csincsér fn 4B (rég)

’〈büntetési és megszégyenítési eszközként:〉 rabot szabad mozgásában korlátozó bilincs, ill. kezeit és nyakát szorosan egymás mellett rögzítő kaloda’ ❖ tſintsér [=] nyakas, nyak-kaloda, bilints (1784 Kisded szótár C0815, 84) | kívánkozom fel felé te’ hozzád, mint egygy fogoly a’ maga’ tsintséribl a’ maga’ kedveſeinek meg ölel karjai közzé (1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.–Miller C0790, 664) | Mindjárt-is a’ Grófra zártak’ békót, ’s tsintsért, Mellyek kékre festék ereiben a’ vért (1793 Gvadányi József C1940, 214) | Karvasokat, tsintsért vetvén lábokra raboknak (1815 Perecsényi Nagy László C3469, 74) | Csincsér, fn. […] nyakat és a karokat együvé szoritó békó, nyak-kaloda (1872 A magyar nyelv teljes szótára C7036, 184).

Vö. CzF.; TESz.; SzT. csincsér · csincsír; ÚMTsz.

csincsér főnév 4B (rég)
〈büntetési és megszégyenítési eszközként:〉 rabot szabad mozgásában korlátozó bilincs, ill. kezeit és nyakát szorosan egymás mellett rögzítő kaloda
tſintsér [=] nyakas, nyak-kaloda, bilints
(1784 Kisded szótár)
kívánkozom fel felé te’ hozzád, mint egygy fogoly a’ maga’ tsintséribl a’ maga’ kedveſeinek meg ölel karjai közzé
(1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.Miller)
Mindjárt-is a’ Grófra zártak’ békót, ’s tsintsért, Mellyek kékre festék ereiben a’ vért
(1793 Gvadányi József)
Karvasokat, tsintsért vetvén lábokra raboknak
(1815 Perecsényi Nagy László)
Csincsér, fn.főnév […] nyakat és a karokat együvé szoritó békó, nyak-kaloda
(1872 A magyar nyelv teljes szótára)
Vö. CzF.; TESz.; SzT. csincsér · csincsír; ÚMTsz.

Beállítások