csínatlan mn 14A (rég, vál)

1. ’rendetlen, rendezetlen, ill. arányaiban, elrendezésében stb. nem tetszetős 〈külső, forma〉, ill. ilyen külsejű, formájú 〈dolog〉’ ❖ baglyás [=] tsínatlan, etseletlen [= gerebenezetlen], rendetlen, borzos (1784 Kisded szótár C0815, 16) | Olly csínatlan formában megjelenni is kár (1802 Kazinczy Ferenc C2555, 476) | a’ kötés [ti. a könyveké] mindenkor csinatlan volt (1834 Kritikai Lapok C0240, 213) | hajlandóak lenézni őt […] csinatlan külseje miatt (1846 Kelmenfy László C2041, 176).

1a. ’faragatlan, csiszolatlan, durva 〈nyelv, stílus〉, ill. ilyen nyelven, stílusban írt 〈szöveg〉’ ❖ [némelyek] ama’ csínatlan nyelvnél maradnak meg, mellyet dajkáiktúl tanúltanak (1805 Verseghy Ferenc C4423, 2) | régen megjöttem én azon tévedésemből, hogy versnek ’s poemának tartsam a’ mi csak rímára szedett csínatlan próza (1807 Kazinczy Ferenc C2558, 155) | Szekér [Joákim] csínatlan paraszt stylusát (1815 Döbrentei Gábor C2566, 205) | kiavult, csinatlan íráshoz ragaszkodók (1837 Czuczor Gergely C1242, 224).

2. ’tanulatlan, műveletlen, kulturálatlan, ill. bárdolatlan, faragatlan 〈személy〉, ill. ilyen személyekből álló 〈csoport〉’ ❖ barbarus vagy is csinatlan Nemzetnek (1801 Sokféle C1531, 49) | a’ tsinatlan Magyar Ifjuság nem volt Tudós Graecia (1816 Pálóczi Horváth Ádám C2567, 162) | [Bessenyei] el volt hanyagolva ismeretekben, s erkölcseiben csínatlan (1875 e. Toldy Ferenc C4170, 9).

3. ’eredeti, érintetlen, emberi beavatkozástól mentes’ ❖ Mely hódittó a’ félig el-fedezett Természetnek tsinatlan szépsége! (1794 Araspes és Pánthéa ford. C3378, 125) | Még most, oh gyermek! tsínatlan kíntseit önti A’ miveletlen határ néked: zld fldi-borostyánt, Barna peszertzét [= pemetefüvet], bab-levelet, ’s gyengéded Akántot [= akantuszt] (1813 Baróti Szabó Dávid ford.–Vergilius C0831, 332).

Vö. CzF.

csínatlan melléknév 14A (rég, vál)
1.
rendetlen, rendezetlen, ill. arányaiban, elrendezésében stb. nem tetszetős 〈külső, forma〉, ill. ilyen külsejű, formájú 〈dolog〉
baglyás [=] tsínatlan, etseletlen [= gerebenezetlen], rendetlen, borzos
(1784 Kisded szótár)
Olly csínatlan formában megjelenni is kár
(1802 Kazinczy Ferenc)
a’ kötés [ti. a könyveké] mindenkor csinatlan volt
(1834 Kritikai Lapok)
hajlandóak lenézni őt […] csinatlan külseje miatt
(1846 Kelmenfy László)
1a.
faragatlan, csiszolatlan, durva 〈nyelv, stílus〉, ill. ilyen nyelven, stílusban írt 〈szöveg〉
[némelyek] ama’ csínatlan nyelvnél maradnak meg, mellyet dajkáiktúl tanúltanak
(1805 Verseghy Ferenc)
régen megjöttem én azon tévedésemből, hogy versnek ’s poemának tartsam a’ mi csak rímára szedett csínatlan próza
(1807 Kazinczy Ferenc)
Szekér [Joákim] csínatlan paraszt stylusát
(1815 Döbrentei Gábor)
kiavult, csinatlan íráshoz ragaszkodók
(1837 Czuczor Gergely)
2.
tanulatlan, műveletlen, kulturálatlan, ill. bárdolatlan, faragatlan 〈személy〉, ill. ilyen személyekből álló 〈csoport〉
barbarus vagy is csinatlan Nemzetnek
(1801 Sokféle)
a’ tsinatlan Magyar Ifjuság nem volt Tudós Graecia
(1816 Pálóczi Horváth Ádám)
[Bessenyei] el volt hanyagolva ismeretekben, s erkölcseiben csínatlan
(1875 e. Toldy Ferenc)
3.
eredeti, érintetlen, emberi beavatkozástól mentes
Mely hódittó a’ félig el-fedezett Természetnek tsinatlan szépsége!
(1794 Araspes és Pánthéa ford.)
Még most, oh gyermek! tsínatlan kíntseit önti A’ miveletlen határ néked: zld fldi-borostyánt, Barna peszertzét [= pemetefüvet], bab-levelet, ’s gyengéded Akántot [= akantuszt]
(1813 Baróti Szabó Dávid ford.Vergilius)
Vö. CzF.

Beállítások