csésze fn 6B

1. ’rendsz. porcelánból v. fajanszból készült, kisebb (füles) ivóedény, amelynek a magassága kisebb, mint szájának átmérője’ ❖ Hát te, rég csak Mokka táján termett kis bab, Mennyit szenved érted nyúgoton is a rab, A bölcs iszonyodik, látván, egy csészébl Mint hörpöl  is részt Anglusok bnébl (1805 Barcsay Ábrahám 7019016, 45) | Rummal parancsolta a teát, kérdezte a háta mögött az ápolónő, a csészével csörömpölve (1895 Herczeg Ferenc 9241013, 71) | Csészékbe töltötte a kávét (1933 Szitnyai Zoltán 9681001, 87) | [A sárgabaracklevest] hűtőszekrényben 1 órát hűtjük, majd csészékben tálaljuk (1980 Frank Júlia 2206015, 9).

1a. (jelzőként)(vhány v. vmekkora) ilyen ivóedénnyi 〈folyadék〉’ ❖ hat tſéſze vizben (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 246) | [a domborművön Bacchus] mosolyogva kinál csésze borral egy arszlánt (1862 e. Szemere Bertalan 8437008, 228) | [a kávéházban] egy-egy sárga arc derengett a szögletben, egy ujsághoz ragadt bajusszal, egy kis csésze kávé mellett (1929 Szomory Dezső 9683001, 125) | A döglődő legyek a kenetkészítőnek egész csésze olaját tönkreteszik (1996 Katolikus Biblia ford. CD1201).

1b. (vmilyen folyadékból) ilyen ivóedényre való mennyiség’ ❖ [A beteg] minden máſodik órában, igyon a’ […] fel jegyzett italból egy egy tſéſzét (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 70) | megiszszák [a kávét], azután egy második csészét, aztán meg egy harmadikat (1860 Vasárnapi Újság CD56) | még arra is képes volt, hogy töltsön egy csészével [a teából] Céliának (1972 Tandori Dezső ford.–Beckett 9703055, 81).

1c. (jelzőként) ’olyan 〈alak, forma〉, ill. akkora 〈méret〉, mint amilyen alakú v. méretű egy ilyen ivóedény’ ❖ a forrás egy kis […] dombon fakad, melly belőlről csészealaku medenczét képez (1855 Vasárnapi Újság CD56) | Discomycetes, tányér-gomba, lapos, nyilt tányér- v. csészeformáju bunkós vagy süvegforma nyeles gyümölcstartóval (1894 PallasLex. CD02) | a bajuszos füttyentő béka […] közönséges csészenagyságú gödröket ás (1933 Az állatok világa ford. CD46) | kerek, csésze alakú porcelántányérban vitte a levest (1991 Őrszigethy Erzsébet 2038002, 21).

2. ’Ehhez hasonló alakú tárgy, képződmény.’

2a. (kissé rég) ’ehhez hasonló alakú, más célra haszn. kisebb edény’ ❖ [a Robinson-féle anemométer egy] vízirányosan elhelyezett négyágú kereszt: mindegyik ágának végén egy-egy gömbös csésze, melybe a szél megfogózván, a keresztet […] körülforgatja (1869 e. Greguss Gyula 8164002, 162) | [a párologtatáshoz a kémikus] lapos csészéket használ (1893 PallasLex. CD02) | a csészét… kérem a köpőcsészét! (1916 Kaffka Margit 9290041, 45) | a másik csészéből zöldre festette a másik szájszélét (1920 Móricz Zsigmond 9462009, 80).

2b. (ritk, irod) ’ilyen alakú képződmény v. építmény’ ❖ a szomjazó patak A róna sik csészéiben Pang (1845 Vörösmarty Mihály CD01) | [a forrás által kialakított] medencze közepén kuthoz hasonló mélyedés van, a síp, mellynek átmérője a csésze alján tizenhat láb, de melly lefelé mindinkább keskenyedik (1855 Vasárnapi Újság CD56) | felső csészéje szökőkutaknak túlárad folyton (1964 Nemes Nagy Ágnes ford.–Rilke 9479133, 241).

2c. (kissé rég) ’〈a mérlegelés jelképeként:〉 mérleg serpenyője’ ❖ Itt lesz A’ gonoszokra kemény Fenyítő […] ’s hozza kezében az Élesre-fent pallost, ’s az ingó Csésze sülyed, ’s bukik a’ hitetlen (1813 Kazinczy Ferenc C2563, 257) | Ily rút arczu nőt [, mint amilyen a gazdag tulajdonosnő,] Pista nem vehet feleségül, s most kezd lejebb sülyedni a mérleg ama csészéje melyben Rózsi van a szegénységgel (1856 Greguss Ágost 8163020, 39) | az utolsó szín, az eszkimó-jelenet, túlságos súlylyal esett a művészi mérleg materialista csészéjébe (1900 Palágyi Menyhért 9509002, 364).

2d. ’vécécsésze’ ❖ az illemhely csészéjében elég víz van (1950 Peéry Rezső ford.–Fučík C3455, 21) | tudtam, hogy [Kühnert doktor vizelés közben] a csésze kürtjébe céloz, oda, hol az öblítés után is víz marad (1986 Nádas Péter 9466002, 15).

2e. (Műsz) ’vmely gépnek olyan üreges, tokszerű része, amelyben vmely alkatrész forog, mozog’ ❖ [Az állítható csapágy] csészéi öntött vasból vannak (1893 PallasLex. CD02) | A nagyméretü turbináknál erősen terhelt csapsurlódásokat közbesajtolt olajjal minimumra lehet redukálni […], mert ennél a csap nem a csészéjén, hanem olajrétegen jár (1897 PallasLex. CD02).

2f. (Növ) ’a virágtakarónak a pártát körülvevő, külső, rendsz. zöld levelekből, csészelevelekből álló része’ ❖ A’ Bokréta tövét kivülről béborítja a Csésze […], melly rendszerént zöld, ’s levél forma matériából van (1807 Diószegi Sámuel–Fazekas Mihály C1417, 7) | Az úgynevezett hiánytalan virágban […] négy kört különböztetünk meg […]: a csésze, a párta, a himkör és az anyakör (1883 Mendlik Alajos–Király Pál ford.–Emery C3077, 136) | A maradó csészével koronázott gránátalmagyümölcs ma is megérdemli figyelmünket (1932 Rapaics Rajmund CD35) | A csésze olykor kétkörös, a külső kör fellevelekből (mályva) v. a csészelevelek pálháiból (pimpó) áll (1998 MagyarNagyLex. C5819, 53).

Ö: csapágy~, ivó~, köpő~, porcelán~, vécé~; a -csésze címszó alatt: feketés~, kávés~, mokkás~, teás~.

ÖU: leveses~, tea~, tus~, virág~.

Sz: csészike.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

csésze főnév 6B
1.
rendsz. porcelánból v. fajanszból készült, kisebb (füles) ivóedény, amelynek a magassága kisebb, mint szájának átmérője
Hát te, rég csak Mokka táján termett kis bab, Mennyit szenved érted nyúgoton is a rab, A bölcs iszonyodik, látván, egy csészébl Mint hörpöl  is részt Anglusok bnébl
(1805 Barcsay Ábrahám)
Rummal parancsolta a teát, kérdezte a háta mögött az ápolónő, a csészével csörömpölve
(1895 Herczeg Ferenc)
Csészékbe töltötte a kávét
(1933 Szitnyai Zoltán)
[A sárgabaracklevest] hűtőszekrényben 1 órát hűtjük, majd csészékben tálaljuk
(1980 Frank Júlia)
1a. (jelzőként)
(vhány v. vmekkora) ilyen ivóedénnyi 〈folyadék〉
hat tſéſze vizben
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
[a domborművön Bacchus] mosolyogva kinál csésze borral egy arszlánt
(1862 e. Szemere Bertalan)
[a kávéházban] egy-egy sárga arc derengett a szögletben, egy ujsághoz ragadt bajusszal, egy kis csésze kávé mellett
(1929 Szomory Dezső)
A döglődő legyek a kenetkészítőnek egész csésze olaját tönkreteszik
(1996 Katolikus Biblia ford.)
1b.
(vmilyen folyadékból) ilyen ivóedényre való mennyiség
[A beteg] minden máſodik órában, igyon a’ […] fel jegyzett italból egy egy tſéſzét
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
megiszszák [a kávét], azután egy második csészét, aztán meg egy harmadikat
(1860 Vasárnapi Újság)
még arra is képes volt, hogy töltsön egy csészével [a teából] Céliának
(1972 Tandori Dezső ford.Beckett)
1c. (jelzőként)
olyan 〈alak, forma〉, ill. akkora 〈méret〉, mint amilyen alakú v. méretű egy ilyen ivóedény
a forrás egy kis […] dombon fakad, melly belőlről csészealaku medenczét képez
(1855 Vasárnapi Újság)
Discomycetes, tányér-gomba, lapos, nyilt tányér- v.vagy csészeformáju bunkós vagy süvegforma nyeles gyümölcstartóval
(1894 PallasLex.)
a bajuszos füttyentő béka […] közönséges csészenagyságú gödröket ás
(1933 Az állatok világa ford.)
kerek, csésze alakú porcelántányérban vitte a levest
(1991 Őrszigethy Erzsébet)
2.
Ehhez hasonló alakú tárgy, képződmény.
2a. (kissé rég)
ehhez hasonló alakú, más célra haszn. kisebb edény
[a Robinson-féle anemométer egy] vízirányosan elhelyezett négyágú kereszt: mindegyik ágának végén egy-egy gömbös csésze, melybe a szél megfogózván, a keresztet […] körülforgatja
(1869 e. Greguss Gyula)
[a párologtatáshoz a kémikus] lapos csészéket használ
(1893 PallasLex.)
a csészét… kérem a köpőcsészét!
(1916 Kaffka Margit)
a másik csészéből zöldre festette a másik szájszélét
(1920 Móricz Zsigmond)
2b. (ritk, irod)
ilyen alakú képződmény v. építmény
a szomjazó patak A róna sik csészéiben Pang
(1845 Vörösmarty Mihály)
[a forrás által kialakított] medencze közepén kuthoz hasonló mélyedés van, a síp, mellynek átmérője a csésze alján tizenhat láb, de melly lefelé mindinkább keskenyedik
(1855 Vasárnapi Újság)
felső csészéje szökőkutaknak túlárad folyton
(1964 Nemes Nagy Ágnes ford.Rilke)
2c. (kissé rég)
〈a mérlegelés jelképeként:〉 mérleg serpenyője
Itt lesz A’ gonoszokra kemény Fenyítő […] ’s hozza kezében az Élesre-fent pallost, ’s az ingó Csésze sülyed, ’s bukik a’ hitetlen
(1813 Kazinczy Ferenc)
Ily rút arczu nőt [, mint amilyen a gazdag tulajdonosnő,] Pista nem vehet feleségül, s most kezd lejebb sülyedni a mérleg ama csészéje melyben Rózsi van a szegénységgel
(1856 Greguss Ágost)
az utolsó szín, az eszkimó-jelenet, túlságos súlylyal esett a művészi mérleg materialista csészéjébe
(1900 Palágyi Menyhért)
2d.
az illemhely csészéjében elég víz van
(1950 Peéry Rezső ford.Fučík)
tudtam, hogy [Kühnert doktor vizelés közben] a csésze kürtjébe céloz, oda, hol az öblítés után is víz marad
(1986 Nádas Péter)
2e. (Műsz)
vmely gépnek olyan üreges, tokszerű része, amelyben vmely alkatrész forog, mozog
[Az állítható csapágy] csészéi öntött vasból vannak
(1893 PallasLex.)
A nagyméretü turbináknál erősen terhelt csapsurlódásokat közbesajtolt olajjal minimumra lehet redukálni […], mert ennél a csap nem a csészéjén, hanem olajrétegen jár
(1897 PallasLex.)
2f. (Növ)
a virágtakarónak a pártát körülvevő, külső, rendsz. zöld levelekből, csészelevelekből álló része
A’ Bokréta tövét kivülről béborítja a Csésze […], melly rendszerént zöld, ’s levél forma matériából van
(1807 Diószegi Sámuel–Fazekas Mihály)
Az úgynevezett hiánytalan virágban […] négy kört különböztetünk meg […]: a csésze, a párta, a himkör és az anyakör
(1883 Mendlik Alajos–Király Pál ford.Emery)
A maradó csészével koronázott gránátalmagyümölcs ma is megérdemli figyelmünket
(1932 Rapaics Rajmund)
A csésze olykor kétkörös, a külső kör fellevelekből (mályva) v.vagy a csészelevelek pálháiból (pimpó) áll
(1998 MagyarNagyLex.)
ÖU: levesescsésze, teacsésze, tuscsésze, virágcsésze
Sz: csészike
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások