csillapszik l. csillapodik

csillapodik tn ige 12acsillapszik (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben)

1. ’〈vmely (testi) állapot, folyamat, érzés stb.〉 mértéke, hevessége (fokozatosan) csökkenve mérséklődik’ ❖ Szemeteknek foljon forró könyv-özöne, Hogy így tsillapodjon fájdalmim’ tengere (1787 Bécsi Magyar Múzsa C0349, 353) | a hullámzó nép ajkain harsogó éljen zajongása csillapszék (1845 Orlai Petrich Soma C4101, 103) | a gyuladás ezen szerekre csillapodott (1861 Lengyel Dániel 8270005, 339) | Délután kissé csillapodik az izgalom (1916 Kosztolányi Dezső 9359344, 88) | Nyugat-Boszniában csillapodtak a harcok (1995 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’〈vmely természeti erő, jelenség〉 erejében, hevességében gyengül, csitul’ ❖ mihelyt pedig Szélvéſz tsillapodik, ’s mérgit okádja-ki; [a hajós] Rongyollott tutalyát varrani kezdi meg (1786 Baróti Szabó Dávid ford.–Horatius 7021028, 160) | Mint a csillapodó tenger […], enyhűle Zalán (1823–1824 Vörösmarty Mihály C4534, 10) | a téli vihar, ahelyett hogy csillapodott volna, óráról órára növekedett (1907 Krúdy Gyula CD54) | megvártuk, míg az eső csillapodik (1979 Galsai Pongrác 9171004, 214).

1b. (Fiz) ’〈rezgés v. hullám amplitúdója〉 egyre kisebb lesz’ ❖ A magára hagyott rezgő test rezgései csillapodnak, végre megszűnnek (1924 RévaiNagyLex. C5712, 233) | Mennél gyorsabban csillapodnak a rezonáló test rezgései, annál több különböző rezgésre felel; mennél tovább tud rezegni szabadon, annál élesebb a rezonancia (1930 ZeneiLex. CD49) | a földfelszíni adók által keltett, a névlegesen ellátott terület határán túl terjedő elektromágneses hullámok gyorsabban csillapodnak, mint műholdas adás esetén (1995 Természet Világa CD50).

2. ’〈erős érzelemtől felindult ember, sokaság〉 egyre nyugodtabbá, halkabbá válik, csendesedik’ ❖ Tsillapodni. Conquiescere, Tranquillari (1803 Toldalék a Magyar–deák szókönyvhez C3667, 400) | Árbocz csillapodott látván hogy nincs ki boszontsa (1825 Vörösmarty Mihály 8524379, 12) | Persze volt aztán ezen is nagy nevetés, alig tudtunk csillapodni (1913 Nagy Lajos 9472011, 36) | A tömeg nem csillapodott, sőt másnap is folytatódtak a tüntetések (1966 Hiller István² CD52) | Csillapodj, Emma! Csillapodj! (1985 Sütő András 9620022, 36).

2a. ’〈idegek feszültsége〉 enyhül’ ❖ a felcsigázott idegek kezdtek csillapodni (1991 Mikó Sándor CD52) | helyreáll a nyugalom, idegeink csillapodnak (1995 Magyar Hírlap CD09).

J: csillapul.

Ö: le~.

ÖU: el~, meg~.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csillapít; ÉKsz.; ÚMTsz.

csillapszik lásd csillapodik
csillapodik tárgyatlan ige 12a
csillapszik (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben)
1.
〈vmely (testi) állapot, folyamat, érzés stb.〉 mértéke, hevessége (fokozatosan) csökkenve mérséklődik
Szemeteknek foljon forró könyv-özöne, Hogy így tsillapodjon fájdalmim’ tengere
(1787 Bécsi Magyar Múzsa)
a hullámzó nép ajkain harsogó éljen zajongása csillapszék
(1845 Orlai Petrich Soma)
a gyuladás ezen szerekre csillapodott
(1861 Lengyel Dániel)
Délután kissé csillapodik az izgalom
(1916 Kosztolányi Dezső)
Nyugat-Boszniában csillapodtak a harcok
(1995 Magyar Hírlap)
1a.
〈vmely természeti erő, jelenség〉 erejében, hevességében gyengül, csitul
mihelyt pedig Szélvéſz tsillapodik, ’s mérgit okádja-ki; [a hajós] Rongyollott tutalyát varrani kezdi meg
(1786 Baróti Szabó Dávid ford.Horatius)
Mint a csillapodó tenger […], enyhűle Zalán
(1823–1824 Vörösmarty Mihály)
a téli vihar, ahelyett hogy csillapodott volna, óráról órára növekedett
(1907 Krúdy Gyula)
megvártuk, míg az eső csillapodik
(1979 Galsai Pongrác)
1b. (Fiz)
〈rezgés v. hullám amplitúdója〉 egyre kisebb lesz
A magára hagyott rezgő test rezgései csillapodnak, végre megszűnnek
(1924 RévaiNagyLex.)
Mennél gyorsabban csillapodnak a rezonáló test rezgései, annál több különböző rezgésre felel; mennél tovább tud rezegni szabadon, annál élesebb a rezonancia
(1930 ZeneiLex.)
a földfelszíni adók által keltett, a névlegesen ellátott terület határán túl terjedő elektromágneses hullámok gyorsabban csillapodnak, mint műholdas adás esetén
(1995 Természet Világa)
2.
〈erős érzelemtől felindult ember, sokaság〉 egyre nyugodtabbá, halkabbá válik, csendesedik
Tsillapodni. Conquiescere, Tranquillari
(1803 Toldalék a Magyar–deák szókönyvhez)
Árbocz csillapodott látván hogy nincs ki boszontsa
(1825 Vörösmarty Mihály)
Persze volt aztán ezen is nagy nevetés, alig tudtunk csillapodni
(1913 Nagy Lajos)
A tömeg nem csillapodott, sőt másnap is folytatódtak a tüntetések
(1966 Hiller István²)
Csillapodj, Emma! Csillapodj!
(1985 Sütő András)
2a.
〈idegek feszültsége〉 enyhül
a felcsigázott idegek kezdtek csillapodni
(1991 Mikó Sándor)
helyreáll a nyugalom, idegeink csillapodnak
(1995 Magyar Hírlap)
ÖU: elcsillapodik, megcsillapodik
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. csillapít; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások