csipdez ts ige 4b (rég)

1. (tárgy n. is) ’ujjaival v. csőrével gyors egymásutánban többször(, fájdalmat okozva) megcsíp vkit, vmit’ ❖ Nem ſiſeg hízelkedve reád, nem tſipdezi gyengén Szádat, hogy éteſsed, nem veri ſzárnya kezed’ (1778 Révai Miklós 7283015, 14) | [A kolibrinek] fegyverül orra ’s szárnyacskái szolgálnak, ’s részint csipdezi, részint csapkodja ellenségét (1838 Természet C0405, 67) | a’ kis misére ment, magát – pirosra csipdezett – arczokkal bemutatni (1845 Életképek C0102, 181) | A csintalan gyermek kapkod, csipdez, legyint, taszint és nagyobb csinyt is tesz (1864 Szvorényi József 8458001, 10).

1a. ’bántó, csípős megjegyzéssel bosszant, ingerel vkit, ill. gúny, tréfa tárgyává tesz vmit’ ❖ [a protestáns író] tsipdezi néha néha a’ Káthólikusokat (1783 Molnár János C0291, 394) | [Nagy Ignác] oly finom tréfával s vonatkozásokban gazdag satirai játékkal csipdezi és csalánozza a ferdeséget, félszegséget és bűnt, hogy ügyes, és lelkes, s egyszersmind kellemes elbeszéllőink közt méltó helyet vívott ki magának (1843 Toldy Ferenc 8481028, 153).

2. ’ujja hegyével tépkedve szed vmit’ ❖ Válogatva tsipdezték a’ gzlg virágokat (1775 Kónyi János ford.–Gessner C2732, 111).

2a. ’〈madár〉 csőrével tépked(ve eszeget) vmit’ ❖ [a beteg galamb] borostyánnak ágát Tsipdezi, találván abban orvosságát (1778 Kreskay Imre C2816, 46) | a liba ügyesen csipdeli, csipdezi, csipdesi […] a füvet (1864 Szvorényi József 8458005, 127).

3. ’〈hideg, szél vmely testrészt〉 ér, és fájdalmas érzést kelt benne’ ❖ [arcukat a szél] szinte violaszinre csipdezte (1859 Halmágyi Sándor C2008, 3).

4. ’〈ellenséges hadsereget, ill. más fennhatósága alatt álló területet〉 katonai erővel rajtaütésszerűen többször megtámad’ ❖ Uladiſzlausnak tunyaſága miatt a’ ſzomſzédok minden fell tsipdezték a’ Magyar Koronához tartozandó Tartományokat (1790 Szekér Joákim C3921, 209) | a diadalittas, elbízott ellenséget örökösen csípdezni, nyugtalanítani s végre lassanként harczképtelenné tenni (1879 Thaly Kálmán CD57).

ÖU: el~, meg~.

Sz: csipdezés.

Vö. CzF.

csipdez tárgyas ige 4b (rég)
1. (tárgy n. is)
ujjaival v. csőrével gyors egymásutánban többször(, fájdalmat okozva) megcsíp vkit, vmit
Nem ſiſeg hízelkedve reád, nem tſipdezi gyengén Szádat, hogy éteſsed, nem veri ſzárnya kezed’
(1778 Révai Miklós)
[A kolibrinek] fegyverül orra ’s szárnyacskái szolgálnak, ’s részint csipdezi, részint csapkodja ellenségét
(1838 Természet)
a’ kis misére ment, magát – pirosra csipdezett – arczokkal bemutatni
(1845 Életképek)
A csintalan gyermek kapkod, csipdez, legyint, taszint és nagyobb csinyt is tesz
(1864 Szvorényi József)
1a.
bántó, csípős megjegyzéssel bosszant, ingerel vkit, ill. gúny, tréfa tárgyává tesz vmit
[a protestáns író] tsipdezi néha néha a’ Káthólikusokat
(1783 Molnár János)
[Nagy Ignác] oly finom tréfával s vonatkozásokban gazdag satirai játékkal csipdezi és csalánozza a ferdeséget, félszegséget és bűnt, hogy ügyes, és lelkes, s egyszersmind kellemes elbeszéllőink közt méltó helyet vívott ki magának
(1843 Toldy Ferenc)
2.
ujja hegyével tépkedve szed vmit
Válogatva tsipdezték a’ gzlg virágokat
(1775 Kónyi János ford.Gessner)
2a.
〈madár〉 csőrével tépked(ve eszeget) vmit
[a beteg galamb] borostyánnak ágát Tsipdezi, találván abban orvosságát
(1778 Kreskay Imre)
a liba ügyesen csipdeli, csipdezi, csipdesi […] a füvet
(1864 Szvorényi József)
3.
〈hideg, szél vmely testrészt〉 ér, és fájdalmas érzést kelt benne
[arcukat a szél] szinte violaszinre csipdezte
(1859 Halmágyi Sándor)
4.
〈ellenséges hadsereget, ill. más fennhatósága alatt álló területet〉 katonai erővel rajtaütésszerűen többször megtámad
Uladiſzlausnak tunyaſága miatt a’ ſzomſzédok minden fell tsipdezték a’ Magyar Koronához tartozandó Tartományokat
(1790 Szekér Joákim)
a diadalittas, elbízott ellenséget örökösen csípdezni, nyugtalanítani s végre lassanként harczképtelenné tenni
(1879 Thaly Kálmán)
ÖU: elcsipdez, megcsipdez
Sz: csipdezés
Vö. CzF.

Beállítások