cseppen tn ige 1b5cseppenik (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben)

1. ’〈folyékony anyag (egy cseppje)〉 esik (vhova)’ ❖ A kígyót öl Farkas-alma, vagy a Diptamnus leve-is, olly hathatósnak tartatik, hogy ha azoknak levek a mérges kígyóra tseppennek, a kígyó egéſzſzen el-lankad (1782 Magyar Hírmondó 7444030, 512) | az égő viasz körmömre cseppent (1865 Jókai Mór CD18) | [Zrínyi] sír felemelt arccal, s könnye sápadt, sovány arcán lefutva hosszú fekete dolmányára csöppen (1913 Laczkó Géza CD10) | Dárdával dárdázzák, Koronával koronázzák, Egy csöpp vére csöppenik, Az angyalok fölszedik (1973 Hegyet hágék C6874, 341).

2. ’Pottyan.’

2a. (rég, biz) ’véletlenül v. váratlanul vhova esik vki’ ❖ én […] a szájtátogatók fejetetejére cseppentem (1847 Vas Gereben C4363, 105) | Égből cseppentél ide, vagy a tenger okádott ki téged is, hogy engemet rémíts? (1851 Jókai Mór CD18) | Nézz a lábad alá! Még a vízbe cseppensz (1899 Jakab Ödön C2193, 11).

2b. (biz) ’véletlenül v. váratlanul vhova, vkik közé, ill. vmely helyzetbe, állapotba kerül vki’ ❖ Kis-Kunság a magyar Kanaán, mégis cseppent oda is egy pár keserves ember (1848 Március Tizenötödike C3027, 275) | Félő, hogy mindjárt vége a komaságnak, mert hiszen polgári származásu cseppent közéjök (1913 Ambrus Zoltán C0606, 326) | Az első világháború rögtönzött francia kaszárnyabörtönébe cseppenő ártatlan civil (1986 Bodor Pál 1019058, 175) | a szegénységből hirtelen a gazdagságba cseppent (1996 Magyar Hírlap CD09).

3. ’Adódik vmi.’

3a. ’〈pénzösszeg, haszon stb.〉(kis értékben) jut (vhova, vkinek)’ ❖ a’ nyereség garasonként cseppen (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Goethe C2527, 223) | aztán egy kis ajándék is csöppen (1864 Egri népkönyv C0094, 100) | hadd csöppenjen néhány tisztes garas a kincstárba is (1922 Torday Emil CD10) | csurran a termelőnek, és cseppen a kereskedőnek is (1998 Magyar Hírlap CD09).

3b. (gyakr. alany n.) (rég, biz) ’véletlenül vhogy alakul, történik vmi’ ❖ – És így énrám mikor következik a sor? – Tessék itt lenni mindennap. Meglehet, hogy negyedik, úgy cseppenhet, hogy az ötödik napon (1882 Jókai Mór CD18) | Úgy cseppent a dolog, hogy a Ház többsége nem engedte (1892 Mikszáth Kálmán CD04) | Ha ugy csöppen, hogy az öreg akkor hal meg, a mikor te leszel a végrendeletében (1899 Gottier Lajos C1893, 23) | A közgyűlés reggelén mindenki gratulált Kabynak, csak a főispán mosolygott rejtélyesen. – Nono, hátha még máskép csöppen (1906–1907 Mikszáth Kálmán C3118, 46).

3c. (rég, biz) ’véletlenül van, akad, kerül vmi’ ❖ Néha ugyan cseppen egy-egy okos derék könyv, de ezt nem az akadémikusok írják (1887 Mikszáth Kálmán 8312159, 34) | ha ideje cseppen, írjon egy levelet a keresztapjának (1892 Jókai Mór CD18) | Csak gyéren csöppent egy-egy sovány adatka (1927 Hatvany Lajos 9229002, 31).

3d. (rég, biz) ’származik, ered vmiből vmi’ ❖ meglehet, hogy csöppenhetik az én subás atyámfiai elméjéből egyegy olyan gondolat is, melyet a sok más beszéd közt is meg lehet hallgatni (1859 Szegedi Híradó 8663001, 2) | a dologból valami jó is cseppenhet (1894 Mikszáth Kálmán CD04).

4. (rég) ’〈ember, állat〉(kényszerítő) külső körülmény hatására vhol marad’ ❖ hát egész nap itt cseppenjek már, mig ugy rám szárad ez az anyag, hogy az ördög sem vakarja le többé rólam (1860 Ágai Adolf–Zilahy Károly ford.–Gerstäcker C0550, 35) | Az is megesik, hogy meleg források körül egy-egy példány [a guvatból] lanyhább teleken nálunk cseppen (1899 Chernel István CD34) | Te, Vanda, meglásd, én itthon cseppenek (1906 Ambrus Zoltán C0591, 19).

Ö: bele~, csurran-~, el~, ki~, le~.

ÖU: be~, rá~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. csepeg; ÉKsz.; SzT.

cseppen tárgyatlan ige 1b5
cseppenik (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben)
1.
〈folyékony anyag (egy cseppje) esik (vhova)
A kígyót öl Farkas-alma, vagy a Diptamnus leve-is, olly hathatósnak tartatik, hogy ha azoknak levek a mérges kígyóra tseppennek, a kígyó egéſzſzen el-lankad
(1782 Magyar Hírmondó)
az égő viasz körmömre cseppent
(1865 Jókai Mór)
[Zrínyi] sír felemelt arccal, s könnye sápadt, sovány arcán lefutva hosszú fekete dolmányára csöppen
(1913 Laczkó Géza)
Dárdával dárdázzák, Koronával koronázzák, Egy csöpp vére csöppenik, Az angyalok fölszedik
(1973 Hegyet hágék)
2.
Pottyan.
2a. (rég, biz)
véletlenül v. váratlanul vhova esik vki
én […] a szájtátogatók fejetetejére cseppentem
(1847 Vas Gereben)
Égből cseppentél ide, vagy a tenger okádott ki téged is, hogy engemet rémíts?
(1851 Jókai Mór)
Nézz a lábad alá! Még a vízbe cseppensz
(1899 Jakab Ödön)
2b. (biz)
véletlenül v. váratlanul vhova, vkik közé, ill. vmely helyzetbe, állapotba kerül vki
Kis-Kunság a magyar Kanaán, mégis cseppent oda is egy pár keserves ember
(1848 Március Tizenötödike)
Félő, hogy mindjárt vége a komaságnak, mert hiszen polgári származásu cseppent közéjök
(1913 Ambrus Zoltán)
Az első világháború rögtönzött francia kaszárnyabörtönébe cseppenő ártatlan civil
(1986 Bodor Pál)
a szegénységből hirtelen a gazdagságba cseppent
(1996 Magyar Hírlap)
3.
Adódik vmi.
3a.
〈pénzösszeg, haszon stb.〉 (kis értékben) jut (vhova, vkinek)
a’ nyereség garasonként cseppen
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Goethe)
aztán egy kis ajándék is csöppen
(1864 Egri népkönyv)
hadd csöppenjen néhány tisztes garas a kincstárba is
(1922 Torday Emil)
csurran a termelőnek, és cseppen a kereskedőnek is
(1998 Magyar Hírlap)
3b. (gyakr. alany n.) (rég, biz)
véletlenül vhogy alakul, történik vmi
– És így énrám mikor következik a sor? – Tessék itt lenni mindennap. Meglehet, hogy negyedik, úgy cseppenhet, hogy az ötödik napon
(1882 Jókai Mór)
Úgy cseppent a dolog, hogy a Ház többsége nem engedte
(1892 Mikszáth Kálmán)
Ha ugy csöppen, hogy az öreg akkor hal meg, a mikor te leszel a végrendeletében
(1899 Gottier Lajos)
A közgyűlés reggelén mindenki gratulált Kabynak, csak a főispán mosolygott rejtélyesen. – Nono, hátha még máskép csöppen
(1906–1907 Mikszáth Kálmán)
3c. (rég, biz)
véletlenül van, akad, kerül vmi
Néha ugyan cseppen egy-egy okos derék könyv, de ezt nem az akadémikusok írják
(1887 Mikszáth Kálmán)
ha ideje cseppen, írjon egy levelet a keresztapjának
(1892 Jókai Mór)
Csak gyéren csöppent egy-egy sovány adatka
(1927 Hatvany Lajos)
3d. (rég, biz)
származik, ered vmiből vmi
meglehet, hogy csöppenhetik az én subás atyámfiai elméjéből egyegy olyan gondolat is, melyet a sok más beszéd közt is meg lehet hallgatni
(1859 Szegedi Híradó)
a dologból valami jó is cseppenhet
(1894 Mikszáth Kálmán)
4. (rég)
〈ember, állat〉 (kényszerítő) külső körülmény hatására vhol marad
hát egész nap itt cseppenjek már, mig ugy rám szárad ez az anyag, hogy az ördög sem vakarja le többé rólam
(1860 Ágai Adolf–Zilahy Károly ford.Gerstäcker)
Az is megesik, hogy meleg források körül egy-egy példány [a guvatból] lanyhább teleken nálunk cseppen
(1899 Chernel István)
Te, Vanda, meglásd, én itthon cseppenek
(1906 Ambrus Zoltán)
ÖU: becseppen, rácseppen
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. csepeg; ÉKsz.; SzT.

Beállítások