csepp fn és mn  csöpp

I. fn 2B1

1. ’〈mértékegységként is:〉 folyékony anyagnak gömbölyded alakban különvált kicsiny része, egysége’ ❖ ki ütnek öreg tseppel, ’s artzámra le folynak Könyveim (1774 Révai Miklós ford.–Révai 7283005, 16) | A nap bontakozik, s a harmat csöppei gzzé Olvadnak (1831 Pázmándi Horvát Endre 8358005, 197) | a’ test szüntelen gőzölög kifelé, melly gőzölgést észre lehet venni akkor, mikor az igen nagy mozgás miatt ez a’ kigőzölgés olly nagy, hogy a’ bőrre cseppenként leülepedik, mellyet is izzadásnak hívnak (1841 Bátky Károly 8033004, 56) | Az eső most már tömör, apró cseppekben hullt (1922 Szabó Dezső 9623012, 173) | A vér most valóban apró csöppekben elindult a csonkán maradt kis nyakból (1962 Keszi Imre 9329001, 14).

1a. (jelzőként) (túlzó is) ’vhány ilyen résznyi, egységnyi mennyiségű 〈folyékony anyag〉’ ❖ Bjt más-havának közepe tájtól fogva itt körl bell egygy tsepp es ſem esett (1781 Magyar Hírmondó 7444015, 309) | Tiz csepp föleresztett kénsavanyt 4 lat szedereperj sziruppal összevegyítvén belőle a betegnek gyakran egy-egy kávés kalánnal kell adni (1861 Lengyel Dániel 8270006, 452) | Egy-két csepp citromlét is ihatsz, hogy skorbutot ne kapj a vitaminhiánytól (1973 Csukás István 9095021, 46) | 1 teáskanál porcukor (vagy 2 csepp folyékony édesítőszer) (1990–1991 Frank Júlia CD19).

1b. (vhány) ilyen résznyi, egységnyi folyékony anyag, kül. (eső)víz, verejték, könny’ ❖ egy szánakozó cseppet Gördítsen szép szeméből (1797–1799 Berzsenyi Dániel 8054007, 15) | [A szerető házastársak] a homlokon gyűlt cseppeket Csókkal leszárogatják (1828 Fazekas Mihály 8138061, 110) | a’ boldog érzés, mellyet azon gondolat keseritett el, hogy illy fiutól talán örökre meg fog fosztatni, fájdalmas örömnek édeskeserü csepjeit facsará az ősz bajnok’ szemébe (1847 Eötvös József 8126012, 47) | a leves után előírt harminc cseppet ezekből az üvegekből igaz áhítattal lehetett meginni (1929 Krúdy Gyula CD54) | Mikor ebéd után kilépek az utcára, meglepődve észlelem, hogy ma még egy csepp sem esett (1963 Pilinszky János 9531166, 195).

1c. ’ilyen egységekben adagolt folyékony gyógyszer’ ❖ [szülési fájdalmak csillapítására való] a’ ſzékf, tzitzfark, méntha, ruta, tzitromf, és üröm herbaté, […] Hoffman tsepjei (1802 Zsoldos János 8541006, 293) | Te vagy az édes csepp, ki meggyógyítod lelkemet (1847 Petőfi Sándor 8366456, 53) | Felséged […] mesterséges, kémiai orvosságot, gyógyszereket kíván; csöppeket és porokat; talán bizony sok hasznát vette eddig a poroknak és a csöppeknek? (1959 Benedek Marcell ford.–France 9042008, 292).

2. ’vminek nagyon kicsi része’ ❖ Minden tseppje az ö megenyhítö jó-tétének […] légyen a’ te jóvóltodnak hathatós öſztöne! (1786 Osvald Zsigmond ford.–Möller¹ 7251002, 14) | E tekintetben az angol és német irodalmak legelsők, […] mert a nagy szám, a szaporaság, maga oly nagyságot biztosít, hogy ha ötven darabra vagdalják is, […] él, mint a polyp, mert minden cseppjéből uj egész támad (1862 Vajda János 8503093, 233) | [a francia felvilágosodás képviselői] a népköltészetben az emberiség aranykorának visszaemlékezéseit, az ősi költészet utolsó cseppjeit fedezik fel, és emiatt értékelik nagyra (1980 NéprajziLex. CD47).

2a. (-ig raggal, hsz-szerűen, gyakr. az utolsó v. egy jelzővel) ’〈gyakr. folyadékkal kapcs.-an:〉 teljes egészében’ ❖ [a balzsamot] mind egy tseppig bé-kell adni a’ Török Tsáſzár’ kints-tartó házába (1789 Mátyus István 7222026, 288) | a’ ser egész az utolsó csöppig fris és jó állapotban maradt (1835 Némethy József 8333015, 203) | A pénztár egy cseppig kiürült (1858 Vasárnapi Újság CD56) | [a film írója] az utolsó csöppig kiélvezi a helyzetet; már a prózával sem éri be, dalra fakad (1970 B. Nagy László 9474005, 221) | [Laura] cseppig megette, ami a tányérján volt (1989 Konrád György 9351006, 389).

3. (gyakr. az egy szn-vel) ’nagyon kis mérték, mennyiség’ ❖ Felséges Mária Théréſia utolſo Törvényes Koronás Királlyunknak, nem volt több ſzabadsága egy tseppel-is, mint Josefnek az Elsö Örökös következesü Királlynak, Elsö Leopold Fiának (1790 Aranka György 7010003, 8) | [sok hazafi az irodalomért] ősi kényelméből egy cseppet sem áldoz (1864 Vajda János 8503094, 241) | A boldogságból egy csepp mégis jut nekem: kis unokámat dajkálom, hintáztatom s magamban szépségét csak úgy elgondolom, mert vak szememmel én bizony nem láthatom (1938 Weöres Sándor 9788346, 13).

3a. (jelzőként, rendsz. az utolsó v. az egy jelzővel) ’nagyon kis mértékű, nagyon kis mennyiségű 〈dolog〉’ ❖ Gyakran mondogatta azt is, hogy  Nemes Ember; melly meg-lehet: de leg-alább egy tsepp Nemesi ’s Úri character (terméſzeti tulajdonság) se nézett ki belle azon az eggyen, kivl, hogy a’ dologtalanságot, és henyélést mód nélkl kedvelte (1792 Magyar Hírmondó 7444077, 126) | kiölhette belőle az utolsó csepp jóakaratot, a mi még tán benne lehetett (1860 Klapka György CD32) | Az utolsó mondatokhoz utolsó csepp erejét szedte össze, aztán feje visszahanyatlott a vánkosára (1955 Tatay Sándor 9704001, 45).

4. (/nyj) ’〈csecsemő v. kisgyermek kedveskedő megnevezésére v. megszólítására〉’ ❖ ez a csepp oly vidámon mosolyogva nyújtotta anyja felé két kis karját, és magától nyujtotta oda csókra a száját (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102006, 89) | Gyere az ölembe, öcsécském! […] Nos, mondsza csak, kis csöppem, miképp szabadítod hát ki azt a tótot? (1882 Mikszáth Kálmán CD04) | a mestergerendárúl lógott le ojan kosár forma alkalmatosság, abban vót a csepp (2000 Az Európai Folklór Intézet kiadványai CD48).

II. mn 12B

1. ’kisméretű, apró 〈dolog v. élőlény〉, ill. (életkorából adódóan) kicsi, kis termetű 〈személy〉’ ❖ Nézd csak, nézd, Zsuzsika, azt a parányi csepp lábat azalatt a juhászbunda alatt! (1869–1872 Déryné Széppataki Róza 8102005, 14) | boldog, ki egy csöpp virágot kiválaszt, megment, fölápol (1927–1928 Babits Mihály CD01) | egy csepp kislány (1929 Peéry Piri CD10) | Minden harmadik szavánál bökött vagy rántott egyet rajta a felesége, ez a csepp asszony (1937 Tersánszky Józsi Jenő 9706005, 87) | szöcske, hangya, tetvek s föld s levegő még csöppebb férgei (1950 k. Szabó Lőrinc C7357, 251) | a csepp rovar egy darabig gondtalanul játszik (1996 Szabó Magda 9630008, 62).

2. (tárgyragos v. -vel ragos határozóként, gyakr. az egy szóval) ’kicsi, kevés, kis mennyiségű v. -mértékű’ ❖ Ebbéli dolgában egy tseppet nem haſználhatott vólna Kegyelmed a’ ſzegény fiaimnak (1775 Klein Efraim 7106011, 247) | az ifjak egy csöppöt sem jobbak[, mint a leányok] (1834 Garasos Tár 8625004, 75) | csak egy cseppel kisebb lenne köztük az az áthághatatlan távolság! (1933 Török Sophie CD10) | Ez a jó barátnő csöppel sem volt csinosabb vagy fiatalabb az ő feleségénél (1948 Makai Imre ford.–Gogol 9418002, 95) | Cseppet sem féltek tőle (1992 Pálfalvi Lajos ford.–Gombrowicz 2016027, 414).

Ö: balzsam~, eső~, fog~, gyomor~, harmat~, könny~, orr~, svéd~, szem~, üveg~, vér~, verejték~, víz~.

Fr: utolsó.

ÖU: festék~, gyertya~, izzadság~, méz~, olaj~, tej~, tinta~, viasz~.

Sz: cseppke.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. csepeg; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

csepp főnév és melléknév
csöpp I. 2C3 II. 12C
I. főnév 2B1
1.
〈mértékegységként is:〉 folyékony anyagnak gömbölyded alakban különvált kicsiny része, egysége
ki ütnek öreg tseppel, ’s artzámra le folynak Könyveim
(1774 Révai Miklós ford.Révai)
A nap bontakozik, s a harmat csöppei gzzé Olvadnak
(1831 Pázmándi Horvát Endre)
a’ test szüntelen gőzölög kifelé, melly gőzölgést észre lehet venni akkor, mikor az igen nagy mozgás miatt ez a’ kigőzölgés olly nagy, hogy a’ bőrre cseppenként leülepedik, mellyet is izzadásnak hívnak
(1841 Bátky Károly)
Az eső most már tömör, apró cseppekben hullt
(1922 Szabó Dezső)
A vér most valóban apró csöppekben elindult a csonkán maradt kis nyakból
(1962 Keszi Imre)
1a. (jelzőként) (túlzó is)
vhány ilyen résznyi, egységnyi mennyiségű 〈folyékony anyag〉
Bjt más-havának közepe tájtól fogva itt körl bell egygy tsepp es ſem esett
(1781 Magyar Hírmondó)
Tiz csepp föleresztett kénsavanyt 4 lat szedereperj sziruppal összevegyítvén belőle a betegnek gyakran egy-egy kávés kalánnal kell adni
(1861 Lengyel Dániel)
Egy-két csepp citromlét is ihatsz, hogy skorbutot ne kapj a vitaminhiánytól
(1973 Csukás István)
1 teáskanál porcukor (vagy 2 csepp folyékony édesítőszer)
(1990–1991 Frank Júlia)
1b.
(vhány) ilyen résznyi, egységnyi folyékony anyag, kül. (eső)víz, verejték, könny
egy szánakozó cseppet Gördítsen szép szeméből
(1797–1799 Berzsenyi Dániel)
[A szerető házastársak] a homlokon gyűlt cseppeket Csókkal leszárogatják
(1828 Fazekas Mihály)
a’ boldog érzés, mellyet azon gondolat keseritett el, hogy illy fiutól talán örökre meg fog fosztatni, fájdalmas örömnek édeskeserü csepjeit facsará az ősz bajnok’ szemébe
(1847 Eötvös József)
a leves után előírt harminc cseppet ezekből az üvegekből igaz áhítattal lehetett meginni
(1929 Krúdy Gyula)
Mikor ebéd után kilépek az utcára, meglepődve észlelem, hogy ma még egy csepp sem esett
(1963 Pilinszky János)
1c.
ilyen egységekben adagolt folyékony gyógyszer
[szülési fájdalmak csillapítására való] a’ ſzékf, tzitzfark, méntha, ruta, tzitromf, és üröm herbaté, […] Hoffman tsepjei
(1802 Zsoldos János)
Te vagy az édes csepp, ki meggyógyítod lelkemet
(1847 Petőfi Sándor)
Felséged […] mesterséges, kémiai orvosságot, gyógyszereket kíván; csöppeket és porokat; talán bizony sok hasznát vette eddig a poroknak és a csöppeknek?
(1959 Benedek Marcell ford.France)
2.
vminek nagyon kicsi része
Minden tseppje az ö megenyhítö jó-tétének […] légyen a’ te jóvóltodnak hathatós öſztöne!
(1786 Osvald Zsigmond ford.Möller¹)
E tekintetben az angol és német irodalmak legelsők, […] mert a nagy szám, a szaporaság, maga oly nagyságot biztosít, hogy ha ötven darabra vagdalják is, […] él, mint a polyp, mert minden cseppjéből uj egész támad
(1862 Vajda János)
[a francia felvilágosodás képviselői] a népköltészetben az emberiség aranykorának visszaemlékezéseit, az ősi költészet utolsó cseppjeit fedezik fel, és emiatt értékelik nagyra
(1980 NéprajziLex.)
2a. (-ig raggal, hsz-szerűen, gyakr. az utolsó v. egy jelzővel)
〈gyakr. folyadékkal kapcs.-an:〉 teljes egészében
[a balzsamot] mind egy tseppig bé-kell adni a’ Török Tsáſzár’ kints-tartó házába
(1789 Mátyus István)
a’ ser egész az utolsó csöppig fris és jó állapotban maradt
(1835 Némethy József)
A pénztár egy cseppig kiürült
(1858 Vasárnapi Újság)
[a film írója] az utolsó csöppig kiélvezi a helyzetet; már a prózával sem éri be, dalra fakad
(1970 B. Nagy László)
[Laura] cseppig megette, ami a tányérján volt
(1989 Konrád György)
3. (gyakr. az egy szn-vel)
nagyon kis mérték, mennyiség
Felséges Mária Théréſia utolſo Törvényes Koronás Királlyunknak, nem volt több ſzabadsága egy tseppel-is, mint Josefnek az Elsö Örökös következesü Királlynak, Elsö Leopold Fiának
(1790 Aranka György)
[sok hazafi az irodalomért] ősi kényelméből egy cseppet sem áldoz
(1864 Vajda János)
A boldogságból egy csepp mégis jut nekem: kis unokámat dajkálom, hintáztatom s magamban szépségét csak úgy elgondolom, mert vak szememmel én bizony nem láthatom
(1938 Weöres Sándor)
3a. (jelzőként, rendsz. az utolsó v. az egy jelzővel)
nagyon kis mértékű, nagyon kis mennyiségű 〈dolog〉
Gyakran mondogatta azt is, hogy  Nemes Ember; melly meg-lehet: de leg-alább egy tsepp Nemesi ’s Úri character (terméſzeti tulajdonság) se nézett ki belle azon az eggyen, kivl, hogy a’ dologtalanságot, és henyélést mód nélkl kedvelte
(1792 Magyar Hírmondó)
kiölhette belőle az utolsó csepp jóakaratot, a mi még tán benne lehetett
(1860 Klapka György)
Az utolsó mondatokhoz utolsó csepp erejét szedte össze, aztán feje visszahanyatlott a vánkosára
(1955 Tatay Sándor)
4. (/nyj)
〈csecsemő v. kisgyermek kedveskedő megnevezésére v. megszólítására〉
ez a csepp oly vidámon mosolyogva nyújtotta anyja felé két kis karját, és magától nyujtotta oda csókra a száját
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
Gyere az ölembe, öcsécském! […] Nos, mondsza csak, kis csöppem, miképp szabadítod hát ki azt a tótot?
(1882 Mikszáth Kálmán)
a mestergerendárúl lógott le ojan kosár forma alkalmatosság, abban vót a csepp
(2000 Az Európai Folklór Intézet kiadványai)
II. melléknév 12B
1.
kisméretű, apró 〈dolog v. élőlény〉, ill. (életkorából adódóan) kicsi, kis termetű 〈személy〉
Nézd csak, nézd, Zsuzsika, azt a parányi csepp lábat azalatt a juhászbunda alatt!
(1869–1872 Déryné Széppataki Róza)
boldog, ki egy csöpp virágot kiválaszt, megment, fölápol
(1927–1928 Babits Mihály)
egy csepp kislány
(1929 Peéry Piri)
Minden harmadik szavánál bökött vagy rántott egyet rajta a felesége, ez a csepp asszony
(1937 Tersánszky Józsi Jenő)
szöcske, hangya, tetvek s föld s levegő még csöppebb férgei
(1950 k. Szabó Lőrinc)
a csepp rovar egy darabig gondtalanul játszik
(1996 Szabó Magda)
2. (tárgyragos v. -vel ragos határozóként, gyakr. az egy szóval)
kicsi, kevés, kis mennyiségű v. -mértékű
Ebbéli dolgában egy tseppet nem haſználhatott vólna Kegyelmed a’ ſzegény fiaimnak
(1775 Klein Efraim)
az ifjak egy csöppöt sem jobbak[, mint a leányok]
(1834 Garasos Tár)
csak egy cseppel kisebb lenne köztük az az áthághatatlan távolság!
(1933 Török Sophie)
Ez a jó barátnő csöppel sem volt csinosabb vagy fiatalabb az ő feleségénél
(1948 Makai Imre ford.Gogol)
Cseppet sem féltek tőle
(1992 Pálfalvi Lajos ford.Gombrowicz)
Fr: utolsó
ÖU: festékcsepp, gyertyacsepp, izzadságcsepp, mézcsepp, olajcsepp, tejcsepp, tintacsepp, viaszcsepp
Sz: cseppke
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. csepeg; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások