cuki³ (0) l. coki

coki msz 0 (nyj v. biz, gyakr. durva)cuki (rég)

1. (átv is) ’〈kutya elhallgattatására v. elkergetésére〉’ ❖ Czo-ki Kutya a’ konczról! (1786 Dugonics András C1471, 368) | Cziba, czoki, czuki! riogató szózat a’ kutyákhoz (1840 Gáspár János C6305, 15) | Czoki innen! kiálta rá [a kutyára] az egyházfi, utána hajítva a nagy toronykulcsot (1856 Jókai Mór C2257, 113) | Coki te; a fene egye meg ezeket a kutyákat; de sokat tudnak lármázni (1939 Móricz Zsigmond C5087, 288) | Szólj hát szívednek: Te bestia! aortákkal agancsozott szelíd képű ragadozó! coki ha mondom! (1973 Kiss Benedek 9336029, 51).

2. ’〈embernek szóló erélyes v. indulatos felszólításként, hogy távozzon, induljon, álljon félre, ill. tartsa távol magát vkitől v. vmitől〉’ ❖ add ide Beszszarábiát, ’s tzú-ki Europából (1787 Magyar Kurír C0312, 365) | hogy merészelsz, a’ doktornak ellene állani Tzuki-mindjárt (1792 Nagyenyedi próba ford. C3242, 261) | A cimbora egy lépést tett a konyhaajtó felé; termetes tiszttartóné asszonyom azonban gyorsan útját állta, s félrelökte onnan: – Coki, kurta! Az a leány a grófkisasszony (1858 Jókai Mór CD18) | czoki rokon, itt minden az enyém (1890 Tolnai Lajos C4203, 41) | Coki már apátoktól! (1941 Tersánszky Józsi Jenő 9706012, 16) | coki vissza, elvtársak, Debrecent […] perceken belül megszállják a román csapatok (1974 Tóth Béla² 2049010, 15).

2a. coki vkinek ’〈annak kif-ére, hogy vmely személynek v. állatnak távozni kell vhonnan, ill. távol kell tartania magát vmitől, nem kaphat meg vmit〉’ ❖ az ökrök se nézhetnének be olyan familiárisan [a házikóba], mint valami kíváncsi nénikék. Coki az ökörnek minálunk! (1895 Mikszáth Kálmán CD04) | Hát ha ez a veszedelmes vén herélő költözött össze a Soma feleségével, akkor Somának coki volna onnan (1934 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | [az ombudsman] kezdeményezi az alkotmányos visszásságot eredményező[, a kukázást tiltó] rendelet visszavonását. Addig is coki a kukázóknak (2000 Magyar Hírlap CD09).

3. (kissé rég) ’〈ember erélyes v. indulatos elhallgattatására〉’ ❖ Czoki te! vén paraszt, ne beszélj oly sokat (1885 k. Hangay Oktáv C2021, 37) | Coki már! Nem hallod? Nem alhatok tőled! (1941 Tersánszky Józsi Jenő 9706012, 33) | – Most pedig itt jön az álkisgazda – mondta MacHugh emelkedetten. – Coki, átkozott pedagógus – mondta a főszerkesztő viszont (1947 Gáspár Endre ford.–Joyce 9175005, 99).

3a. coki vkinek ’〈annak kif-ére, hogy vki nem beszélhet, nem mondhatja el a véleményét〉’ ❖ K. sz. biró igy szólt V. urhoz: „felelek annak, kinek gyermekkorától maiglan a’ becsületérzésről fogalma sincs”, mellyre V. ur igy szólt K-hoz: „czoki az urnak” (1843 Pesti Hírlap CD61) | kuss, sőt coki annak, aki Romániából jön, kerül ki, hogy bennünket bíráljon (1907 Ady Endre CD0801) | Hihetünk Hillary asszonynak, ha ő meg van elégedve az urával [ti. Bill Clinton amerikai elnökkel], akkor a jobboldalnak coki (1998 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF. czo; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. co; ÉKsz.; SzT. co; ÚMTsz. coki¹

cuki³ lásd coki
coki mondatszó 0 (nyj v. biz, gyakr. durva)
cuki 0 (rég)
1. (átv is)
〈kutya elhallgattatására v. elkergetésére〉
Czo-ki Kutya a’ konczról!
(1786 Dugonics András)
Cziba, czoki, czuki! riogató szózat a’ kutyákhoz
(1840 Gáspár János)
Czoki innen! kiálta rá [a kutyára] az egyházfi, utána hajítva a nagy toronykulcsot
(1856 Jókai Mór)
Coki te; a fene egye meg ezeket a kutyákat; de sokat tudnak lármázni
(1939 Móricz Zsigmond)
Szólj hát szívednek: Te bestia! aortákkal agancsozott szelíd képű ragadozó! coki ha mondom!
(1973 Kiss Benedek)
2.
〈embernek szóló erélyes v. indulatos felszólításként, hogy távozzon, induljon, álljon félre, ill. tartsa távol magát vkitől v. vmitől〉
add ide Beszszarábiát, ’s tzú-ki Europából
(1787 Magyar Kurír)
hogy merészelsz, a’ doktornak ellene állani Tzuki-mindjárt
(1792 Nagyenyedi próba ford.)
A cimbora egy lépést tett a konyhaajtó felé; termetes tiszttartóné asszonyom azonban gyorsan útját állta, s félrelökte onnan: – Coki, kurta! Az a leány a grófkisasszony
(1858 Jókai Mór)
czoki rokon, itt minden az enyém
(1890 Tolnai Lajos)
Coki már apátoktól!
(1941 Tersánszky Józsi Jenő)
coki vissza, elvtársak, Debrecent […] perceken belül megszállják a román csapatok
(1974 Tóth Béla²)
2a. coki vkinek
〈annak kif-ére, hogy vmely személynek v. állatnak távozni kell vhonnan, ill. távol kell tartania magát vmitől, nem kaphat meg vmit〉
az ökrök se nézhetnének be olyan familiárisan [a házikóba], mint valami kíváncsi nénikék. Coki az ökörnek minálunk!
(1895 Mikszáth Kálmán)
Hát ha ez a veszedelmes vén herélő költözött össze a Soma feleségével, akkor Somának coki volna onnan
(1934 Tersánszky Józsi Jenő)
[az ombudsman] kezdeményezi az alkotmányos visszásságot eredményező[, a kukázást tiltó] rendelet visszavonását. Addig is coki a kukázóknak
(2000 Magyar Hírlap)
3. (kissé rég)
〈ember erélyes v. indulatos elhallgattatására〉
Czoki te! vén paraszt, ne beszélj oly sokat
(1885 k. Hangay Oktáv)
Coki már! Nem hallod? Nem alhatok tőled!
(1941 Tersánszky Józsi Jenő)
– Most pedig itt jön az álkisgazda – mondta MacHugh emelkedetten. – Coki, átkozott pedagógus – mondta a főszerkesztő viszont
(1947 Gáspár Endre ford.Joyce)
3a. coki vkinek
〈annak kif-ére, hogy vki nem beszélhet, nem mondhatja el a véleményét〉
K. sz. birószolgabíró igy szólt V. urhoz: „felelek annak, kinek gyermekkorától maiglan a’ becsületérzésről fogalma sincs”, mellyre V. ur igy szólt K-hoz: „czoki az urnak”
(1843 Pesti Hírlap)
kuss, sőt coki annak, aki Romániából jön, kerül ki, hogy bennünket bíráljon
(1907 Ady Endre)
Hihetünk Hillary asszonynak, ha ő meg van elégedve az urával [ti. Bill Clinton amerikai elnökkel], akkor a jobboldalnak coki
(1998 Magyar Hírlap)
Vö. CzF. czo; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. co; ÉKsz.; SzT. co; ÚMTsz. coki¹

Beállítások