csávál ts ige 1a (rég v. nyj)

1. (átv is) ’〈bőrt, prémet〉 csávában áztat’ ❖ ? De mivel már tserbe maradtál, tsáváljunk jobban (1777 Baróti Szabó Dávid C0823, 71) | Mikor a brt tsávállyák ’s készítík (1783 Lethenyei János ford.–Rosthy C2910, 51) | [A kalmükök] a’ téjnek égetéſé után hátra-maradt ſeprnek […] több-féle haſznát veſzik. Mert réſz ſzerént leg-ottan friss téjjel fel-keverik, ’s fel-falják, réſz ſzerént a’ juh és bárány-bröket tsáválják vele (1795 Sándor István 7287066, 222) | Timsóval csávált bőr (irha) (1879 Betűsoros árulajstrom C1111, 921) | [az irhás nadrághoz való] irhát a szűcsök csáválták juh- vagy borjúbőrből (1991 Magyar néprajz CD47).

2. ’ócsárol, háta mögött megszól vkit’ ❖ Csáválja más csak így a szent Királynét, Nem állok ott, hanem reája rontok S megbosszulom (1925 Kosztolányi Dezső ford.–Shakespeare CD10) | Csáválni régies szó, de ma is él a nép ajkán, abban az értelemben, hogy szapul, szíd (1933 Kosztolányi Dezső CD10).

ÖU: ki~, meg~.

Sz: csáválás, csáválatlan, csávált.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csáva; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. csávál¹

csávál tárgyas ige 1a (rég v. nyj)
1. (átv is)
〈bőrt, prémet〉 csávában áztat
?
De mivel már tserbe maradtál, tsáváljunk jobban
(1777 Baróti Szabó Dávid)
Mikor a brt tsávállyák ’s készítík
(1783 Lethenyei János ford.Rosthy)
[A kalmükök] a’ téjnek égetéſé után hátra-maradt ſeprnek […] több-féle haſznát veſzik. Mert réſz ſzerént leg-ottan friss téjjel fel-keverik, ’s fel-falják, réſz ſzerént a’ juh és bárány-bröket tsáválják vele
(1795 Sándor István)
Timsóval csávált bőr (irha)
(1879 Betűsoros árulajstrom)
[az irhás nadrághoz való] irhát a szűcsök csáválták juh- vagy borjúbőrből
(1991 Magyar néprajz)
2.
ócsárol, háta mögött megszól vkit
Csáválja más csak így a szent Királynét, Nem állok ott, hanem reája rontok S megbosszulom
(1925 Kosztolányi Dezső ford.Shakespeare)
Csáválni régies szó, de ma is él a nép ajkán, abban az értelemben, hogy szapul, szíd
(1933 Kosztolányi Dezső)
ÖU: kicsávál, megcsávál
Sz: csáválás, csáválatlan, csávált
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csáva; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. csávál¹

Beállítások