csatatér fn 5B

1. ’ellenséges haderők fegyveres ütközetének, harcának a helyszíne’ ❖ Így Borodin tsata-tér Mozaiszkkal lett vala edgyütt (1815 Perecsényi Nagy László C3469, 35) | [Móga altábornagy] a pákozdi positiót választá ellentállásra. Ez […] jó csatatér gyalogságnak, de jeles huszárjait itt az akadékos földszín végett nem igen használhatta (1848 Kossuth Hírlapja C0235, 433) | A csatatéren egyre erősebb hangon hallatszott a sebesülteknek kiáltozása (1901 Gárdonyi Géza 9173006, 314) | Aznap este úgy aludtam el, hogy örökösen Petőfit láttam barna dolmányában a segesvári csatatéren (1922 Zilahy Lajos 9799003, 63) | A Háború és béke Bolkonszkij hercege a borogyinói csatatéren, a halál szomszédságában is örvényleni látja az eget: forog fölötte kéken, hatalmasan (1982 Csoóri Sándor 9090051, 21).

1a. ’vmely nagyobb térség, terület, ahol rendszeresen (heves) harcok folynak, és amely az állandó harcok pusztításának van kitéve’ ❖ Minket a sors a nyugoti népek védbástyájáúl rendelt ide, s mialatt nemzetünk e feladatát teljesítette, hazánk földje állandó csatatér volt (1880 Századok CD57) | Amikor [Bartók] 1940 őszén Amerikába távozott, legfontosabb műveit is magával vitte a csatatérré vált Európából (1976 Lampert Vera CD30) | A második világháborúban a hátország is csatatérré változhatott a légitámadások következtében (1993 Kubinszky Mihály CD52).

1b. ’egymást ellenségnek tekintő csoportok, bandák utcai összecsapásának helyszíne’ ❖ Azért is a Petőfi-szobor felé kerülök haza, szeretném látni, mi maradt a csatatéren. De csak a rendőrök állnak, elég sokan, komolyan, mint a faszentek, a szobor körül és a Duna-parton (1994 Szántó Piroska 1166002, 34) | A rendőrség általában tudja, hogy valahol lesz valami balhé, de szinte soha nem tud időben a csatatérre érkezni, mert a bandák rádiótelefonon érintkeznek egymással, az utolsó percben is képesek változtatni a helyszínen (1997 Magyar Hírlap CD09).

1c. (biz) ’igen nagy rendetlenségben hagyott hely(iség)’ ❖ ez a szoba is csatatér (1915 Kosztolányi Dezső 9359335, 10) | Szinte meghitté vált körülöttük a lassan csatatérré züllő lakás (1963 Vidor Miklós 9778004, 114) | Néhány kiló gyümölcs befőzése még nem csinál csatateret a konyhából! (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. ’egymással ellentétes indulatok, vágyak, ill. nézetek, eszmék (képviselői) összecsapásának, küzdelmének színtere’ ❖ Küzdések korában élünk, s egy csatatérré vált a világ (1837 Eötvös József C1598, 227) | Keblem egy megszentesült csatatér, hol a szenvedélyek és nagyravágyás legyőzetve a jobb résztől, ártatlan örömöknek ért meg (1844 Czakó Zsigmond 8073001, 8) | A Képzelet az a csatatér, ahol rendesen eldől a lelki tisztaságért vívott küzdelem (1919 Tóth Tihamér 9725001, 120) | Az eszmei összecsapásban Piklernek mindenesetre ki kellett vonulnia a tudományos csatatérre (1973 Szabó Imre² CD30) | Az amerikai elnökválasztásban […] egy ideje már a tömegkommunikáció a legfőbb csatatér, ahol a küzdelem és a hatalomért küzdők sorsa eldől (2000 Magyar Hírlap CD09).

Sz: csatatéri.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

csatatér főnév 5B
1.
ellenséges haderők fegyveres ütközetének, harcának a helyszíne
Így Borodin tsata-tér Mozaiszkkal lett vala edgyütt
(1815 Perecsényi Nagy László)
[Móga altábornagy] a pákozdi positiót választá ellentállásra. Ez […]csatatér gyalogságnak, de jeles huszárjait itt az akadékos földszín végett nem igen használhatta
(1848 Kossuth Hírlapja)
A csatatéren egyre erősebb hangon hallatszott a sebesülteknek kiáltozása
(1901 Gárdonyi Géza)
Aznap este úgy aludtam el, hogy örökösen Petőfit láttam barna dolmányában a segesvári csatatéren
(1922 Zilahy Lajos)
A Háború és béke Bolkonszkij hercege a borogyinói csatatéren, a halál szomszédságában is örvényleni látja az eget: forog fölötte kéken, hatalmasan
(1982 Csoóri Sándor)
1a.
vmely nagyobb térség, terület, ahol rendszeresen (heves) harcok folynak, és amely az állandó harcok pusztításának van kitéve
Minket a sors a nyugoti népek védbástyájáúl rendelt ide, s mialatt nemzetünk e feladatát teljesítette, hazánk földje állandó csatatér volt
(1880 Századok)
Amikor [Bartók] 1940 őszén Amerikába távozott, legfontosabb műveit is magával vitte a csatatérré vált Európából
(1976 Lampert Vera)
A második világháborúban a hátország is csatatérré változhatott a légitámadások következtében
(1993 Kubinszky Mihály)
1b.
egymást ellenségnek tekintő csoportok, bandák utcai összecsapásának helyszíne
Azért is a Petőfi-szobor felé kerülök haza, szeretném látni, mi maradt a csatatéren. De csak a rendőrök állnak, elég sokan, komolyan, mint a faszentek, a szobor körül és a Duna-parton
(1994 Szántó Piroska)
A rendőrség általában tudja, hogy valahol lesz valami balhé, de szinte soha nem tud időben a csatatérre érkezni, mert a bandák rádiótelefonon érintkeznek egymással, az utolsó percben is képesek változtatni a helyszínen
(1997 Magyar Hírlap)
1c. (biz)
igen nagy rendetlenségben hagyott hely(iség)
ez a szoba is csatatér
(1915 Kosztolányi Dezső)
Szinte meghitté vált körülöttük a lassan csatatérré züllő lakás
(1963 Vidor Miklós)
Néhány kiló gyümölcs befőzése még nem csinál csatateret a konyhából!
(1998 Magyar Hírlap)
2.
egymással ellentétes indulatok, vágyak, ill. nézetek, eszmék (képviselői) összecsapásának, küzdelmének színtere
Küzdések korában élünk, s egy csatatérré vált a világ
(1837 Eötvös József)
Keblem egy megszentesült csatatér, hol a szenvedélyek és nagyravágyás legyőzetve a jobb résztől, ártatlan örömöknek ért meg
(1844 Czakó Zsigmond)
A Képzelet az a csatatér, ahol rendesen eldől a lelki tisztaságért vívott küzdelem
(1919 Tóth Tihamér)
Az eszmei összecsapásban Piklernek mindenesetre ki kellett vonulnia a tudományos csatatérre
(1973 Szabó Imre²)
Az amerikai elnökválasztásban […] egy ideje már a tömegkommunikáció a legfőbb csatatér, ahol a küzdelem és a hatalomért küzdők sorsa eldől
(2000 Magyar Hírlap)
Sz: csatatéri
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások