csipdel ts ige 1b (rég)

1. ’ujjaival v. csőrével gyors egymásutánban többször megcsíp vkit, vmit’ ❖ [a pulykát] kergetik, tſipdelik, körmökkel ſarkallyák, Tépik, ſebeſitik, oly rútúl vagdallyák [ti. a többi baromfi] (1779 Miháltz István ford.–Vanière 7225013, 66) | innen taszigálnak, amonnan tsipdelnek (1791 Verseghy Ferenc ford.–Kotzebue C4444, 90).

1a. ’bántó megjegyzés(sel), sértő szó(val) bosszant, ingerel vkit’ ❖ az irígyek’ gáncsai Azokat csipdellik leginkább, Kiknek szekereik mások előtt Tizenkétszer röpűlte-körül a’ nagy czélt (1826 Kazinczy Ferenc C2045, 90) | Lonkay úrtól az utóbbi időben némely okosabb püspök […] megvoná a szubvenciót, emiatt aztán Lonkay úr megharagudott s [napilapjában] csipdelni, marni kezdé, bolondos tempója szerint – az illető egyházfőket (1874 Mikszáth Kálmán CD04).

2. ’ujjai hegyével tépked, ill. így szed vmit’ ❖ a kalauzné, aki zavartan-boldogan csipdeli a jegyeket (1915 Kosztolányi Dezső CD10) | piros ribiszkét csipdelt egy szőlőlevélre (1926 Gellért Hugó ford.–Gorkij CD10).

2a. ’〈madár〉 csőrével tépked(ve eszeget) vmit’ ❖ a liba ügyesen csipdeli, csipdezi, csipdesi […] a füvet (1864 Szvorényi József 8458005, 127).

ÖU: el~, le~, meg~.

Vö. CzF.

csipdel tárgyas ige 1b (rég)
1.
ujjaival v. csőrével gyors egymásutánban többször megcsíp vkit, vmit
[a pulykát] kergetik, tſipdelik, körmökkel ſarkallyák, Tépik, ſebeſitik, oly rútúl vagdallyák [ti. a többi baromfi]
(1779 Miháltz István ford.Vanière)
innen taszigálnak, amonnan tsipdelnek
(1791 Verseghy Ferenc ford.Kotzebue)
1a.
bántó megjegyzés(sel), sértő szó(val) bosszant, ingerel vkit
az irígyek’ gáncsai Azokat csipdellik leginkább, Kiknek szekereik mások előtt Tizenkétszer röpűlte-körül a’ nagy czélt
(1826 Kazinczy Ferenc)
Lonkay úrtól az utóbbi időben némely okosabb püspök […] megvoná a szubvenciót, emiatt aztán Lonkay úr megharagudott s [napilapjában] csipdelni, marni kezdé, bolondos tempója szerint – az illető egyházfőket
(1874 Mikszáth Kálmán)
2.
ujjai hegyével tépked, ill. így szed vmit
a kalauzné, aki zavartan-boldogan csipdeli a jegyeket
(1915 Kosztolányi Dezső)
piros ribiszkét csipdelt egy szőlőlevélre
(1926 Gellért Hugó ford.Gorkij)
2a.
〈madár〉 csőrével tépked(ve eszeget) vmit
a liba ügyesen csipdeli, csipdezi, csipdesi […] a füvet
(1864 Szvorényi József)
ÖU: elcsipdel, lecsipdel, megcsipdel
Vö. CzF.

Beállítások