császárváros fn 4A

’császárság, kül. az Osztrák–Magyar Monarchia fővárosa mint a császár(i udvartartás) székhelye’ ❖ A’ Linz felé naponként egyszer induló gyorskocsival hagytuk el ezen lakosai által „egyetlenegynek” énekelt […] császárvárost [ti. Bécset] (1844 Tóth Lőrinc C4304, 3) | a tiencini szövetséges csapatok megkezdték előnyomulásukat a császárváros ellen. Li-Hung-Csáng missziója ilyképpen teljesen meghiusult s a vén diplomata ezért Pekingben ismét diszgráciába esett [= kegyvesztetté vált] (1901 Budapesti Hírlap nov. 8. C0056, 4) | Paleologosz VIII. Mihály Genova támogatásának köszönhette, hogy 1261-ben a latin császárságnak véget vetve Konstantinápolyt visszafoglalhatta. Mihály hálás is volt a neki tett szolgálatokért s a genovaiaknak adta Galata külvárost. A genovaiakkal szemben a velenceiek kiszorultak a császárvárosból (1906 Domanovszky Sándor 9111002, 25) | Íme, a hajdani, a változatlan Bécs parkjai, fenséges kövei! A császárváros! Igen. Bécs örökre császárváros marad (1968 Jékely Zoltán ford.–Eftimiu 9278104, 6).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

császárváros főnév 4A
császárság, kül. az Osztrák–Magyar Monarchia fővárosa mint a császár(i udvartartás) székhelye
A’ Linz felé naponként egyszer induló gyorskocsival hagytuk el ezen lakosai által „egyetlenegynek” énekelt […] császárvárost [ti. Bécset]
(1844 Tóth Lőrinc)
a tiencini szövetséges csapatok megkezdték előnyomulásukat a császárváros ellen. Li-Hung-Csáng missziója ilyképpen teljesen meghiusult s a vén diplomata ezért Pekingben ismét diszgráciába esett [= kegyvesztetté vált]
(1901 Budapesti Hírlap nov. 8.)
Paleologosz VIII. Mihály Genova támogatásának köszönhette, hogy 1261-ben a latin császárságnak véget vetve Konstantinápolyt visszafoglalhatta. Mihály hálás is volt a neki tett szolgálatokért s a genovaiaknak adta Galata külvárost. A genovaiakkal szemben a velenceiek kiszorultak a császárvárosból
(1906 Domanovszky Sándor)
Íme, a hajdani, a változatlan Bécs parkjai, fenséges kövei! A császárváros! Igen. Bécs örökre császárváros marad
(1968 Jékely Zoltán ford.Eftimiu)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások