csapolás fn 4A

1. ’a csapol igével kifejezett cselekvés’ ❖ Az hasnak tsapaláſa ſemmit ſem haſznál (1782 Rácz Sámuel ford.–Plenck 7278027, 139).

2. ’az az eljárás, művelet, amelynek során (nagyobb edényből, tartályból, kádból stb.) folyadékot, folyékony anyagot kieresztenek, ill. elvezetnek vhova’ ❖ a’ dugója ki-húzattaik az edénynek, és a’ fel-olvadott sónak leve egy edénybe le-ereſztetik; ennek vége lévén a’ lyúk ismét bé-dugattatik, és a’ le-ereſztett sós viz ismét fel-öntetik a’ bé-sózott húsra. […] Ez a’ tsapolás, és fel-öntés mindennap újra tétetik (1798 Fekete Gergely ford.–Whatmann 7300003, 175) | Csapolás […]. Ha az olvasztó medencében a kiolvasztott fém vagy kéneskő nagyobb mennyiségben meggyül, az előre berendezett csapoló lyukat a csapoló vassal megnyitják, és a megolvadt fémet vagy fémes követ a csapoló lyuk előtt levő tégelybe kibocsátják (1893 PallasLex. CD02) | A csapolás útján nyert nyírvíz Erdélyben egyebek között sokféle betegség (pl. szeplő, hasmenés, fejfájás, tüdőbaj stb.) gyógyszereként használatos (1981 NéprajziLex. CD47).

2a. (Orvos is) ’diagnosztikai v. gyógyító eljárás, amelynek során vmely szervből, testrészből annak megszúrásával testnedvet vezetnek ki’ ❖ az orvosokot mind fel kezdette czitálni, kik bizonyos szernek mondgyák a’ bőrvizek ellen a’ csapolást (1806 Verseghy Ferenc CD01) | Amin azonban nem segít sem a rendezett házasélet, sem a csapolás és injekció: az az értelmi képességek megfogyatkozása (1957 Benedek István 9041011, 361).

3. ’csapra vert hordóból eresztett szeszes ital, kül. sör’ ❖ a habzó söröspoharat ide nyújtotta. – Friss csapolás – mondá –, pompás sör! (1893 Mikszáth Kálmán CD04) | az előző csapolások habjából leülepedett, megfáradt sört (1999 Magyar Hírlap CD09).

4. (Ép v. Műsz)(fa) alkatrészek egymáshoz illesztésének és rögzítésének csappal történő módja, eljárása’ ❖ [a könyv] előmutatja, hogy a fákat csapolás és lapolás által mikép kell egyesiteni, és ezekáltal egész épületekre fedelet mikép kell előállitani (1860 Beregszászi Nagy Pál² C1053, 47) | az egyes alkotó részeket hol csapolással, hol srófokkal egymással kész butorrá összekötik (1894 PallasLex. CD02) | [Mongóliában a taligák] kerekét az ezer év ezelőtti módon készítik ma is, csapolással, egy szál szög nélkül (1956 Irodalmi Újság aug. 25. C5231, 6).

4a. (Ép v. Műsz) ’ennek eredményeként létrejött kötés’ ❖ A kehely teljes magassága csak nehezen mérhető, mivel a nodus [= gomb] belsejében a cuppa [= csésze] csapolása kilazult s emiatt a csésze kissé ferdén áll, mozog (1964 Bóna István CD52) | A bútor készítésének kora a stílusból, az építés módjából – a csapolásból, a fa méretéből, a felületkezelésből – biztonsággal behatárolható (1997 Magyar Hírlap CD09) | fecskefarkú csapolással összeillesztett orosz kaput (1998 Új Könyvek CD29).

ÖU: gerinc~, vér~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

csapolás főnév 4A
1.
a csapol igével kifejezett cselekvés
Az hasnak tsapaláſa ſemmit ſem haſznál
(1782 Rácz Sámuel ford.Plenck)
2.
az az eljárás, művelet, amelynek során (nagyobb edényből, tartályból, kádból stb.) folyadékot, folyékony anyagot kieresztenek, ill. elvezetnek vhova
a’ dugója ki-húzattaik az edénynek, és a’ fel-olvadott sónak leve egy edénybe le-ereſztetik; ennek vége lévén a’ lyúk ismét bé-dugattatik, és a’ le-ereſztett sós viz ismét fel-öntetik a’ bé-sózott húsra. […] Ez a’ tsapolás, és fel-öntés mindennap újra tétetik
(1798 Fekete Gergely ford.Whatmann)
Csapolás […]. Ha az olvasztó medencében a kiolvasztott fém vagy kéneskő nagyobb mennyiségben meggyül, az előre berendezett csapoló lyukat a csapoló vassal megnyitják, és a megolvadt fémet vagy fémes követ a csapoló lyuk előtt levő tégelybe kibocsátják
(1893 PallasLex.)
A csapolás útján nyert nyírvíz Erdélyben egyebek között sokféle betegség (pl.például szeplő, hasmenés, fejfájás, tüdőbaj stb.s a többi) gyógyszereként használatos
(1981 NéprajziLex.)
2a. (Orvos is)
diagnosztikai v. gyógyító eljárás, amelynek során vmely szervből, testrészből annak megszúrásával testnedvet vezetnek ki
az orvosokot mind fel kezdette czitálni, kik bizonyos szernek mondgyák a’ bőrvizek ellen a’ csapolást
(1806 Verseghy Ferenc)
Amin azonban nem segít sem a rendezett házasélet, sem a csapolás és injekció: az az értelmi képességek megfogyatkozása
(1957 Benedek István)
3.
csapra vert hordóból eresztett szeszes ital, kül. sör
a habzó söröspoharat ide nyújtotta. – Friss csapolás – mondá –, pompás sör!
(1893 Mikszáth Kálmán)
az előző csapolások habjából leülepedett, megfáradt sört
(1999 Magyar Hírlap)
4. (Ép v. Műsz)
(fa) alkatrészek egymáshoz illesztésének és rögzítésének csappal történő módja, eljárása
[a könyv] előmutatja, hogy a fákat csapolás és lapolás által mikép kell egyesiteni, és ezekáltal egész épületekre fedelet mikép kell előállitani
(1860 Beregszászi Nagy Pál²)
az egyes alkotó részeket hol csapolással, hol srófokkal egymással kész butorrá összekötik
(1894 PallasLex.)
[Mongóliában a taligák] kerekét az ezer év ezelőtti módon készítik ma is, csapolással, egy szál szög nélkül
(1956 Irodalmi Újság aug. 25.)
4a. (Ép v. Műsz)
ennek eredményeként létrejött kötés
A kehely teljes magassága csak nehezen mérhető, mivel a nodus [= gomb] belsejében a cuppa [= csésze] csapolása kilazult s emiatt a csésze kissé ferdén áll, mozog
(1964 Bóna István)
A bútor készítésének kora a stílusból, az építés módjából – a csapolásból, a fa méretéből, a felületkezelésből – biztonsággal behatárolható
(1997 Magyar Hírlap)
fecskefarkú csapolással összeillesztett orosz kaput
(1998 Új Könyvek)
ÖU: gerinccsapolás, vércsapolás
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások