cseretárgy fn 2A (Közg is)

’〈csereüzlet során, ill. cserekereskedelemben:〉 vmely tárgy, termék ellenében adott, ill. rendszeresen ilyen célra haszn. tárgy, termék’ ❖ Védvámok által a’ nemzet minden esetre csak cseretárgyakat veszithet, productiv erőket ellenben nyer, mik által számtalan cseretárgyak állittathatnak ki (1842 Pesti Hírlap CD61) | [a föníciaiak] hitvány cseretárgyakért tömérdek ezüstöt kaptak Spanyolországban (1894 PallasLex. CD02) | Tudományos értelemben pénz minden oly – belső tartalma vagy törvényerejű intézkedés következtében – meghatározott értékkel bíró tárgy, a mely a kereskedelmi forgalomban hosszabb-rövidebb ideig mint állandó fizetési eszköz (cseretárgy) használatos (1916 Hóman Bálint CD42) | a cseretárgy felajánlásának ugyanúgy tulajdonszerzés a célja, mint a vételár kifizetésének (1997 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

cseretárgy főnév 2A (Közg is)
〈csereüzlet során, ill. cserekereskedelemben:〉 vmely tárgy, termék ellenében adott, ill. rendszeresen ilyen célra haszn. tárgy, termék
Védvámok által a’ nemzet minden esetre csak cseretárgyakat veszithet, productiv erőket ellenben nyer, mik által számtalan cseretárgyak állittathatnak ki
(1842 Pesti Hírlap)
[a föníciaiak] hitvány cseretárgyakért tömérdek ezüstöt kaptak Spanyolországban
(1894 PallasLex.)
Tudományos értelemben pénz minden oly – belső tartalma vagy törvényerejű intézkedés következtében – meghatározott értékkel bíró tárgy, a mely a kereskedelmi forgalomban hosszabb-rövidebb ideig mint állandó fizetési eszköz (cseretárgy) használatos
(1916 Hóman Bálint)
a cseretárgy felajánlásának ugyanúgy tulajdonszerzés a célja, mint a vételár kifizetésének
(1997 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások