csatatűz fn 5C (rég)

1. ’ütközet során lőfegyverekből (vezényszóra egyszerre) leadott lövések sorozata, pergőtüze, ill. az a helyzet, amelyben a lőfegyverek tüze az emberéletet közvetlenül veszélyezteti’ ❖ Nagy Mátyás […] Attya Leventáit […] Mindenkor gyztös karral tsata tzbe vezetvén (1813 Pázmándi Horvát Endre C3440, 12) | [két lovag] a’ felállitott hosszú deszkafal ellen […] csatatüzet kezd (1846 Garay János C1816, 186) | az a sereg, mely négy napig szinte szakadatlan csatatűzben így viselte magát, azon sereg, melyet Bem vezérel, lehetetlen, hogy ne győzzön! (1849 Petőfi Sándor C3505, 83) | Szolnoknál egy császári főtiszt neje hintón menekült ki a csatatűzből (1900 A magyar anekdotakincs C4253, 144) | Budavár ostroma alatt viszont bőven kijutott a csatatűzből a hadosztály csapatainak, és Kmety is bizonyíthatta rendíthetetlen bátorságát (1999 Kedves Gyula CD17).

2. (ritk) ’olyan helyzet, amelyben vki más(ok) bírálatának állandó céltáblája, ill. amelyben az ember kénytelen elszenvedni vmit’ ❖ Isten neki, már csak elmegyek, itthon úgy is mindennap csatatüzben kell lennem, ott a táborban pedig ollykor legalább fegyvernyugvásom is leszen (1850 Szilágyi Sándor C4023, 39) | A csatatűz ott volt számunkra a tanteremben (1878 Mikszáth Kálmán C3140, 51) | Önt ezek a hőskori, minden csatatüzet diadalmasan kiállott bájak nem fogják elszédíteni (1908 Ambrus Zoltán C0599, 190).

Vö. CzF.

csatatűz főnév 5C (rég)
1.
ütközet során lőfegyverekből (vezényszóra egyszerre) leadott lövések sorozata, pergőtüze, ill. az a helyzet, amelyben a lőfegyverek tüze az emberéletet közvetlenül veszélyezteti
Nagy Mátyás […] Attya Leventáit […] Mindenkor gyztös karral tsata tzbe vezetvén
(1813 Pázmándi Horvát Endre)
[két lovag] a’ felállitott hosszú deszkafal ellen […] csatatüzet kezd
(1846 Garay János)
az a sereg, mely négy napig szinte szakadatlan csatatűzben így viselte magát, azon sereg, melyet Bem vezérel, lehetetlen, hogy ne győzzön!
(1849 Petőfi Sándor)
Szolnoknál egy császári főtiszt neje hintón menekült ki a csatatűzből
(1900 A magyar anekdotakincs)
Budavár ostroma alatt viszont bőven kijutott a csatatűzből a hadosztály csapatainak, és Kmety is bizonyíthatta rendíthetetlen bátorságát
(1999 Kedves Gyula)
2. (ritk)
olyan helyzet, amelyben vki más(ok) bírálatának állandó céltáblája, ill. amelyben az ember kénytelen elszenvedni vmit
Isten neki, már csak elmegyek, itthon úgy is mindennap csatatüzben kell lennem, ott a táborban pedig ollykor legalább fegyvernyugvásom is leszen
(1850 Szilágyi Sándor)
A csatatűz ott volt számunkra a tanteremben
(1878 Mikszáth Kálmán)
Önt ezek a hőskori, minden csatatüzet diadalmasan kiállott bájak nem fogják elszédíteni
(1908 Ambrus Zoltán)
Vö. CzF.

Beállítások