csikorgó mn-i ign, mn és fn 

I. mn-i ign → csikorog.

II. mn 17A

1. ’olyan 〈tárgy, eszköz stb.〉, amely jellemzően csikorogni szokott’ ❖ Bé jön a’ tél: [a földműves] fa olajat tör tsikorgó préssébe (1802 Csokonai Vitéz Mihály ford.–Vergilius CD01) | mint ha át sem léptem volna a’ pokol csikorgó kapuit (1843 Pesti Hírlap CD61) | [az utat] egy kis csikorgó szekeren […] tevém meg (1865 e. Jósika Miklós 8212021, 169) | Lebaktatott padlásszobájából a csikorgó falépcsőkön (1965 Páskándi Géza 9516017, 44).

2. ’fogcsikorgatóan hideg, fagyos 〈idő(szak)〉’ ❖ tsikorgó tél (1784 Baróti Szabó Dávid C0815, 20) | A’ leg-csikorgóbb hidegben történvén lejövetelem (1828 Kazinczy Ferenc C4937, 496) | visszagondolok ezekre a téli, csikorgó hónapokra (1930 Krúdy Gyula CD54) | csikorgóan hideg téli napokon, amikor jéggé dermedt apró hullámok kapaszkodnak a parti sziklákon (1995 Magyarország állatvilága CD14).

3. ’súrlódó felületek csikorgására emlékeztető, kellemetlen, éles 〈hang〉’ ❖ [a sáskák és a tücskök] hímje a’ maga felső szárnyaival valami tsikorgó hangot tsinál (1799 Fábián József ford.–Raff C1658, 155) | ama’ csikorgó zene, mellynek nem hallatáért az ember – ha már fizetni kell – örömestebb fizetne (1844 Pesti Hírlap CD61) | Csikorgó hangom iszonyú tenéked (1927 Kosztolányi Dezső 9359348, 11) | hallhatjuk a veszekedő állatok [ti. a cickányok] csikorgóan cincogó, magas hangjait (1995 Magyarország állatvilága CD14).

3a. (vál) ’rossz hangzású, (ritmusában) akadozó, nehézkes 〈nyelvezet, szöveg, vers〉’ ❖ Ez a’ tsikorgó nevü tolvaj [ti. Giskra], szembe szállott a’ haza attyával [ti. Hunyadi Jánossal] (1778 Bessenyei György¹ C1094, 56) | Sok pattogó hexametereink, sok csikorgó Ódáink […] vannak (1819 Kazinczy Ferenc C2569, 525) | a Zalán futása nyomán a csikorgó hatosokban írt hőskölteményeket (1859 k. Arany János C0641, 8) | Mennyivel csikorgóbb a nyelve [ti. Móricz Zsigmondé], ha kortársakat beszéltet, mennyivel helyénvalóbb, fordulatosabb, ha két-háromszáz év előttieket (1937 Halász Gábor¹ CD10) | A költői forma darabossága, a csikorgó zene, a döcögő ritmus, a verselés tökéletlenségei ugyanis egy vaskos és anyagszerű életforma, a tagolatlan indulat kifejezésformájává válnak (1976–1979 Szilágyi Ákos 9670003, 149).

4. (vál) ’nehézkes(en, akadozva működő), ill. kényszeredett, erőltetett 〈megnyilvánulás〉’ ❖ ha [a gazda] másoktól háborgattatik, elvonatik, a’ legjobb gondolatban megzavartatik, vagy a’ legszükségesebb legdrágább időben elhajtatik, […] egyedül csak nyomorgó, csikorgó és kénytelen földmivelés lehetséges (1832 Cserna János 8496003, 72) | csikorgó nyájassággal mondá: – Grófnő! Most már cavalier servant-ja [= szolgálattevő lovagja] vagyok – egész a kicserélésig! (1882 Jókai Mór CD18) | néked táncolok s neked táncolunk mindannyian, de bennem – óh csikorgó alázat! – keserű századok dühe van (1926 Szabó Lőrinc 9629294, 27) | csikorgóan működő [osztrák] nagykoalíciós kormány (1988 Tények könyve CD37).

4a. (irod) ’nehezen elviselhető 〈állapot, helyzet〉’ ❖ [a kontár módon végzett földművelés] alávaló és érdemetlen munka, melly örökös perpatvarnak és csikorgó nyomoruságnak tanyája (1832 Cserna János 8496004, 144) | együtt laknak csikorgó szegénységben (1847 Magyar Szépirodalmi Szemle C3005, 246) | Ki látná e közömbös emberi arcok alatt a jajt és kacajt, a kéjvágyat és a csikorgó boldogtalanságot? (1921 Krúdy Gyula CD54).

III. fn 1A

1. (/nyj)(női) csizmában a talp és a talpbélés közé tett, lépéskor súrlódva éles hangot adó bőrdarab’ ❖ Az ócska ködmönök bőrét csizmadiák szabdalják fel toldozni-foltozni, vagy […] csizma talpa alá teszik, csikorgónak (1916 e. Malonyay Dezső CD07) | [a csizma] frissen koppan és vigan csikordul, mintha ráncába külön csikorgót tett volna a varga (1927 Móra Ferenc C3205, 84) | A női ünnepi fekete csizma […] talpába csikorgó van beépítve (1981 NéprajziLex. CD47).

2. (kissé rég) ’nagyon hideg, fagyos, fogcsikorgató idő’ ❖ hányszor állítá [a mostoha a leányt] csikorgóban a folyó jegére összemosni a ház rongyait (1851 Vas Gereben C4386, 60) | Jamnik emlegette mindig később is, mint az edzettség csodáját, hogy az egész telet, a legnagyobb csikorgókkal együtt kis kabátban húztam ki (1928 Tersánszky Józsi Jenő CD10).

Vö. CzF. csikorgó¹, csikorgó²; ÉrtSz.; ÉKsz.

csikorgó melléknévi igenév, melléknév és főnév
I. melléknévi igenévcsikorog.
II. melléknév 17A
1.
olyan 〈tárgy, eszköz stb.〉, amely jellemzően csikorogni szokott
Bé jön a’ tél: [a földműves] fa olajat tör tsikorgó préssébe
(1802 Csokonai Vitéz Mihály ford.Vergilius)
mint ha át sem léptem volna a’ pokol csikorgó kapuit
(1843 Pesti Hírlap)
[az utat] egy kis csikorgó szekeren […] tevém meg
(1865 e. Jósika Miklós)
Lebaktatott padlásszobájából a csikorgó falépcsőkön
(1965 Páskándi Géza)
2.
fogcsikorgatóan hideg, fagyos 〈idő(szak)
tsikorgó tél
(1784 Baróti Szabó Dávid)
A’ leg-csikorgóbb hidegben történvén lejövetelem
(1828 Kazinczy Ferenc)
visszagondolok ezekre a téli, csikorgó hónapokra
(1930 Krúdy Gyula)
csikorgóan hideg téli napokon, amikor jéggé dermedt apró hullámok kapaszkodnak a parti sziklákon
(1995 Magyarország állatvilága)
3.
súrlódó felületek csikorgására emlékeztető, kellemetlen, éles 〈hang〉
[a sáskák és a tücskök] hímje a’ maga felső szárnyaival valami tsikorgó hangot tsinál
(1799 Fábián József ford.Raff)
ama’ csikorgó zene, mellynek nem hallatáért az ember – ha már fizetni kell – örömestebb fizetne
(1844 Pesti Hírlap)
Csikorgó hangom iszonyú tenéked
(1927 Kosztolányi Dezső)
hallhatjuk a veszekedő állatok [ti. a cickányok] csikorgóan cincogó, magas hangjait
(1995 Magyarország állatvilága)
3a. (vál)
rossz hangzású, (ritmusában) akadozó, nehézkes 〈nyelvezet, szöveg, vers〉
Ez a’ tsikorgó nevü tolvaj [ti. Giskra], szembe szállott a’ haza attyával [ti. Hunyadi Jánossal]
(1778 Bessenyei György¹)
Sok pattogó hexametereink, sok csikorgó Ódáink […] vannak
(1819 Kazinczy Ferenc)
a Zalán futása nyomán a csikorgó hatosokban írt hőskölteményeket
(1859 k. Arany János)
Mennyivel csikorgóbb a nyelve [ti. Móricz Zsigmondé], ha kortársakat beszéltet, mennyivel helyénvalóbb, fordulatosabb, ha két-háromszáz év előttieket
(1937 Halász Gábor¹)
A költői forma darabossága, a csikorgó zene, a döcögő ritmus, a verselés tökéletlenségei ugyanis egy vaskos és anyagszerű életforma, a tagolatlan indulat kifejezésformájává válnak
(1976–1979 Szilágyi Ákos)
4. (vál)
nehézkes(en, akadozva működő), ill. kényszeredett, erőltetett 〈megnyilvánulás〉
ha [a gazda] másoktól háborgattatik, elvonatik, a’ legjobb gondolatban megzavartatik, vagy a’ legszükségesebb legdrágább időben elhajtatik, […] egyedül csak nyomorgó, csikorgó és kénytelen földmivelés lehetséges
(1832 Cserna János)
csikorgó nyájassággal mondá: – Grófnő! Most már cavalier servant-ja [= szolgálattevő lovagja] vagyok – egész a kicserélésig!
(1882 Jókai Mór)
néked táncolok s neked táncolunk mindannyian, de bennem – óh csikorgó alázat! – keserű századok dühe van
(1926 Szabó Lőrinc)
csikorgóan működő [osztrák] nagykoalíciós kormány
(1988 Tények könyve)
4a. (irod)
nehezen elviselhető 〈állapot, helyzet〉
[a kontár módon végzett földművelés] alávaló és érdemetlen munka, melly örökös perpatvarnak és csikorgó nyomoruságnak tanyája
(1832 Cserna János)
együtt laknak csikorgó szegénységben
(1847 Magyar Szépirodalmi Szemle)
Ki látná e közömbös emberi arcok alatt a jajt és kacajt, a kéjvágyat és a csikorgó boldogtalanságot?
(1921 Krúdy Gyula)
III. főnév 1A
1. (/nyj)
(női) csizmában a talp és a talpbélés közé tett, lépéskor súrlódva éles hangot adó bőrdarab
Az ócska ködmönök bőrét csizmadiák szabdalják fel toldozni-foltozni, vagy […] csizma talpa alá teszik, csikorgónak
(1916 e. Malonyay Dezső)
[a csizma] frissen koppan és vigan csikordul, mintha ráncába külön csikorgót tett volna a varga
(1927 Móra Ferenc)
A női ünnepi fekete csizma […] talpába csikorgó van beépítve
(1981 NéprajziLex.)
2. (kissé rég)
nagyon hideg, fagyos, fogcsikorgató idő
hányszor állítá [a mostoha a leányt] csikorgóban a folyó jegére összemosni a ház rongyait
(1851 Vas Gereben)
Jamnik emlegette mindig később is, mint az edzettség csodáját, hogy az egész telet, a legnagyobb csikorgókkal együtt kis kabátban húztam ki
(1928 Tersánszky Józsi Jenő)
Vö. CzF. csikorgó¹, csikorgó²; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások