csendőrség fn 3B8

1. (tulajdonnév részeként is) (Tört is) ’〈bizonyos országokban napjainkban is:〉 a közrendre felügyelő fegyveres hatósági személyek összessége v. vmely egysége, csoportja, ill. 〈Magyarországon 1881-től 1945-ig:〉 kül. a falvak és a tanyavilág közrendjének biztosítására hivatott karhatalmi szervezet(be tartozó személyek összessége v. vmely egysége, csoportja)’ ❖ [Franciaországban] a’ csendőrség dec. 8ikán 14 tagját fogta el az emberjogok társaságának ’s irományikat is lezárlotta (1833 Jelenkor C0226, 828) | Brennbergbánya munkásai között nagy lázadás kezdődött, melyet csak a város rendőrségének és csendőrségének kellő időben való megérkezése hiusított meg (1888 Soproni Szemle CD62) | az 1881. III. t.-cikkel felállított, katonailag szervezett, személyi ügyeiben a honvédelmi, közigazgatási s rendőri szolgálati viszony tekintetében a belügyminiszternek alárendelt magyar királyi csendőrség (1897 PallasLex. CD02) | a csendőrség fegyverhasználati jogára vonatkozó rendelkezések (1925 RévaiNagyLex. C5714, 770) | a francia csendőrség kommandósalakulatának bevetésével sikerült megfékezni vasárnap reggel két, teljesen beszámíthatatlan férfit (1996 Magyar Hírlap CD09) | Az osztrák csendőrség az 1848–49-es szabadságharcot követő diktatórikus kormányzat idején átmenetileg (1867-ig) Magyaro.-on is működött (e korból származik a zsandárság elnevezés) (1998 MagyarNagyLex. C5819, 7).

1a. ’e szervezetnek, ill. vmely egységének laktanyája v. hivatali épülete’ ❖ [a koldulásra kényszerített fiú] megszökött kinzóitól és egyenesen a csendőrségre ment (1900 Varga Mihály 8511008, 102) | A jámbor ügynök hiába erősitgette teljes ártatlanságát, mégis elcipelték és egész éjjel a csendőrségen tartották (1927 Weltner Jakab 9787007, 147) | [az algériai] Ruiba város csendőrsége előtt egy teherautóba rejtett pokolgép robbanása hat embert megölt (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. ’vkinek csendőr volta, csendőrként végzett tevékenysége’ ❖ CzF.

J: zsandárság.

Sz: csendőrségi.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

csendőrség főnév 3B8
1. (tulajdonnév részeként is) (Tört is)
〈bizonyos országokban napjainkban is:〉 a közrendre felügyelő fegyveres hatósági személyek összessége v. vmely egysége, csoportja, ill. 〈Magyarországon 1881-től 1945-ig:〉 kül. a falvak és a tanyavilág közrendjének biztosítására hivatott karhatalmi szervezet(be tartozó személyek összessége v. vmely egysége, csoportja)
[Franciaországban] a’ csendőrség dec.december 8ikán 14 tagját fogta el az emberjogok társaságának ’s irományikat is lezárlotta
(1833 Jelenkor)
Brennbergbánya munkásai között nagy lázadás kezdődött, melyet csak a város rendőrségének és csendőrségének kellő időben való megérkezése hiusított meg
(1888 Soproni Szemle)
az 1881. III. t.-cikkeltörvénycikkel felállított, katonailag szervezett, személyi ügyeiben a honvédelmi, közigazgatási s rendőri szolgálati viszony tekintetében a belügyminiszternek alárendelt magyar királyi csendőrség
(1897 PallasLex.)
a csendőrség fegyverhasználati jogára vonatkozó rendelkezések
(1925 RévaiNagyLex.)
a francia csendőrség kommandósalakulatának bevetésével sikerült megfékezni vasárnap reggel két, teljesen beszámíthatatlan férfit
(1996 Magyar Hírlap)
Az osztrák csendőrség az 1848–49-es szabadságharcot követő diktatórikus kormányzat idején átmenetileg (1867-ig) Magyaro.Magyarország-on is működött (e korból származik a zsandárság elnevezés)
(1998 MagyarNagyLex.)
1a.
e szervezetnek, ill. vmely egységének laktanyája v. hivatali épülete
[a koldulásra kényszerített fiú] megszökött kinzóitól és egyenesen a csendőrségre ment
(1900 Varga Mihály)
A jámbor ügynök hiába erősitgette teljes ártatlanságát, mégis elcipelték és egész éjjel a csendőrségen tartották
(1927 Weltner Jakab)
[az algériai] Ruiba város csendőrsége előtt egy teherautóba rejtett pokolgép robbanása hat embert megölt
(1995 Magyar Hírlap)
2.
vkinek csendőr volta, csendőrként végzett tevékenysége
CzF.
Sz: csendőrségi
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások