cseltámadás fn 4A (kissé rég, Kat)

’az ellenség megtévesztésére szolgáló katonai támadás’ ❖ Teleki eszerint célt ért: az erdélyi hadaknak okuk támadt a honnmaradásra; de mégis többet kapott, mint amennyit kívánt; mert amíg ő csak annyit kért Kászonyitól, hogy egy cseltámadást intézzen ellene, az ráeresztve Kökényesdi portyázóit, egész Kolozsvárig pusztíttatá Erdélyt (1853 Jókai Mór CD18) | [Rabutin] kijátszta őket, mert ott csak cseltámadást intézvén, derék seregével október 4-én a Vaskapunál termett (1889 Orbán Balázs CD22) | Klapka ezidőtájt azzal az eszmével foglalkozott, hogy míg hadának egy tetemes részét, a Straube-hadosztályt, Mosony felé támadólag rendeli előre, addig ő annak fennmaradó részével Sárvár-Körmenden át a stájer főváros felé nagyobbszabású cseltámadást intéz (1941 Bánlaky József CD16).

cseltámadás főnév 4A (kissé rég, Kat)
az ellenség megtévesztésére szolgáló katonai támadás
Teleki eszerint célt ért: az erdélyi hadaknak okuk támadt a honnmaradásra; de mégis többet kapott, mint amennyit kívánt; mert amíg ő csak annyit kért Kászonyitól, hogy egy cseltámadást intézzen ellene, az ráeresztve Kökényesdi portyázóit, egész Kolozsvárig pusztíttatá Erdélyt
(1853 Jókai Mór)
[Rabutin] kijátszta őket, mert ott csak cseltámadást intézvén, derék seregével október 4-én a Vaskapunál termett
(1889 Orbán Balázs)
Klapka ezidőtájt azzal az eszmével foglalkozott, hogy míg hadának egy tetemes részét, a Straube-hadosztályt, Mosony felé támadólag rendeli előre, addig ő annak fennmaradó részével Sárvár-Körmenden át a stájer főváros felé nagyobbszabású cseltámadást intéz
(1941 Bánlaky József)

Beállítások