cserél ige 1b

1. ts ’〈vmely (vagyon)tárgyat, árut〉 más (vagyon)tárgyért, áruért cserébe kap, szerez v. vkinek a tulajdonába juttat, ad vki’ ❖ Panaszolván Köntés István gyalog, egész invalidus katona Dants István huszár ellen, hogy együtt cseréltek két pár ökröt, de Dants István felette hibás marhát adott, azért visszakévánja a maga régi marháját (1786 A rendtartó székely falu 7154068, 281) | juhain nem tſak gabonát, hanem minden egyébb ſzükséges dolgokat, fát, ruházatot, gyümöltset, ’s t. a’ félét tſerélhet (1795 Németh László¹ 7246003, 87) | a’ Szerecsenyek Karavánjainak, mellyek Tomboktuba belső Afrikába mennek sót cserélni aranyért, nincsen pénzre szükségök (1833 Rédly Károly ford.–Montesquieu 8320005, 233) | Ínséges, háború utáni években [a kőfaragók] a követ közvetlenül terményre cserélték (1991 Magyar néprajz CD47) | a két garzont egy kétszobás lakásra cserélték (1996 Magyar Hírlap CD09).

1a. (tárgy n. is) ’〈(vagyon)tárgyakat, árukat〉 csereüzlettel ad-vesz vki’ ❖ tsak tserélve veſznek és árúlnak mindent, pénz nélkül (1783 Molnár János 7445003, 184) | lassankint a rabszolga ingó jószágból, kit adtak, vettek, cseréltek, a föld tartozékává, röghöz kötött jobbágygyá lett (1873 Pauler Gyula CD57) | Régi hegedűt veszünk és cserélünk (1911 Zenelap 2117002, 15) | A falvak lakói között munkamegosztás volt. Más-más falué volt a vadászat, a halászat, a sótermelés, a karkötőfonás stb. A pénz ismeretlen volt számukra, csak cseréltek (1998 Természet Világa CD50).

1b. ’〈nagyobb címletű v. más pénznemű bankjegyet, pénzdarabot〉 vele azonos összegben több kisebb címletűre v. a kívánt pénzneműre vált’ ❖ Idegen pénznemeket török pénzekre váltanak és nagyobb pénznemeket, az ázsió levonásával, apróra cserélnek (1897 PallasLex. CD02) | százmárkásokat cserélnek ropogós magyar ötezresekre (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. ts (átv is)(ideiglenes használatra) úgy ad vkinek v. vminek vmit, hogy vele egynemű másikat kap érte, elcserél vkivel v. vmivel vmit’ ❖ azzal tartják, hogy ha a’ mag nem a’ magok főldjökről való, jobb: melyre nézve eggyik a’ másikkal, szomszéd szomszéddal magot tserél (1805 Pethe Ferenc 8364007, 534) | Ez az istentelen Gnievoss, kivel az erdőszélen ruhát cseréltem, hogy biztosabban meneküljek, elárult s most helyette fogtak el (1871 Rákosi Jenő 8385004, 126) | két sejt összekapcsolódik, géneket cserél egymással, aztán szétválik, és valamivel később osztódni kezd (1988 Szilágyi Tibor ford.–Attenborough 1146001, 26).

2a. ’〈két (jogi) személy azonos helyzetű, szerepű személyeket〉(bizonyos időre) kölcsönösen átad egymásnak, ill. küld egymáshoz, kicserél’ ❖ ? a legényeknek megengedte táncosnét cserélni (1878 Abonyi Lajos C0500, 166) | barátjukkal feleséget cserélnek egy éjszakára (1978 Láng János 1089008, 316) | Tánc közbeni lekérés csak az utóbbi évtizedekben alakult ki. Esetleg jó barátok cseréltek párt tánc közben (1982 NéprajziLex. CD47) | Aug.-ban szerbek és horvátok foglyokat cserélnek (1993 Tények könyve CD37) | [Az egyetemek] megállapodtak abban, hogy oktatókat, hallgatókat cserélnek (1995 Magyar Hírlap CD09).

2b. (tárgy n. is) (Sp) ’〈sakkban az egyik játékos〉 viszonzásképpen ugyanolyan (értékű) bábot üt, mint amilyet (az előző lépésben) az ellenfele ütött, ill. ilyen cserét kezdeményez’ ❖ Igy kénytelenek vagyunk királynét cserélni. Én az önét veszem el. Ön az enyimet (1882 Jókai Mór C2306, 417) | Ha ugyanis egyenlő értékü bábokat kellően védve állítunk egymás ütőkörébe, úgyhogy az ütőbábot mi visszaüthetjük, akkor cserélünk (1940 Maróczy Géza C7175, 25).

2c. ’〈két személy ugyanolyan jellegű dologból egy-egy darabot〉(vminek a jelképeként) kölcsönösen egymásnak ad’ ❖ Így az útazástúl soha még nem féltem, mióta Manczimmal jegygyrt cseréltem (1806 Verseghy Ferenc 8518008, 36) | pipát cseréltünk, s még ezen pipázás közben uj barátom felajánlá leányait, hogy közülök egyet feleségül válasszak magamnak (1858 Xantus János 8531001, 10) | Névjegyet cseréltek, s ekkor kitűnt, hogy Csókait Kellernek hívják (1908 Molnár Ferenc² 9453037, 70) | Címet, programokat cseréltek, diskuráltak, az unokák fotóit nézegették (1999 Magyar Hírlap CD09).

2d. ’〈két személy a tárggyal megnevezett cselekvést〉 kölcsönösen végzi’ ❖ épen édes Tsókokat tseréltek (1799 Sokféle C1530, 228) | [Blignac] egy tekintetet cserélt Longvali Sansonnal, mely azt látszott jelenteni, hogy mi eddig csak gyanu volt, valósággá lőn (1863 Lauka Gusztáv 8343008, 57) | Meleg kézszorítások, bókok, mosolyok cseréltettek itt (1884 Gozsdu Elek 8159001, 69) | Az ajtó előtt pillantást cserélünk társammal, Cs.-vel (1947 Illyés Gyula 9274076, 98).

2e. ’〈eszmét, tapasztalatot stb.〉 egymással kölcsönösen közöl, megoszt’ ❖ [alkalma volt] a nagy világról csacsogni, – szóval, eszméket cserélni (1843 Vajda Péter ford.–Bulwer-Lytton C4670, 12) | Mi is lehet kellemesebb, mint családaink tagjaival, barátokkal, ismerőkkel, vagy nevezetes idegenekkel beszélgetni, véleményt cserélni, olykor vitatkozásba is bocsátkozni (1863 Jósika Júlia 8210001, 59) | leányát úgy nevelte, hogy néki, ki egész addigi életét társtalanságban élte, majdan egyszer társnője legyen, akivel elbeszélgethet és gondolatot cserél (1912 Adorján Andor CD10) | tapasztalatokat és információkat cserélnek (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. ts (tárgy n. is) (átv is) ’〈hely(zet)et, szerepet stb.〉 kölcsönösen átad egymásnak, ill. átvesz egymástól’ ❖ már ma a’ Férfiak az Asszonyokkal, ezek megínt a’ Férfiakkal kezdenek nemet tserélni (1787 Magyar Kurír C0312, 548) | azért bünteték Valthert, hogy elég vakmerő volt veled szerepet cserélni (1839 Vajda Péter 8504008, 25) | cserebomlás alatt olyan kémiai átalakulást értünk, amelyben az egymásra ható vegyületek alkotórészei kölcsönösen helyet cserélnek egymással (1893 PallasLex. CD02) | Cserélt egyik kollégájával: télen vette ki a nyári szabadságát (1965 Páskándi Géza 9516017, 44) | [A bújócskajátékban] minden elbújt játékost meg kell keresni, s ha mindenkit megtaláltak, cserél a két csapat (1990 Magyar néprajz CD47).

3a. tn (rendsz. felt módban) ’〈annak kif-ére, hogy vki szívesebben lenne vki másnak a helyében, vkinek a (társadalmi) helyzetét, sorsát vállalná, átvenné〉’ ❖ Ámbár te engemet megvetve illetél, Azért még sem cserélnék én veled (1819 Kisfaludy Károly 8242027, 137) | Ha háztetőnkre száll a gólya És kis fiúcskát hoz nekünk, Nem, nem cserélünk tiz királylyal És minden Krözust megvetünk (1894 Heltai Jenő 9239003, 29) | [a sebesüléssel] olcsón megúszta a háborút; akadt talán olyan is, aki szívesen cserélt volna vele, csakhogy hazamehessen a feleségéhez, gyerekéhez, régi világába (1929 Heltai Jenő 9239059, 12) | Nem mondom, szép karriert futott be. De nem cserélnék vele semmi pénzért (1975 Hernádi Miklós 1066006, 186).

4. ts ’〈két (ellentétes) állapotot, (test)helyzetet, ill. ilyen helyzetű dolgot〉 egymással megcserél v. váltakoztat, váltogat’ ❖ látjátok tavasz’ ősz’ virágit, És gyümölcsit, ’s majd hideget meleggel Rendre cseréltek (1830 Szőke József 8454015, 78) | Kis rohamállásban felszökdelés, minden felugráskor cserélni a lábakat (1886 Porzsolt Lajos 8375006, 101) | Mindíg váltani az élet ritmusát. Tudatosan és figyelmesen cserélni munkát és pihenést, koplalást és bőséget, józanságot és mámort, igen, még gondot és örömet is (1943 Márai Sándor 9421003, 42) | [a színdarabbeli tárgyalás során a védőügyvéd] a sértettet, a vádlottat is megveti, és közben folyton szemüvegeit cseréli (1969 e. Lengyel József 9395016, 158).

5. ts (tárgy n. is) ’〈(vmely feladatra, funkcióra) alkalmatlan, (már) nem megfelelő dolgot, ritk. személyt〉 félretesz, otthagy v. félreállít, és alkalmas, megfelelő másikat tesz a helyébe, ill. kezd használni helyette’ ❖ A’ Város felettébb keskeny vlgybe ſzorúlt, Már itt az útazó több mint a’ nyomorúlt, Kéntelen a’ hámot járomra tserélni (1790 Mátyási József 7221021, 236) | bámulva fogod látni, hogy miként vannak divatos kalapok, ugy tünnek fel divatos erények, a melyek ma nagy előszeretettel gyakoroltatnak, holnap már elavultak, s ujakkal cseréltetnek (1864 Halmágyi Sándor 8177003, 218) | a vonat ujra megáll, a Sleeping Car [= hálókocsi] kalauzt cserél, Ausztria itt véget ér (1911 Pásztor Árpád 9519001, 12) | Elöl széles tornáca van, ahol az ember a sáros, vizes lábbelit szárazra cserélheti (1961 Buga László 9075001, 200) | A gól után Mészöly újra cserélt: Kiprich helyett Wukovics állt be (1994 Magyar Hírlap CD09).

6. ts ’〈vmely vele szoros, egzisztenciális, érzelmi kapcsolatban levő, ill. szervesen hozzá tartozó dolgot v. személyt〉 hasonló minőségben másikra változtat, másikkal felvált, ahelyett másikat választ vki, ritk. vmi’ ❖ Mint haszna kivánta, barátot úgy tserélt (1786 Péczeli József ford.–Voltaire C3445, 24) | Mi a magyar most? […] Elődeinknek bajnoki köntösét S nyelvét megúnván, rút idegent cserélt (1810 Berzsenyi Dániel CD01) | csak azért cserélni vallást, hogy férjemnek tegyem kedvét, az ugyan istentelenség (1827 Kazinczy Ferenc C4937, 261) | Szívet cseréljen az, aki hazát cserél! (1851 Tompa Mihály CD53) | Beszéde az a sült párisi beszéd, amelyet néha én sem értek. Ez a nyelv szinte esztendőnként cseréli szavait (1947 Illyés Gyula 9274076, 106) | valamikor katonatiszt volt, de már hadnagy korában pályát cserélt és festő lett (1960 Bernáth Aurél 9052001, 398).

6a. ’〈annak kif-ére, hogy vminek a tulajdonosa, készítője stb. megváltozik, más lesz〉’ ❖ naponkint olvassuk az újságokban a tömérdek pusztulást, licitációt, gazdát cserélt főúri birtokot (1883 Mikszáth Kálmán 8312237, 184) | a „Veszprémi Ellenőr” nyomdát cserélt, s egyelőre egy előkelő győri nyomdai müintézetből kerül ki (1901 Veszprémi Ellenőr 2113001, 4) | A Juventus legutóbb edzőt cserélt, Ferrari tisztségét átadta Montinak (1942 Déli Hírlap 2121001, 11) | A javak visszaszerzése azért is nehéz lesz, mert a villák azóta tulajdonost és lakót cseréltek (1996 Magyar Hírlap CD09).

6b. ’〈annak kif-ére, hogy vminek v. vkinek vmely lényegi tulajdonsága, természete, formája stb. megváltozik, másmilyen lesz〉’ ❖ Anyagok, szervezetek keletkeznek és enyésznek, de sohasem semmisülnek meg, csupán lényeget, alakot cserélnek, átváltoznak, mert a természet törvényes körfolyama így rendeli (1898 Chernel István CD34) | A felhő ott fent lassan alakot cserélt, öklelő bikából görnyedt koldussá lett (1941 Wass Albert 9786001, 85) | a nem múló, csak arcot és tárgyat cserélő szerelem (1996 Szabó Magda 9630008, 63) | Formát cserélt a Népszava Online (2000 Magyar Hírlap CD09).

Ö: át~, be~, el~, fel~, ki~, le~, meg~, össze~, vissza~.

ÖE: ~-berél.

Sz: cserélget.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csere²; ÉKsz.; SzT. ~, cserélhet, cserélő, cserélt; ÚMTsz.

cserél ige 1b
1. tárgyas
〈vmely (vagyon)tárgyat, árut〉 más (vagyon)tárgyért, áruért cserébe kap, szerez v. vkinek a tulajdonába juttat, ad vki
Panaszolván Köntés István gyalog, egész invalidus katona Dants István huszár ellen, hogy együtt cseréltek két pár ökröt, de Dants István felette hibás marhát adott, azért visszakévánja a maga régi marháját
(1786 A rendtartó székely falu)
juhain nem tſak gabonát, hanem minden egyébb ſzükséges dolgokat, fát, ruházatot, gyümöltset, ’s t. a’ félés több affélet tſerélhet
(1795 Németh László¹)
a’ Szerecsenyek Karavánjainak, mellyek Tomboktuba belső Afrikába mennek sót cserélni aranyért, nincsen pénzre szükségök
(1833 Rédly Károly ford.Montesquieu)
Ínséges, háború utáni években [a kőfaragók] a követ közvetlenül terményre cserélték
(1991 Magyar néprajz)
a két garzont egy kétszobás lakásra cserélték
(1996 Magyar Hírlap)
1a. (tárgy n. is)
(vagyon)tárgyakat, árukat〉 csereüzlettel ad-vesz vki
tsak tserélve veſznek és árúlnak mindent, pénz nélkül
(1783 Molnár János)
lassankint a rabszolga ingó jószágból, kit adtak, vettek, cseréltek, a föld tartozékává, röghöz kötött jobbágygyá lett
(1873 Pauler Gyula)
Régi hegedűt veszünk és cserélünk
(1911 Zenelap)
A falvak lakói között munkamegosztás volt. Más-más falué volt a vadászat, a halászat, a sótermelés, a karkötőfonás stb. A pénz ismeretlen volt számukra, csak cseréltek
(1998 Természet Világa)
1b.
〈nagyobb címletű v. más pénznemű bankjegyet, pénzdarabot〉 vele azonos összegben több kisebb címletűre v. a kívánt pénzneműre vált
Idegen pénznemeket török pénzekre váltanak és nagyobb pénznemeket, az ázsió levonásával, apróra cserélnek
(1897 PallasLex.)
százmárkásokat cserélnek ropogós magyar ötezresekre
(1999 Magyar Hírlap)
2. tárgyas (átv is)
(ideiglenes használatra) úgy ad vkinek v. vminek vmit, hogy vele egynemű másikat kap érte, elcserél vkivel v. vmivel vmit
azzal tartják, hogy ha a’ mag nem a’ magok főldjökről való, jobb: melyre nézve eggyik a’ másikkal, szomszéd szomszéddal magot tserél
(1805 Pethe Ferenc)
Ez az istentelen Gnievoss, kivel az erdőszélen ruhát cseréltem, hogy biztosabban meneküljek, elárult s most helyette fogtak el
(1871 Rákosi Jenő)
két sejt összekapcsolódik, géneket cserél egymással, aztán szétválik, és valamivel később osztódni kezd
(1988 Szilágyi Tibor ford.Attenborough)
2a.
〈két (jogi) személy azonos helyzetű, szerepű személyeket〉 (bizonyos időre) kölcsönösen átad egymásnak, ill. küld egymáshoz, kicserél
?
a legényeknek megengedte táncosnét cserélni
(1878 Abonyi Lajos)
barátjukkal feleséget cserélnek egy éjszakára
(1978 Láng János)
Tánc közbeni lekérés csak az utóbbi évtizedekben alakult ki. Esetleg jó barátok cseréltek párt tánc közben
(1982 NéprajziLex.)
Aug.augusztus-ban szerbek és horvátok foglyokat cserélnek
(1993 Tények könyve)
[Az egyetemek] megállapodtak abban, hogy oktatókat, hallgatókat cserélnek
(1995 Magyar Hírlap)
2b. (tárgy n. is) (Sp)
〈sakkban az egyik játékos〉 viszonzásképpen ugyanolyan (értékű) bábot üt, mint amilyet (az előző lépésben) az ellenfele ütött, ill. ilyen cserét kezdeményez
Igy kénytelenek vagyunk királynét cserélni. Én az önét veszem el. Ön az enyimet
(1882 Jókai Mór)
Ha ugyanis egyenlő értékü bábokat kellően védve állítunk egymás ütőkörébe, úgyhogy az ütőbábot mi visszaüthetjük, akkor cserélünk
(1940 Maróczy Géza)
2c.
〈két személy ugyanolyan jellegű dologból egy-egy darabot〉 (vminek a jelképeként) kölcsönösen egymásnak ad
Így az útazástúl soha még nem féltem, mióta Manczimmal jegygyrt cseréltem
(1806 Verseghy Ferenc)
pipát cseréltünk, s még ezen pipázás közben uj barátom felajánlá leányait, hogy közülök egyet feleségül válasszak magamnak
(1858 Xantus János)
Névjegyet cseréltek, s ekkor kitűnt, hogy Csókait Kellernek hívják
(1908 Molnár Ferenc²)
Címet, programokat cseréltek, diskuráltak, az unokák fotóit nézegették
(1999 Magyar Hírlap)
2d.
〈két személy a tárggyal megnevezett cselekvést〉 kölcsönösen végzi
épen édes Tsókokat tseréltek
(1799 Sokféle)
[Blignac] egy tekintetet cserélt Longvali Sansonnal, mely azt látszott jelenteni, hogy mi eddig csak gyanu volt, valósággá lőn
(1863 Lauka Gusztáv)
Meleg kézszorítások, bókok, mosolyok cseréltettek itt
(1884 Gozsdu Elek)
Az ajtó előtt pillantást cserélünk társammal, Cs.-vel
(1947 Illyés Gyula)
2e.
〈eszmét, tapasztalatot stb.〉 egymással kölcsönösen közöl, megoszt
[alkalma volt] a nagy világról csacsogni, – szóval, eszméket cserélni
(1843 Vajda Péter ford.Bulwer-Lytton)
Mi is lehet kellemesebb, mint családaink tagjaival, barátokkal, ismerőkkel, vagy nevezetes idegenekkel beszélgetni, véleményt cserélni, olykor vitatkozásba is bocsátkozni
(1863 Jósika Júlia)
leányát úgy nevelte, hogy néki, ki egész addigi életét társtalanságban élte, majdan egyszer társnője legyen, akivel elbeszélgethet és gondolatot cserél
(1912 Adorján Andor)
tapasztalatokat és információkat cserélnek
(1997 Magyar Hírlap)
3. tárgyas (tárgy n. is) (átv is)
〈hely(zet)et, szerepet stb.〉 kölcsönösen átad egymásnak, ill. átvesz egymástól
már ma a’ Férfiak az Asszonyokkal, ezek megínt a’ Férfiakkal kezdenek nemet tserélni
(1787 Magyar Kurír)
azért bünteték Valthert, hogy elég vakmerő volt veled szerepet cserélni
(1839 Vajda Péter)
cserebomlás alatt olyan kémiai átalakulást értünk, amelyben az egymásra ható vegyületek alkotórészei kölcsönösen helyet cserélnek egymással
(1893 PallasLex.)
Cserélt egyik kollégájával: télen vette ki a nyári szabadságát
(1965 Páskándi Géza)
[A bújócskajátékban] minden elbújt játékost meg kell keresni, s ha mindenkit megtaláltak, cserél a két csapat
(1990 Magyar néprajz)
3a. tárgyatlan (rendsz. felt módban)
〈annak kif-ére, hogy vki szívesebben lenne vki másnak a helyében, vkinek a (társadalmi) helyzetét, sorsát vállalná, átvenné〉
Ámbár te engemet megvetve illetél, Azért még sem cserélnék én veled
(1819 Kisfaludy Károly)
Ha háztetőnkre száll a gólya És kis fiúcskát hoz nekünk, Nem, nem cserélünk tiz királylyal És minden Krözust megvetünk
(1894 Heltai Jenő)
[a sebesüléssel] olcsón megúszta a háborút; akadt talán olyan is, aki szívesen cserélt volna vele, csakhogy hazamehessen a feleségéhez, gyerekéhez, régi világába
(1929 Heltai Jenő)
Nem mondom, szép karriert futott be. De nem cserélnék vele semmi pénzért
(1975 Hernádi Miklós)
4. tárgyas
〈két (ellentétes) állapotot, (test)helyzetet, ill. ilyen helyzetű dolgot〉 egymással megcserél v. váltakoztat, váltogat
látjátok tavasz’ ősz’ virágit, És gyümölcsit, ’s majd hideget meleggel Rendre cseréltek
(1830 Szőke József)
Kis rohamállásban felszökdelés, minden felugráskor cserélni a lábakat
(1886 Porzsolt Lajos)
Mindíg váltani az élet ritmusát. Tudatosan és figyelmesen cserélni munkát és pihenést, koplalást és bőséget, józanságot és mámort, igen, még gondot és örömet is
(1943 Márai Sándor)
[a színdarabbeli tárgyalás során a védőügyvéd] a sértettet, a vádlottat is megveti, és közben folyton szemüvegeit cseréli
(1969 e. Lengyel József)
5. tárgyas (tárgy n. is)
(vmely feladatra, funkcióra) alkalmatlan, (már) nem megfelelő dolgot, ritk. személyt〉 félretesz, otthagy v. félreállít, és alkalmas, megfelelő másikat tesz a helyébe, ill. kezd használni helyette
A’ Város felettébb keskeny vlgybe ſzorúlt, Már itt az útazó több mint a’ nyomorúlt, Kéntelen a’ hámot járomra tserélni
(1790 Mátyási József)
bámulva fogod látni, hogy miként vannak divatos kalapok, ugy tünnek fel divatos erények, a melyek ma nagy előszeretettel gyakoroltatnak, holnap már elavultak, s ujakkal cseréltetnek
(1864 Halmágyi Sándor)
a vonat ujra megáll, a Sleeping Car [= hálókocsi] kalauzt cserél, Ausztria itt véget ér
(1911 Pásztor Árpád)
Elöl széles tornáca van, ahol az ember a sáros, vizes lábbelit szárazra cserélheti
(1961 Buga László)
A gól után Mészöly újra cserélt: Kiprich helyett Wukovics állt be
(1994 Magyar Hírlap)
6. tárgyas
〈vmely vele szoros, egzisztenciális, érzelmi kapcsolatban levő, ill. szervesen hozzá tartozó dolgot v. személyt〉 hasonló minőségben másikra változtat, másikkal felvált, ahelyett másikat választ vki, ritk. vmi
Mint haszna kivánta, barátot úgy tserélt
(1786 Péczeli József ford.Voltaire)
Mi a magyar most? […] Elődeinknek bajnoki köntösét S nyelvét megúnván, rút idegent cserélt
(1810 Berzsenyi Dániel)
csak azért cserélni vallást, hogy férjemnek tegyem kedvét, az ugyan istentelenség
(1827 Kazinczy Ferenc)
Szívet cseréljen az, aki hazát cserél!
(1851 Tompa Mihály)
Beszéde az a sült párisi beszéd, amelyet néha én sem értek. Ez a nyelv szinte esztendőnként cseréli szavait
(1947 Illyés Gyula)
valamikor katonatiszt volt, de már hadnagy korában pályát cserélt és festő lett
(1960 Bernáth Aurél)
6a.
〈annak kif-ére, hogy vminek a tulajdonosa, készítője stb. megváltozik, más lesz〉
naponkint olvassuk az újságokban a tömérdek pusztulást, licitációt, gazdát cserélt főúri birtokot
(1883 Mikszáth Kálmán)
a „Veszprémi Ellenőr” nyomdát cserélt, s egyelőre egy előkelő győri nyomdai müintézetből kerül ki
(1901 Veszprémi Ellenőr)
A Juventus legutóbb edzőt cserélt, Ferrari tisztségét átadta Montinak
(1942 Déli Hírlap)
A javak visszaszerzése azért is nehéz lesz, mert a villák azóta tulajdonost és lakót cseréltek
(1996 Magyar Hírlap)
6b.
〈annak kif-ére, hogy vminek v. vkinek vmely lényegi tulajdonsága, természete, formája stb. megváltozik, másmilyen lesz〉
Anyagok, szervezetek keletkeznek és enyésznek, de sohasem semmisülnek meg, csupán lényeget, alakot cserélnek, átváltoznak, mert a természet törvényes körfolyama így rendeli
(1898 Chernel István)
A felhő ott fent lassan alakot cserélt, öklelő bikából görnyedt koldussá lett
(1941 Wass Albert)
a nem múló, csak arcot és tárgyat cserélő szerelem
(1996 Szabó Magda)
Formát cserélt a Népszava Online
(2000 Magyar Hírlap)
ÖE: cserél-berél
Sz: cserélget
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csere²; ÉKsz.; SzT. ~, cserélhet, cserélő, cserélt; ÚMTsz.

Beállítások