cukros mn és fn  cukoros (rég)

I. mn 15A

1. ’cukrot tartalmazó, ill. cukorral édesített, cukor felhasználásával készült 〈anyag v. élelmiszer〉’ ❖ A’ hol patika vagyon, ſzoktak néminém hurut ellen kéſzittett morſulákkal avagy apró tzukros pogátſátskákkal élni (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 138) | Jön egyszer hugod a’ kis lánnyal, neki czukros sütemények voltak tányérján, amaz kávét hozott. „No bácsikám! ezt a’ szívet – így kinála hugod – ez ám jó, meg’ ez a’ czukros mondola.” (1841 Kovács Pál² 8251001, 83) | [az üvegeket] rakjuk tele gyümölcscsel, s ha már a czukros viz buzog, öntsük azon forrón a gyümölcsökre (1892 Zilahy Ágnes C6079, 361) | A bébipapik, a gabonafélék (cereáliák) közül válasszák a nem túl cukrosakat (1996 Magyar Hírlap CD09) | adott mennyiségű cukros oldat elfogyasztása után a kismama vérét meghatározott időn belül többször is ellenőrzik (1997 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’olyan 〈tárgy, dolog stb.〉, amelynek felületén, ill. belsejében cukor van’ ❖ Legyek lepik tzúkros száját (1821 Mátyási József C3060, 44) | Csótánokat (Schaben) elpusztitni. Legkönnyebben megfoghatni őket czukros üvegben (1835 Némethy József 8333014, 171) | [Misilló a gyereket] cukros cuclival altatgatta (1916 Kassák Lajos CD10).

1b. (ritk) ’olyan 〈életmód, étkezési szokás〉, amelyre túlzott cukorfogyasztás jellemző’ ❖ Meglepetés néki már csak a mindennapi, közönséges, gondolat nélküli életmód lehetne; polgárok kövér, zsíros, cukros és háziorvossal megbeszélt életmódja (1917 Krúdy Gyula CD54) | Ezerfős mintát kérdeztek étkezési szokásairól: […] 51% fogyaszt állati zsírt, 39% cukrosan eszik (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. (kissé rég) ’vmely édes ízű egyszerű szénhidrátot tartalmazó, ezért jellegzetesen édes ízű 〈növény(i rész) v. anyag〉’ ❖ [a termőföld növényi szubsztanciája] se savanyú, se gyantás; hanem, vagy tzúkros, vagy nyálkás (1795 Pethe Ferenc ford.–Davy 7264002, 127) | [a dinnyefa termésének] husa cukros, jóizü, gyakran 6-8 kilót nyom (1893 PallasLex. CD02) | a méz igen tömény cukros folyadék (2000 Természet Világa CD50).

2a. ’cukortartalom v. cukorral való édesítés miatt édes(kés) 〈íz, illat〉’ ❖ a’ gőz nem veſzi el a krumplinak azt a jó tzúkoros ízit mint a víz szokta (1797 Vizsgálódó Magyar Gazda C0437, 294) | Nehéz, tömjénes, cukros illat, a lelkemig fáj, szívemig hat (1908 Kosztolányi Dezső CD10) | [az asszony] meglátta a kávét Péter kezében […], s megérezte meleg, cukros szagát (1933–1938 Déry Tibor 9107007, 130).

3. (kissé biz) ’cukorbetegségben szenvedő 〈személy〉’ ❖ Feküdjön vissza. Maga cukros, magának pihennie kell (1979 Kornis Mihály 1082001, 115) | Cukros volt [a férjem], és kezdett rohadni a lábujja – aztán tovább – levágták neki tőből – mankóval járt (1985 Spiró György 1143003, 487) | Ide figyeljen, cukros a gyerekem, nem tudom rendesen táplálni (2000 Magyar Hírlap CD09).

3a. (kissé rég, Orvos) ’rendsz. ilyen személyre jellemző, nagy mennyiségű vércukrot tartalmazó 〈vizelet〉’ ❖ cukros vizelet (1911 RévaiNagyLex. C5697, 362) cukros húgyár (rég, Orvos) ’cukorbetegség, diabétesz’ ❖ Czukros hugyár okáról és eseteiről (1884 Magyar írók élete CD27) | A diabétesz mellitus, cukros hugyár nevét onnan nyerte, hogy a vizelet ezen kóralaknál szőllőcukrot tartalmaz és pedig a naponta igy kiválasztott cukor mennyisége gyakran tesz 500 grmot (1893 PallasLex. CD02).

4. (kissé rég, biz) ’bájos, kedves, nagyon szeretetreméltó 〈ember, állat〉; cuki¹’ ❖ Mint czukros gerlicze nevet, úgy nevetett [az egyik dáma] (1788 Gvadányi József C1936, 174) | Adjon az Isten az égnek egy jó napot érte és az apátnak is meg szent Benedeknek is, és az én jó, édes, kedves, czukros asszonykámnak (1890 Zempléni P. Gyula ford.–Boccaccio 8536007, 213) | [A képen] egy hathónapos kisbaba fetrengett a plüssdiványon, kis ingben […]. – Hát ez is te vagy? – Jaj, de édes. – Cukros. – Cuki – vihogott egy kislány (1917 Kosztolányi Dezső 9359120, 69).

4a. (kissé rég) ’〈bizalmas, gyakr. kedveskedő megszólításban〉’ ❖ Kedves kis bubiskám, édes szép tubagalambom; mézes cukros aprószentem (1858 Jókai Mór CD18) | A háznál is mindig találkozik egy-kettő, a kinek egyéb dolga sincs, mint utánam leskelődni. De hisz, édes czukros urfiaim és uraim – Pesten rám nézve nem existál férfiu (1863 Szigligeti Ede 8446014, 7) | aranyos, cukros Stark úr, egyetlen Starkocskám; úgy-e el fog nekem mesélni mindent? (1923 Babits Mihály 9014131, 203).

5. ’kellemes, jóleső érzést keltő, ill. kissé émelygős v. szirupos, giccses 〈jelenség, megnyilvánulás〉’ ❖ [a képzeletnek] van egy ellensége, Mellynek czukrosabb a’ vége, Neve: okos éldelet (1834 Vajda Péter 8504007, 148) | sok jót van okunk remélni a lap további folyamától, főkép ha a kiválólag csevegő és nagyon is czukros modor kissé keményebb dolgokkal vegyittetik (1859 Vasárnapi Újság CD56) | a régi cukros dalok rongyai, úgy ránganak ajkadon (1927 Babits Mihály 9014178, 24) | A [verses]kötet borítóján a rokokó kissé cukros, maníros hangulatát idéző kép látható (1996 Új Könyvek CD29).

6. (pejor) ’a tényleges érzéseket, szándékot elfedve túlzottan kedveskedő, mesterkélten finomkodó 〈megnyilvánulás〉’ ❖ Ne hizelkedjetek magatoknak azon hiú, esztelen gondolattal, hogy czukros szavaitok, sima szóvirányitok, tetszető ámitásaitok meggyógyithatják a’ sebet, melly Irland szivén rág (1841 Pesti Hírlap ford. CD61) | Ezek a cukros nyelvek [ti. az asszonyokéi] uralkodtak a múlt századokban, ma és mindig (1882 Mikszáth Kálmán 8312131, 38) | „Tudja, a volt külügyminiszter, az anyósa vagyok” […]. Cukros mosoly volt a válasz, szolgálatkész testtartás kíséretében (1989 Kovács János Mátyás 2024003, 15).

II. fn 4A

1. (rég) ’cukrász’ ❖ czukros: Zuckerbcker (1805 Verseghy Ferenc C4436, 325) | Egy silány költő bizonyos czukorsütőre füzfaverseket csinált, ’s elküldé nékie. A’ czukros más nap piskótát küldött neki (1832 Lencsés József Antal ford. C2907, 35).

2. (kissé biz) ’cukorbeteg személy’ ❖ betegek mentek a röntgenterembe, porcellántányéron nagy felfujt légzsömléket vittek a cselédek a cukrosok osztályára (1933 Török Sophie CD10) | Egy kis szelet torta a „cukrosnak” csak nem okozhat bajt? (1961 Népszabadság febr. 11. C4813, 9) | [a] cukrosok kezelésének hatékonyságát nagymértékben elősegíti a betegek oktatása (1996 Magyar Hírlap CD09).

3. (kissé rég) ’〈kedveskedő megszólításként〉’ ❖ Uczczu Zsuzsi, gyere lelkem czukros, mulatni akar a pusztabiró uram (1880 e. Csepreghy Ferenc C1284, 318) | Murzu, kis Murzu! Hol vagy cukrosom, hol? (1884 Mikszáth Kálmán CD04) | A feleségem persze majd legurúlt a divánról. – Te édes, te cukros, – jajongott (1942 Füst Milán 9161046, 185).

ÖE: ~bolt, ~doboz, ~stanicli, ~szelence, ~üveg, ~zacskó, ~zsák.

Vö. CzF. czukros¹, czukros², czukrosan; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz. cukoros, ~

cukros melléknév és főnév
cukoros I. 15A II. 4A (rég)
I. melléknév 15A
1.
cukrot tartalmazó, ill. cukorral édesített, cukor felhasználásával készült 〈anyag v. élelmiszer〉
A’ hol patika vagyon, ſzoktak néminém hurut ellen kéſzittett morſulákkal avagy apró tzukros pogátſátskákkal élni
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Jön egyszer hugod a’ kis lánnyal, neki czukros sütemények voltak tányérján, amaz kávét hozott. „No bácsikám! ezt a’ szívet – így kinála hugod – ez ám jó, meg’ ez a’ czukros mondola.”
(1841 Kovács Pál²)
[az üvegeket] rakjuk tele gyümölcscsel, s ha már a czukros viz buzog, öntsük azon forrón a gyümölcsökre
(1892 Zilahy Ágnes)
A bébipapik, a gabonafélék (cereáliák) közül válasszák a nem túl cukrosakat
(1996 Magyar Hírlap)
adott mennyiségű cukros oldat elfogyasztása után a kismama vérét meghatározott időn belül többször is ellenőrzik
(1997 Magyar Hírlap)
1a.
olyan 〈tárgy, dolog stb.〉, amelynek felületén, ill. belsejében cukor van
Legyek lepik tzúkros száját
(1821 Mátyási József)
Csótánokat (Schaben) elpusztitni. Legkönnyebben megfoghatni őket czukros üvegben
(1835 Némethy József)
[Misilló a gyereket] cukros cuclival altatgatta
(1916 Kassák Lajos)
1b. (ritk)
olyan 〈életmód, étkezési szokás〉, amelyre túlzott cukorfogyasztás jellemző
Meglepetés néki már csak a mindennapi, közönséges, gondolat nélküli életmód lehetne; polgárok kövér, zsíros, cukros és háziorvossal megbeszélt életmódja
(1917 Krúdy Gyula)
Ezerfős mintát kérdeztek étkezési szokásairól: […] 51% fogyaszt állati zsírt, 39% cukrosan eszik
(1997 Magyar Hírlap)
2. (kissé rég)
vmely édes ízű egyszerű szénhidrátot tartalmazó, ezért jellegzetesen édes ízű 〈növény(i rész) v. anyag〉
[a termőföld növényi szubsztanciája] se savanyú, se gyantás; hanem, vagy tzúkros, vagy nyálkás
(1795 Pethe Ferenc ford.Davy)
[a dinnyefa termésének] husa cukros, jóizü, gyakran 6-8 kilót nyom
(1893 PallasLex.)
a méz igen tömény cukros folyadék
(2000 Természet Világa)
2a.
cukortartalom v. cukorral való édesítés miatt édes(kés) 〈íz, illat〉
a’ gőz nem veſzi el a krumplinak azt a jó tzúkoros ízit mint a víz szokta
(1797 Vizsgálódó Magyar Gazda)
Nehéz, tömjénes, cukros illat, a lelkemig fáj, szívemig hat
(1908 Kosztolányi Dezső)
[az asszony] meglátta a kávét Péter kezében […], s megérezte meleg, cukros szagát
(1933–1938 Déry Tibor)
3. (kissé biz)
cukorbetegségben szenvedő 〈személy〉
Feküdjön vissza. Maga cukros, magának pihennie kell
(1979 Kornis Mihály)
Cukros volt [a férjem], és kezdett rohadni a lábujja – aztán tovább – levágták neki tőből – mankóval járt
(1985 Spiró György)
Ide figyeljen, cukros a gyerekem, nem tudom rendesen táplálni
(2000 Magyar Hírlap)
3a. (kissé rég, Orvos)
rendsz. ilyen személyre jellemző, nagy mennyiségű vércukrot tartalmazó 〈vizelet〉
cukros vizelet
(1911 RévaiNagyLex.)
cukros húgyár
(rég, Orvos)
Czukros hugyár okáról és eseteiről
(1884 Magyar írók élete)
A diabétesz mellitus, cukros hugyár nevét onnan nyerte, hogy a vizelet ezen kóralaknál szőllőcukrot tartalmaz és pedig a naponta igy kiválasztott cukor mennyisége gyakran tesz 500 grmgrammot
(1893 PallasLex.)
4. (kissé rég, biz)
bájos, kedves, nagyon szeretetreméltó 〈ember, állat〉; cuki¹
Mint czukros gerlicze nevet, úgy nevetett [az egyik dáma]
(1788 Gvadányi József)
Adjon az Isten az égnek egy jó napot érte és az apátnak is meg szent Benedeknek is, és az én jó, édes, kedves, czukros asszonykámnak
(1890 Zempléni P. Gyula ford.Boccaccio)
[A képen] egy hathónapos kisbaba fetrengett a plüssdiványon, kis ingben […]. – Hát ez is te vagy? – Jaj, de édes. – Cukros. – Cuki – vihogott egy kislány
(1917 Kosztolányi Dezső)
4a. (kissé rég)
〈bizalmas, gyakr. kedveskedő megszólításban〉
Kedves kis bubiskám, édes szép tubagalambom; mézes cukros aprószentem
(1858 Jókai Mór)
A háznál is mindig találkozik egy-kettő, a kinek egyéb dolga sincs, mint utánam leskelődni. De hisz, édes czukros urfiaim és uraim – Pesten rám nézve nem existál férfiu
(1863 Szigligeti Ede)
aranyos, cukros Stark úr, egyetlen Starkocskám; úgy-e el fog nekem mesélni mindent?
(1923 Babits Mihály)
5.
kellemes, jóleső érzést keltő, ill. kissé émelygős v. szirupos, giccses 〈jelenség, megnyilvánulás〉
[a képzeletnek] van egy ellensége, Mellynek czukrosabb a’ vége, Neve: okos éldelet
(1834 Vajda Péter)
sok jót van okunk remélni a lap további folyamától, főkép ha a kiválólag csevegő és nagyon is czukros modor kissé keményebb dolgokkal vegyittetik
(1859 Vasárnapi Újság)
a régi cukros dalok rongyai, úgy ránganak ajkadon
(1927 Babits Mihály)
A [verses]kötet borítóján a rokokó kissé cukros, maníros hangulatát idéző kép látható
(1996 Új Könyvek)
6. (pejor)
a tényleges érzéseket, szándékot elfedve túlzottan kedveskedő, mesterkélten finomkodó 〈megnyilvánulás〉
Ne hizelkedjetek magatoknak azon hiú, esztelen gondolattal, hogy czukros szavaitok, sima szóvirányitok, tetszető ámitásaitok meggyógyithatják a’ sebet, melly Irland szivén rág
(1841 Pesti Hírlap ford.)
Ezek a cukros nyelvek [ti. az asszonyokéi] uralkodtak a múlt századokban, ma és mindig
(1882 Mikszáth Kálmán)
„Tudja, a volt külügyminiszter, az anyósa vagyok” […]. Cukros mosoly volt a válasz, szolgálatkész testtartás kíséretében
(1989 Kovács János Mátyás)
II. főnév 4A
1. (rég)
czukros: Zuckerbcker
(1805 Verseghy Ferenc)
Egy silány költő bizonyos czukorsütőre füzfaverseket csinált, ’s elküldé nékie. A’ czukros más nap piskótát küldött neki
(1832 Lencsés József Antal ford.)
2. (kissé biz)
cukorbeteg személy
betegek mentek a röntgenterembe, porcellántányéron nagy felfujt légzsömléket vittek a cselédek a cukrosok osztályára
(1933 Török Sophie)
Egy kis szelet torta a „cukrosnak” csak nem okozhat bajt?
(1961 Népszabadság febr. 11.)
[a] cukrosok kezelésének hatékonyságát nagymértékben elősegíti a betegek oktatása
(1996 Magyar Hírlap)
3. (kissé rég)
〈kedveskedő megszólításként〉
Uczczu Zsuzsi, gyere lelkem czukros, mulatni akar a pusztabiró uram
(1880 e. Csepreghy Ferenc)
Murzu, kis Murzu! Hol vagy cukrosom, hol?
(1884 Mikszáth Kálmán)
A feleségem persze majd legurúlt a divánról. – Te édes, te cukros, – jajongott
(1942 Füst Milán)
ÖE: cukrosbolt, cukrosdoboz, cukrosstanicli, cukrosszelence, cukrosüveg, cukroszacskó, cukroszsák
Vö. CzF. czukros¹, czukros², czukrosan; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz. cukoros, ~

Beállítások