csodarabbi fn 1A1 (Vall)

’〈kül. az ortodox, ill. az ún. haszid zsidóság körében:〉 a Tóra parancsait és a vallási előírásokat híven követő életvitele, kivételes bölcsessége és a neki tulajdonított csodatételek miatt különleges tiszteletben álló rabbi, es. más ilyen személy’ ❖ a falon fekete keskeny farámákban, zsidó betükkel irott imádságok és a mármarosszigeti csodarabbi nyomtatott aláirása (1884 Teleki Sándor C4114, 204) | [A galíciai zsidóság körében] nagyon elterjedt a csodarabbikban való hit. Ezek […] oly férfiak, a kik származásuk vagy kiváló jámborságuk miatt abban a hírben állnak, hogy egyenes összeköttetésük van Jehovával, a kitől közbenjárásukkal csodatételeket tudnak kieszközölni (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Caddik (héber, többes szám: caddikim) igazságos, jámbor. A chaszideus szektánál […] a csodarabbi neve (1912 RévaiNagyLex. C5700, 203) | [Nagykállóba] a talmudtudós, Taub Izsák Ezekiel csodarabbi sírjához a világ minden tájáról érkeznek a zarándokok (1997 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

csodarabbi főnév 1A1 (Vall)
〈kül. az ortodox, ill. az ún. haszid zsidóság körében:〉 a Tóra parancsait és a vallási előírásokat híven követő életvitele, kivételes bölcsessége és a neki tulajdonított csodatételek miatt különleges tiszteletben álló rabbi, es. más ilyen személy
a falon fekete keskeny farámákban, zsidó betükkel irott imádságok és a mármarosszigeti csodarabbi nyomtatott aláirása
(1884 Teleki Sándor)
[A galíciai zsidóság körében] nagyon elterjedt a csodarabbikban való hit. Ezek […] oly férfiak, a kik származásuk vagy kiváló jámborságuk miatt abban a hírben állnak, hogy egyenes összeköttetésük van Jehovával, a kitől közbenjárásukkal csodatételeket tudnak kieszközölni
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Caddik (héber, többes szám: caddikim) igazságos, jámbor. A chaszideus szektánál […] a csodarabbi neve
(1912 RévaiNagyLex.)
[Nagykállóba] a talmudtudós, Taub Izsák Ezekiel csodarabbi sírjához a világ minden tájáról érkeznek a zarándokok
(1997 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások