csekélyded mn 13B4 (rég)

1. ’kis, nem számottevő értékű, méretű, mértékű 〈dolog〉’ ❖ [Henrik] vigyázattal ment előre, egy csekélyded kitérés ismét mély hóviharba temetheté (1839 Athenaeum C0018, 747) | 14 kr., melly egy juhért, mint vám fizettetik, jövendőre meg fog szüntetni, e körülmény a magyar állat-tenyésztés csekélyded javára fog szolgálni (1847 Hetilap CD61) | jelczímek [= biztosítást tanúsító jelzések] minden ügynöknél kaphatók csekélyded áron (1858 Osztróvszky József 8342003, 43).

2. ’egészen jelentéktelen, lényegtelen, figyelmen kívül hagyható 〈dolog〉’ ❖ méltóztassék ezt [ti. a német nyelvnek a postai ügyintézésben való kötelező használatát] is megszüntetni, mint különben is olly csekélyded dolgot, melly a’ nélkül, hogy valami eredményre vezetne, csak ingerel és keserít (1842 Pesti Hírlap CD61) | bármi csekélyded tárgynál is borzasztó anomaliának hinnénk minden törvényt, mellynek alapját kijelölni, okát czélját adni a’ törvényhozó képes nem volna (1843 Pesti Hírlap CD61).

csekélyded melléknév 13B4 (rég)
1.
kis, nem számottevő értékű, méretű, mértékű 〈dolog〉
[Henrik] vigyázattal ment előre, egy csekélyded kitérés ismét mély hóviharba temetheté
(1839 Athenaeum)
14 kr.krajcár, melly egy juhért, mint vám fizettetik, jövendőre meg fog szüntetni, e körülmény a magyar állat-tenyésztés csekélyded javára fog szolgálni
(1847 Hetilap)
jelczímek [= biztosítást tanúsító jelzések] minden ügynöknél kaphatók csekélyded áron
(1858 Osztróvszky József)
2.
egészen jelentéktelen, lényegtelen, figyelmen kívül hagyható 〈dolog〉
méltóztassék ezt [ti. a német nyelvnek a postai ügyintézésben való kötelező használatát] is megszüntetni, mint különben is olly csekélyded dolgot, melly a’ nélkül, hogy valami eredményre vezetne, csak ingerel és keserít
(1842 Pesti Hírlap)
bármi csekélyded tárgynál is borzasztó anomaliának hinnénk minden törvényt, mellynek alapját kijelölni, okát czélját adni a’ törvényhozó képes nem volna
(1843 Pesti Hírlap)

Beállítások