek
(1788 Szentjóbi Szabó László ford.Gellert)
Eduárd civódik a kocsissal, hogy mért nem néz a lovak lába elé
(1931 Sárközi György)
– Mikor veszik le a kötést – kérdeztem, igazán minden civódó szándék nélkül
(1937 Karinthy Frigyes)
[ha] igazságtalan voltam vele, akkor sem civódott, csak sírt
(1977 Végh Antal)
2.
〈több személy〉 veszekedve(, verekedve) küzd, marakodik vmin
a’ nyerénd prédán elre tzivódtak
(1789 Péczeli József ford.Voltaire)
Oláhország bérceinek birtokán sok év óta civódott már a török és a magyar
(1854 Jókai Mór)
A Csongor és Tündében még az ördögfiókák is valóságos emberi kapcsolatban vannak egymással […] örökségükön civódnak, éhesek, versenyt futnak
(1965 Osváth Béla)
1956 örökségén nem civódni kell
(1997 Magyar Hírlap)
2a.
〈egyik madár v. kisebb állat a másikkal〉 (éles hangot adva) veszekszik, marakodik
A’ baglyok tzivódtak a’ több madarakkal
(1799 Csokonai Vitéz Mihály)
[Philine] minket mint két civódó hangyákat tekintene
(1836 Tóth Péter)
A varjak […] civódnak egy emberi szemen
(1918 Szomory Dezső)
Csízek, tengelicék, pirókok, seregélyek, gerlék, rigók ugrándoztak, fütyültek, tollászkodtak, cívódtak, gubbasztottak
(1953 Tersánszky Józsi Jenő)
ÖU: összecivódik
Vö. CzF. czivódik, czivódó; ÉrtSz.; TESz. civakodik; ÉKsz.; SzT. ~, civódó-kocódó

Beállítások