alábocsát ts ige 5a4 (rég, vál)

1. ’magasabban levő helyről (vmire függesztve) lejjebb levő helyre juttat, leereszt vmit v. vkit’ ❖ Mennyin állítják azt is, hogy […] ha egy malomkövet bocsátanál alá [az égből a földre] három esztendeig le nem érkezne (1778 Bessenyei György¹ C1085, 43) | A magas oldalu hajókról szállitó csónakok bocsájtattak alá […] csigaszerkezet segélyével (1862 Virághalmi Ferenc C4513, 151) | alábocsátották a halottat a sirgödörbe (1884 Bem-album C0909, 211) | a Damoclesnek a nyakszirtje fölé […] a számára rendezett dús lakoma élvezete közben egy lószőrön lebegő meztelen kardot bocsáttatott alá az ura, Dionysius (1902 ÓkoriLex. CD28).

1a. ’lejjebb levő helyzetbe v. alsó, nyugalmi helyzetébe enged vmit’ ❖ inkább fekve, mint alá botsátott lábakkal ülve nyúgodják-ki magokat (1789 Gellei Mihály ford.–Steidele C1871, 77) | a botot Alábocsátván (mint igazi csősze Indulatának) rátámaszkodott (1850 Arany János CD01) | Csak szundikáltak, és szemhéjokat alábocsáták (1867 Lévay József ford.–Shakespeare C3737, 75) | A keskeny gyaloghidat az épület mellvédőjéről […] csak a női jövevények előtt bocsátották alá (1887 Jókai Mór CD18) | [a vízicsibék] rövid szárnyukat alábocsájtva, farkukat feltartva, néha egyet-egyet billentve futkosnak (1899 Chernel István CD34) | a haját ügyes ujjaival egy pillanat alatt kontyba tűzte, míg a testvére fürtjeit széjjelbontva alábocsátotta, úgyhogy azok szabadon leomlottak (1914 Kortsák Jenő CD10).

1b. ’magasabban levő helyről lent levő helyre (le)küld vmit, vkit’ ❖ én alá-botsáttattam néktek az igasság tanitására mesterl (1772 Jenei Márton ford.–Haeften C2222, 9) | Az én testemböl ki parlagot [= kipárolgott] nedvességet szintén úgy fel huzhattya a nap, mint egyéb vizeket, és harmatot botsáthat alá vélle a te gabonádra, káposztádra (1779 Bessenyei György¹ 7044004, 226) | Bocsássad alá Szentlelkedet az én szivembe, hogy oktasson és vezéreljen engemet (1868 Székács József 8431002, 4).

2. (ritk) ’〈akaratot, törekvést〉 vminek alárendel’ ❖ A franczia nemzet nem szereti az ő souverain akaratát az ugynevezett „isteni jog” ratificatiójának alábocsátva látni (1881 Kossuth Lajos CD32).

3. alábocsátja magát(vélt) magasabb (társadalmi) helyzetéből eredő fölényét nem éreztetve bánik, viselkedik magánál alacsonyabb rendű emberrel’ ❖ Excellentiád olly [= annyira] alá-botsáttya magát, hogy egy leg-alább való rks szolgának olly mély complementumokot hajt [= tiszteletteljesen mélyen meghajol] (1777 Jeles gondolatok C2220, 56) | Ha a’ nagyok alkalmas idben magokat alá-botsátanák, azt tselekednék, hogy a’ kisebbektl mintegy imádtatnának (1779 Mészáros Ignác ford.–Leprince de Beaumont C3091, 67).

J: leereszt.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

alábocsát tárgyas ige 5a4 (rég, vál)
1.
magasabban levő helyről (vmire függesztve) lejjebb levő helyre juttat, leereszt vmit v. vkit
Mennyin állítják azt is, hogy […] ha egy malomkövet bocsátanál alá [az égből a földre] három esztendeig le nem érkezne
(1778 Bessenyei György¹)
A magas oldalu hajókról szállitó csónakok bocsájtattak alá […] csigaszerkezet segélyével
(1862 Virághalmi Ferenc)
alábocsátották a halottat a sirgödörbe
(1884 Bem-album)
a Damoclesnek a nyakszirtje fölé […] a számára rendezett dús lakoma élvezete közben egy lószőrön lebegő meztelen kardot bocsáttatott alá az ura, Dionysius
(1902 ÓkoriLex.)
1a.
lejjebb levő helyzetbe v. alsó, nyugalmi helyzetébe enged vmit
inkább fekve, mint alá botsátott lábakkal ülve nyúgodják-ki magokat
(1789 Gellei Mihály ford.Steidele)
a botot Alábocsátván (mint igazi csősze Indulatának) rátámaszkodott
(1850 Arany János)
Csak szundikáltak, és szemhéjokat alábocsáták
(1867 Lévay József ford.Shakespeare)
A keskeny gyaloghidat az épület mellvédőjéről […] csak a női jövevények előtt bocsátották alá
(1887 Jókai Mór)
[a vízicsibék] rövid szárnyukat alábocsájtva, farkukat feltartva, néha egyet-egyet billentve futkosnak
(1899 Chernel István)
a haját ügyes ujjaival egy pillanat alatt kontyba tűzte, míg a testvére fürtjeit széjjelbontva alábocsátotta, úgyhogy azok szabadon leomlottak
(1914 Kortsák Jenő)
1b.
magasabban levő helyről lent levő helyre (le)küld vmit, vkit
én alá-botsáttattam néktek az igasság tanitására mesterl
(1772 Jenei Márton ford.Haeften)
Az én testemböl ki parlagot [= kipárolgott] nedvességet szintén úgy fel huzhattya a nap, mint egyéb vizeket, és harmatot botsáthat alá vélle a te gabonádra, káposztádra
(1779 Bessenyei György¹)
Bocsássad alá Szentlelkedet az én szivembe, hogy oktasson és vezéreljen engemet
(1868 Székács József)
2. (ritk)
〈akaratot, törekvést〉 vminek alárendel
A franczia nemzet nem szereti az ő souverain akaratát az ugynevezett „isteni jog” ratificatiójának alábocsátva látni
(1881 Kossuth Lajos)
3. alábocsátja magát
(vélt) magasabb (társadalmi) helyzetéből eredő fölényét nem éreztetve bánik, viselkedik magánál alacsonyabb rendű emberrel
Excellentiád olly [= annyira] alá-botsáttya magát, hogy egy leg-alább való rks szolgának olly mély complementumokot hajt [= tiszteletteljesen mélyen meghajol]
(1777 Jeles gondolatok)
Ha a’ nagyok alkalmas idben magokat alá-botsátanák, azt tselekednék, hogy a’ kisebbektl mintegy imádtatnának
(1779 Mészáros Ignác ford.Leprince de Beaumont)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások