csepül ige 1c

1. ts (tárgy n. is) ’becsmérlő, lekicsinylő módon bírál, rossznak mond vkit, vmit’ ❖ Ingöm többet nem csöpű’nek (1862 Vadrózsák C2827, 59) | Ha jelenleg a Scotus Viator meg egyebek jóvoltából csepülnek is itt bennünket, de legalább beszélnek rólunk (1909 Győry Ilona CD04) | Micsoda pátosszal vetette rá magát a hibákra! Mint ostorozott, csepült és marcangolt! (1958 Népszabadság ápr. 19. C1499, 10) | csepülték a jobboldaliak mesterkedéseit (1964 Vas István 9760019, 9).

2. ts (rég, átv is) ’vhova lefelé hajlít, nyom vmit’ ❖ e’ volna leg-alkalmatosbb út boszuért boszut álni téged egész fldig tseplni (1777 Bornemisza János ford. C1151, 53) | Tseplni. Deprimere, Decutere, Prosternere, Conculcare (1803 Sándor István C3667, 396).

2a. tn (rég, Növ) ’〈növény(i rész)〉 vhova lefelé hajlik’ ❖ [Az ún. orvosi veronika] csomóin gyökerező szára földre csepűlt; szőröktől érdes (1902 Wagner János CD35) | [A porcikák] egyéves v. évelő, ágas, gyakran földre csepült füvek (1913 RévaiNagyLex. C5705, 802).

Ö: le~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csepű; ÉKsz.; SzT.

csepül ige 1c
1. tárgyas (tárgy n. is)
becsmérlő, lekicsinylő módon bírál, rossznak mond vkit, vmit
Ingöm többet nem csöpű’nek
(1862 Vadrózsák)
Ha jelenleg a Scotus Viator meg egyebek jóvoltából csepülnek is itt bennünket, de legalább beszélnek rólunk
(1909 Győry Ilona)
Micsoda pátosszal vetette rá magát a hibákra! Mint ostorozott, csepült és marcangolt!
(1958 Népszabadság ápr. 19.)
csepülték a jobboldaliak mesterkedéseit
(1964 Vas István)
2. tárgyas (rég, átv is)
vhova lefelé hajlít, nyom vmit
e’ volna leg-alkalmatosbb út boszuért boszut álni téged egész fldig tseplni
(1777 Bornemisza János ford.)
Tseplni. Deprimere, Decutere, Prosternere, Conculcare
(1803 Sándor István)
2a. tárgyatlan (rég, Növ)
〈növény(i rész) vhova lefelé hajlik
[Az ún. orvosi veronika] csomóin gyökerező szára földre csepűlt; szőröktől érdes
(1902 Wagner János)
[A porcikák] egyéves v.vagy évelő, ágas, gyakran földre csepült füvek
(1913 RévaiNagyLex.)
Ö: lecsepül
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csepű; ÉKsz.; SzT.

Beállítások