csokros mn 15A2csukros (/nyj)

1. (stilizált, apró) virágcsokrokból álló 〈díszítőmotívum〉 v. ilyen mintájú 〈hímzés, kivarrás〉’ ❖ A keszthelyi járás ruháin látható minták nevei: […] 17. Bokrétás. 18. Nefelejtses. 19. Csokros. 20. Kígyóvirágos (1912 Malonyay Dezső CD07) | a fehér előkötő szélén aranycsipke, mezején elszórt fehér virágmotívum, csokros kivarrás van (1941 Undi Mária CD43).

2. ’olyan 〈szalag, kendő stb.〉, amelynek vége csokorra, masnira van kötve v. ilyen szalagcsokrot, masnit eredményező 〈kötés〉, ill. ezzel díszített 〈ruházat, cipő〉’ ❖ tsokros pántlikákkal […] feltzifrázott nyári kalapok (1787 Bécsi Magyar Múzsa C0349, 121) | fejér csokros (cocarde) kalapot tett fejére (1858 Vasárnapi Újság CD56) | ohajta mindig csokros térdszalaggal látni (1871 Lévay József ford.–Shakespeare C3733, 282) | A leányok hajukat hátra simítva, egy vagy két nagy ágba fonják s hátukon végig eresztik, hétköznap egyszerűbb, ünnepeken czifrább széles és csaknem sarkig érő pántlikát kötvén csokrosan a végébe (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | sziromszerű, csinos, csokros cipő (1923 Tóth Árpád ford.–Baudelaire CD01) | [a palackon] piros, zöld, sárga, zománcfestékű virágok, levelek, melyeket a nyakszűkület felőli részen vörös színű csokros szalagok kötnek össze (1996 Természet Világa CD50).

2a. csokros nyakkendő ’csokornyakkendő’ ❖ [némely] férfiak, akik sohasem akarnak megvénülni, szeretnek sárga keménykalapot, barkót, hímzett mellényt, csokros nyakkendőt viselni (1922 Krúdy Gyula CD54) | kipomádézott hajú és csokros nyakkendőt viselő fiatalember (1930 Krúdy Gyula CD54).

2b. ’szalagcsokorral, masnival díszített (ruházatú) 〈ember, testrész〉’ ❖ Kinyújtott piciny rózsaszín csokros lába hegyével megtaszította Gideont (1875 Jókai Mór CD18) | Fiatal nagyanyák, csokros bokák Kötődtek lengve, igézve így selymes, halk lovagokkal (1911 Kaffka Margit CD01) | Csak egy percre láthattam [a leányt], amint a kék-csokros fejecske az ablakhoz hajolt (1912 Gárdonyi Géza C1839, 158) | A fehér csokros úr valóban ott ült az első sorban (1926 Krúdy Gyula CD54).

2c. ’fodros, buggyos 〈ing- v. ruhaujj〉, ill. annak leszorítására való 〈pánt, szalag〉’ ❖ Ma Angela grófnő különösen szép volt rózsaszínű ruhában, gyöngyökkel kifűzött magyar derékkal, csokros csipkeujjakkal (1870 Jókai Mór CD18) | [Az ingujj] több csipkesorból készült fodrát kutyának nevezett csokros ingujjszorítóval fogták le (1980 NéprajziLex. CD47).

2d. (rég v. nyj) ’fodros, hullámos, ill. göndörödő v. tekervényesen hajló 〈dolog, képződmény〉’ ❖ Tsukros- (-fodor) ſaláta (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 248) | Tsukros. Fodor, Kondor (1803 Sándor István C3667, 405) | Tudott … csokros pipafüstöt eregetni (1841 Remény C3612, 284) | a csokros metszetű eleven ajkak (1859 Dózsa Dániel C1436, 80).

3. ’egymáshoz közel állóan növő, egy tőről sok hajtást hozó v. bokros(an), dús(an elágazó) 〈növény(i rész)〉’ ❖ Tsukros sárga Nárcziszus (1780 Benkő József C0290, 354) | Kiszántom a kertöm aját, Hogy terömjön csukros rózsát (1862 Vadrózsák C2827, 37) | [a szellő] frissen érkezett, meg-meglibbentvén az almafa csokros ágait (1948 Tamási Áron 9701015, 55) | Ottan kerekedik egy kerek dombocska, Arra nevelkedik egy édes almafa. Édes az almája, csukros a levele, Alatta ül vala Márton szép Ilona (1968 Ethnographia C7102, 510).

3a. ’ilyen növény(i rész)re jellemző 〈növekedés, forma, állás stb.〉’ ❖ Tsukroson: Bokroson p. o. nő (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 248) | [az ún. sáfrányos szeklice virágai] tsukroson bujnak ki (1801 A Mezei Gazdaságot Tárgyazó Jegyzések C6089, 59) | [a vörösfenyő tűlevelei] a hosszhajtásokon csavaros elhelyezésűek, rövid hajtásaikon csokrosan zsúfoltak (1926 RévaiNagyLex. C5715, 462) | Vannak olyan gyertyános-tölgyesek, különösen azok, amelyeket egymás után többször, gyors vágásfordulókban sarjaztattak, amelyek szinte teljesen elgyertyánosodtak. Fáik „csokrosan”, sűrűn állnak, fény az erdő alját alig éri (1995 Magyarország állatvilága CD14) | A szúrfű vagy festőfű […] köves helyeken csokrosan terem (1999 Magyar néprajz CD47).

4. (rég, népk is) ’〈olyan dologra vonatkoztatva, amely felgyülemlett, amelyből sok van (együtt)〉’ ❖ kitünjenek bokros és csokros érdemei azon vállalkozó lángésznek (1843 Nagy Ignác C7134, 120) | Csukros bú járja szüvemet, Elzárta minden kedvemet (1960 Néprajzi Közlemények C6385, 33) | Bánat, bánat, csukros bánat, Mér raktál szívemre várot? (1972 Népdaltípusok C7030, 823).

Sz: csokrosodik.

Vö. CzF. csukros, csukrosan; TESz. csokor; SzT. csokros · csukros, csokrosan; ÚMTsz.

csokros melléknév 15A2
csukros 15A2 (/nyj)
1.
(stilizált, apró) virágcsokrokból álló 〈díszítőmotívum〉 v. ilyen mintájú 〈hímzés, kivarrás〉
A keszthelyi járás ruháin látható minták nevei: […] 17. Bokrétás. 18. Nefelejtses. 19. Csokros. 20. Kígyóvirágos
(1912 Malonyay Dezső)
a fehér előkötő szélén aranycsipke, mezején elszórt fehér virágmotívum, csokros kivarrás van
(1941 Undi Mária)
2.
olyan 〈szalag, kendő stb.〉, amelynek vége csokorra, masnira van kötve v. ilyen szalagcsokrot, masnit eredményező 〈kötés〉, ill. ezzel díszített 〈ruházat, cipő〉
tsokros pántlikákkal […] feltzifrázott nyári kalapok
(1787 Bécsi Magyar Múzsa)
fejér csokros (cocarde) kalapot tett fejére
(1858 Vasárnapi Újság)
ohajta mindig csokros térdszalaggal látni
(1871 Lévay József ford.Shakespeare)
A leányok hajukat hátra simítva, egy vagy két nagy ágba fonják s hátukon végig eresztik, hétköznap egyszerűbb, ünnepeken czifrább széles és csaknem sarkig érő pántlikát kötvén csokrosan a végébe
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
sziromszerű, csinos, csokros cipő
(1923 Tóth Árpád ford.Baudelaire)
[a palackon] piros, zöld, sárga, zománcfestékű virágok, levelek, melyeket a nyakszűkület felőli részen vörös színű csokros szalagok kötnek össze
(1996 Természet Világa)
2a.
(csak szókapcsolatban)
csokros nyakkendő
[némely] férfiak, akik sohasem akarnak megvénülni, szeretnek sárga keménykalapot, barkót, hímzett mellényt, csokros nyakkendőt viselni
(1922 Krúdy Gyula)
kipomádézott hajú és csokros nyakkendőt viselő fiatalember
(1930 Krúdy Gyula)
2b.
szalagcsokorral, masnival díszített (ruházatú) 〈ember, testrész〉
Kinyújtott piciny rózsaszín csokros lába hegyével megtaszította Gideont
(1875 Jókai Mór)
Fiatal nagyanyák, csokros bokák Kötődtek lengve, igézve így selymes, halk lovagokkal
(1911 Kaffka Margit)
Csak egy percre láthattam [a leányt], amint a kék-csokros fejecske az ablakhoz hajolt
(1912 Gárdonyi Géza)
A fehér csokros úr valóban ott ült az első sorban
(1926 Krúdy Gyula)
2c.
fodros, buggyos 〈ing- v. ruhaujj〉, ill. annak leszorítására való 〈pánt, szalag〉
Ma Angela grófnő különösen szép volt rózsaszínű ruhában, gyöngyökkel kifűzött magyar derékkal, csokros csipkeujjakkal
(1870 Jókai Mór)
[Az ingujj] több csipkesorból készült fodrát kutyának nevezett csokros ingujjszorítóval fogták le
(1980 NéprajziLex.)
2d. (rég v. nyj)
fodros, hullámos, ill. göndörödő v. tekervényesen hajló 〈dolog, képződmény〉
Tsukros- (-fodor) ſaláta
(1792 Baróti Szabó Dávid)
Tsukros. Fodor, Kondor
(1803 Sándor István)
Tudott … csokros pipafüstöt eregetni
(1841 Remény)
a csokros metszetű eleven ajkak
(1859 Dózsa Dániel)
3.
egymáshoz közel állóan növő, egy tőről sok hajtást hozó v. bokros(an), dús(an elágazó) 〈növény(i rész)
Tsukros sárga Nárcziszus
(1780 Benkő József)
Kiszántom a kertöm aját, Hogy terömjön csukros rózsát
(1862 Vadrózsák)
[a szellő] frissen érkezett, meg-meglibbentvén az almafa csokros ágait
(1948 Tamási Áron)
Ottan kerekedik egy kerek dombocska, Arra nevelkedik egy édes almafa. Édes az almája, csukros a levele, Alatta ül vala Márton szép Ilona
(1968 Ethnographia)
3a.
ilyen növény(i rész)re jellemző 〈növekedés, forma, állás stb.〉
Tsukroson: Bokroson p. o.példának okáért
(1792 Baróti Szabó Dávid)
[az ún. sáfrányos szeklice virágai] tsukroson bujnak ki
(1801 A Mezei Gazdaságot Tárgyazó Jegyzések)
[a vörösfenyő tűlevelei] a hosszhajtásokon csavaros elhelyezésűek, rövid hajtásaikon csokrosan zsúfoltak
(1926 RévaiNagyLex.)
Vannak olyan gyertyános-tölgyesek, különösen azok, amelyeket egymás után többször, gyors vágásfordulókban sarjaztattak, amelyek szinte teljesen elgyertyánosodtak. Fáik „csokrosan”, sűrűn állnak, fény az erdő alját alig éri
(1995 Magyarország állatvilága)
A szúrfű vagy festőfű […] köves helyeken csokrosan terem
(1999 Magyar néprajz)
4. (rég, népk is)
〈olyan dologra vonatkoztatva, amely felgyülemlett, amelyből sok van (együtt)
kitünjenek bokros és csokros érdemei azon vállalkozó lángésznek
(1843 Nagy Ignác)
Csukros bú járja szüvemet, Elzárta minden kedvemet
(1960 Néprajzi Közlemények)
Bánat, bánat, csukros bánat, Mér raktál szívemre várot?
(1972 Népdaltípusok)
Sz: csokrosodik
Vö. CzF. csukros, csukrosan; TESz. csokor; SzT. csokros · csukros, csokrosan; ÚMTsz.

Beállítások