csomag fn 3A10

1. (dobozba, ládába téve v. vmely csomagolóanyagba, kül. papírba, textilbe burkolva, átkötve stb.,) rendsz. elvitelre, szállításra v. ajándékozásra alkalmassá tett holmi(k összessége), ill. az az(oka)t tartalmazó csomagolás’ ❖ egy lepedőbe burkolt csomagot vitt (1856 Vasárnapi Újság CD56) | egy patyolatfehér kendőbe takart valamit vett elő – fogadja ezt tőlem, s ne vegye rosz néven. Kibontám a csomagot és hófehér lágy czipót, és egy darab disznó-pecsenyét találtam (1881 Teleki Sándor 8474008, 110) | a szivarvéget begöngyölte a papírlapba s a kis csomagot összekötötte vékony madzaggal. Eltette emlékei közé (1922 Moly Tamás CD10) | a fuvarozók bizonyos csomagolási módokat az általános szabályra hivatkozva is joggal elvárhatnak (pl. bútorlap, lámpabúra dobozban legyen elhelyezve, továbbá a csomagok át legyenek kötve stb.) (1999 Lakáskultúra CD39).

1a. ’rendsz. dobozban(, meghatározott feltételek mellett) szállított (postai) küldemény’ ❖ Épen most várok egy csomagot Trattnertől. Ha megérkeznek a példányok, mindent el fogok követni, hogy ön pénzhez juthasson (1815 Kazinczy Ferenc C2566, 127) | magán csomagszállító vállalatok vagy 70 városban tartanak ügynökséget és az általuk szállított csomagok száma meghaladja a 2 és fél milliót (1897 PallasLex. CD02) | ajánlott csomagja érkezett (1924 Berde Mária 9047014, 160) | a csomag hosszának, szélességének és magasságának összeadott értéke nem haladhatja meg a 250 cm-t, ezen belül egyik méret nem haladhatja meg a 90 cm-t. A csomagon szereplő cím legkisebb elfogadott mérete 9×14 cm (1987 Tények könyve CD37).

1b. ’〈kül. utazáskor v. bevásárláskor:〉 vkihez tartozó (és nála levő), bőröndben, táskában stb. vitt (személyes) holmik összessége’ ❖ [a számum] annyira elerőtlenité őket [ti. a sivatagi utazókat], hogy alig terhelheték meg a’ tevéket. Egy teve megdögölvén miatta, szeleteket vagdaltak husából, ’s a’ csomagokra akasztván, nem sokára ugy kiszáradt, hogy többé nem lehetett rothadástól félteni (1834 Fillértár 8623001, 101) | [a nő] egyik csomagja (egy lakattal ellátott csomagolókosár) valahogy kicserélődött (1898 Mikszáth Kálmán CD04) | Rengeteg sokan torlódtak a vonaton, az enyimhez hasonló csomagokkal, kicsi szerszámos ládikákkal, vagy más különböző táskákkal (1934 Tamási Áron 9701005, 102) | A vámos biztos ösztönnel mutat a szennyesruhát rejtő sportszatyorra. Gondolja: a legütöttebb-kopottabb csomagban a dugáru (1980–1981 Kálnoky László 9298009, 10).

2. ’Összefogott v. egybekötött egynemű dolgok összessége, ill. azok alkotta egység.’

2a. ’rendsz. összetartozó (ügy)iratok, levelek egymásra rakott halmaza, kupaca, ill. 〈kül. irattárban, levéltárban:〉 ezek egymásba illesztett, összefűzött v. összekötött, (díszes) fedőlappal ellátott, rendezett összessége, csomója, kötege’ ❖ irataimat csomagba kötve, félre tettem (1855 Rónay Jácint 8396008, 268) | [az irodában] halommal álltak a most érkezett kisebb-nagyobb és legnagyobb levelek. A csomag tetején volt legfelül a legkisebb (1880 Jókai Mór CD18) | a hivatalos actákat tárgy szerint csomagokba rendezte (1891 Kossuth Lajos CD32) | mikor lehet összefűzni ezeket a papírokat, madzaggal átkötni őket, aztán egy irattartóba süllyeszteni a csomagot végleg és visszavonhatatlanul (1997 Magyar Hírlap CD09).

2b. (jelzőként) ’ilyen egységnyi mennyiségű, kupacnyi, kötegnyi 〈irat, bankjegy stb.〉’ ❖ Az asztalon hevert egy csomag Budapesti Híradó (1856 Jókai Mór CD18) | visszajött egy csomag bankjeggyel kezében (1882 Mikszáth Kálmán CD04) | [a hivataltól] egy jelentős csomag iratanyagot kaptunk (1997 Országgyűlési Napló CD62).

2c. (rég, átv is) ’〈kül. szálas anyagból〉 egy kézzel egybefogható(, összekötött) egység, köteg’ ❖ egész csomagát közlé a repeső hireknek (1847 Kemény Zsigmond C2596, 28) | hiába kereste a falon a kérdéses kulcsok csomagát (1856 Jókai Mór C2247, 191) | Világos-szőke haja vastag csomagokban [borította fejét] (1876 Csiky Gergely C0799, 75) | a politikai nemzetiség gyökerei nagy csomagokban szakíttatnak ki (1884 Beksics Gusztáv C0903, 208).

2d. (jelzőként) (rég) ’ilyen egységnyi mennyiségű, kötegnyi 〈kül. szálas anyag〉’ ❖ egy csomag szépen megmetszett hollótollat (1858 Jókai Mór CD18) | Megtámadóinak egyike belemarkolt a szakállába […], s egyszer csak a kezében maradt neki az egész csomag szakáll (1879 Jókai Mór C2305, 117) | íróasztalának egyik rejtett fiókjából egy csomag kulcsot keresett elő (1907 Ambrus Zoltán C0605, 83).

3. ’bizonyos fajta játékkártya lapjainak összessége, ill. ennek vmekkora, több lapból álló része, kupaca’ ❖ [a halott nevű] játékban csak annyian vehetnek részt, a hány kártya van a csomagban (1883 Ozoray Árpád 8343002, 99) | Soma elkezdte rakni a kártyát, csomagokra az asztalra (1935 Tersánszky Józsi Jenő 9706004, 33) | A megkevert kártyacsomagot három néző elé tesszük, azzal, hogy emeljen le mindhárom egy-egy kis csomagot (1980 Rodolfo 1055021, 49).

3a. (jelzőként)(vhány) ilyen egységnyi mennyiségű 〈kártya(lap)〉’ ❖ A fekete Péter. E játékot egy egész csomag kártyával kell játszani (1883 Ozoray Árpád 8343002, 95) | Matild néni három csomag francia kártyával patience-ot játszott (1914 Csáth Géza CD10) | [a fiúk] restelkedve és kissé pirulva álltak, még mindég a csomag kártyával és a jegyző-blokkal, ceruzával a kezükben (1944 Remenyik Zsigmond 9561001, 40) | Egy-egy szabály leírásánál néhány mondatban ismerteti az összeállító, milyen nehézségi fokú az adott kártyajáték, valamint milyenféle és hány csomag kártyával kell játszani (1997 Új Könyvek CD29).

4. (kereskedelmi forgalomban levő) termék becsomagolva mint egység, ill. az a csomagolás, amelyben az adott termék van’ ❖ egy csomagban van 12 tuczat [gomb] (1846 Hetilap CD61) | [a szivarokat] nagyság, szin, minőség szerint külön válogatták, felirással ellátták s csomagokban vagy ládácskákban áruba bocsátották (1897 PallasLex. CD02) | nem bontanak fel ma már csomagokat a trafikosnők, mert senki nem kér egy-két darabot, mert ma már mindenkinek telik egy egész dobozra, ha másból nem, Munkásból (1980 Csurka István 9096009, 187) | [a fűszerpaprikát] zárjeggyel ellátott csomagokban lehet árulni (1994 Magyar Hírlap CD09).

4a. (jelzőként)(vhány) ilyen egységnyi mennyiségű 〈(kereskedelmi forgalomban levő) termék〉’ ❖ [A gyár] még kezdetben csak 60-70 csomag (gros) (egy csomagban van 12 tuczat) gombot készitett, most már 5-600-at állit ki hetenkint (1846 Hetilap CD61) | Egy csomag rézhabsó ára 15 kr (1899 Borászati Lapok 8607001, 410) | Gyanakodva ropogtatta bütykös ujjai közt a csomag dohányt (1945 Asztalos István 9012002, 5) | 50 csomag szotyola és 40 csomag tökmag vált a szurkolók zsákmányává (2000 Magyar Hírlap CD09).

5. ’Egyforma v. hasonló, ill. vmely szempontból összetartozó dolgok összessége, együttese.’

5a. ’egyszerre, rendsz. árengedménnyel igénybe vehető szolgáltatások összessége’ ❖ [az] utazási irodák teljes körű szolgáltatást tartalmazó kedvezményes csomagokat kínálnak leendő ügyfeleiknek (1997 Magyar Hírlap CD09) | A csomagban kínált szolgáltatás – a kábeltévé, a telefon és az Internet – együttes havi díja kedvezőbb, mint ugyanez külön-külön (1999 Magyar Hírlap CD09) | a hazai társaságok is egy csomagban kezdik árulni a kötelezőt és a cascót (1999 Magyar Hírlap CD09).

5b. (Pénz) ’egy kézben levő, rendsz. a tőzsdén együttesen forgalmazott értékpapírok, kül. részvények összessége’ ❖ Alacsony volt egyébként a tegnapi 12 hónapos kincstárjegyeknél elérhető hozam: a felkínált 5 milliárdos csomag a várakozásokkal ellentétben nem kelt el (1994 Magyar Hírlap CD09) | A bankkonszolidációs kötvényeket annak idején egy csomagban adták át a pénzintézeteknek (1995 Magyar Hírlap CD09) | A német befektető tavasszal vásárolt 8 százalék körüli csomagot a magyar bank részvényeiből (1995 Figyelő CD2601).

5c. (Pol is) ’egymásra épülő, egymással összefüggő, rendsz. egyszerre előterjesztett, tárgyalt gazdasági, politikai (törvény)javaslatok, intézkedések stb. együttese’ ❖ az egymással összefüggő törvényjavaslatokat együttesen, mintegy törvényjavaslati csomagban lenne szükséges tárgyalni (1991 Országgyűlési Napló CD62) | a kormány megszorító csomagjában (1995 Magyar Hírlap CD09) | Megint előttünk fekszik egy csomag, amely hatféle adót és az adó behajtásának rendjét szabályozza (1995 Országgyűlési Napló CD62) | a választási csomag általános és részletes vitája (1997 Országgyűlési Napló CD62).

6. (Inf v. Távk) ’〈(számítógép-)hálózatok adatátvitelében:〉 az adó által a vevőnek továbbítandó üzenet meghatározott hosszúságú részekre bontása során keletkezett információk egysége’ ❖ [a csomagkapcsolás] távközlési rendszer, amelyben az üzenet kisebb egységekre, ún. csomagokra van bontva. E csomagokat egyedileg megcímezve juttatják el rendeltetési helyükre (1988 Tények könyve CD37) | Az Interneten továbbított információk csomagokra, vagyis nagyobb darabokra osztva utaznak (1998 Byte Magazin ford. CD38) | Ahhoz, hogy az internetszolgáltató adatot továbbítson, az adatokat csomagokra bontják, és azok különböző útvonalakon jutnak el a célhoz (2000 Magyar Hírlap CD09).

Ö: adó~, ajándék~, élelmiszer~, érték~, kártya~, posta~, részvény~, segély~, szeretet~.

ÖU: adat~, bankjegy~, irat~, könyv~, kulcs~, levél~, minta~, papír~, pénz~, program~, ruha~, virág~.

ÖE: ~forgalom, ~kézbesítő, ~küldés, ~szállítás, ~szállító.

Sz: csomagocska.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

csomag főnév 3A10
1.
(dobozba, ládába téve v. vmely csomagolóanyagba, kül. papírba, textilbe burkolva, átkötve stb.,) rendsz. elvitelre, szállításra v. ajándékozásra alkalmassá tett holmi(k összessége), ill. az az(oka)t tartalmazó csomagolás
egy lepedőbe burkolt csomagot vitt
(1856 Vasárnapi Újság)
egy patyolatfehér kendőbe takart valamit vett elő – fogadja ezt tőlem, s ne vegye rosz néven. Kibontám a csomagot és hófehér lágy czipót, és egy darab disznó-pecsenyét találtam
(1881 Teleki Sándor)
a szivarvéget begöngyölte a papírlapba s a kis csomagot összekötötte vékony madzaggal. Eltette emlékei közé
(1922 Moly Tamás)
a fuvarozók bizonyos csomagolási módokat az általános szabályra hivatkozva is joggal elvárhatnak (pl.például bútorlap, lámpabúra dobozban legyen elhelyezve, továbbá a csomagok át legyenek kötve stb.)
(1999 Lakáskultúra)
1a.
rendsz. dobozban(, meghatározott feltételek mellett) szállított (postai) küldemény
Épen most várok egy csomagot Trattnertől. Ha megérkeznek a példányok, mindent el fogok követni, hogy ön pénzhez juthasson
(1815 Kazinczy Ferenc)
magán csomagszállító vállalatok vagy 70 városban tartanak ügynökséget és az általuk szállított csomagok száma meghaladja a 2 és fél milliót
(1897 PallasLex.)
ajánlott csomagja érkezett
(1924 Berde Mária)
a csomag hosszának, szélességének és magasságának összeadott értéke nem haladhatja meg a 250 cmcentiméter-t, ezen belül egyik méret nem haladhatja meg a 90 cmcentiméter-t. A csomagon szereplő cím legkisebb elfogadott mérete 9×14 cmcentiméter
(1987 Tények könyve)
1b.
〈kül. utazáskor v. bevásárláskor:〉 vkihez tartozó (és nála levő), bőröndben, táskában stb. vitt (személyes) holmik összessége
[a számum] annyira elerőtlenité őket [ti. a sivatagi utazókat], hogy alig terhelheték meg a’ tevéket. Egy teve megdögölvén miatta, szeleteket vagdaltak husából, ’s a’ csomagokra akasztván, nem sokára ugy kiszáradt, hogy többé nem lehetett rothadástól félteni
(1834 Fillértár)
[a nő] egyik csomagja (egy lakattal ellátott csomagolókosár) valahogy kicserélődött
(1898 Mikszáth Kálmán)
Rengeteg sokan torlódtak a vonaton, az enyimhez hasonló csomagokkal, kicsi szerszámos ládikákkal, vagy más különböző táskákkal
(1934 Tamási Áron)
A vámos biztos ösztönnel mutat a szennyesruhát rejtő sportszatyorra. Gondolja: a legütöttebb-kopottabb csomagban a dugáru
(1980–1981 Kálnoky László)
2.
Összefogott v. egybekötött egynemű dolgok összessége, ill. azok alkotta egység.
2a.
rendsz. összetartozó (ügy)iratok, levelek egymásra rakott halmaza, kupaca, ill. 〈kül. irattárban, levéltárban:〉 ezek egymásba illesztett, összefűzött v. összekötött, (díszes) fedőlappal ellátott, rendezett összessége, csomója, kötege
irataimat csomagba kötve, félre tettem
(1855 Rónay Jácint)
[az irodában] halommal álltak a most érkezett kisebb-nagyobb és legnagyobb levelek. A csomag tetején volt legfelül a legkisebb
(1880 Jókai Mór)
a hivatalos actákat tárgy szerint csomagokba rendezte
(1891 Kossuth Lajos)
mikor lehet összefűzni ezeket a papírokat, madzaggal átkötni őket, aztán egy irattartóba süllyeszteni a csomagot végleg és visszavonhatatlanul
(1997 Magyar Hírlap)
2b. (jelzőként)
ilyen egységnyi mennyiségű, kupacnyi, kötegnyi 〈irat, bankjegy stb.〉
Az asztalon hevert egy csomag Budapesti Híradó
(1856 Jókai Mór)
visszajött egy csomag bankjeggyel kezében
(1882 Mikszáth Kálmán)
[a hivataltól] egy jelentős csomag iratanyagot kaptunk
(1997 Országgyűlési Napló)
2c. (rég, átv is)
〈kül. szálas anyagból〉 egy kézzel egybefogható(, összekötött) egység, köteg
egész csomagát közlé a repeső hireknek
(1847 Kemény Zsigmond)
hiába kereste a falon a kérdéses kulcsok csomagát
(1856 Jókai Mór)
Világos-szőke haja vastag csomagokban [borította fejét]
(1876 Csiky Gergely)
a politikai nemzetiség gyökerei nagy csomagokban szakíttatnak ki
(1884 Beksics Gusztáv)
2d. (jelzőként) (rég)
ilyen egységnyi mennyiségű, kötegnyi 〈kül. szálas anyag〉
egy csomag szépen megmetszett hollótollat
(1858 Jókai Mór)
Megtámadóinak egyike belemarkolt a szakállába […], s egyszer csak a kezében maradt neki az egész csomag szakáll
(1879 Jókai Mór)
íróasztalának egyik rejtett fiókjából egy csomag kulcsot keresett elő
(1907 Ambrus Zoltán)
3.
bizonyos fajta játékkártya lapjainak összessége, ill. ennek vmekkora, több lapból álló része, kupaca
[a halott nevű] játékban csak annyian vehetnek részt, a hány kártya van a csomagban
(1883 Ozoray Árpád)
Soma elkezdte rakni a kártyát, csomagokra az asztalra
(1935 Tersánszky Józsi Jenő)
A megkevert kártyacsomagot három néző elé tesszük, azzal, hogy emeljen le mindhárom egy-egy kis csomagot
(1980 Rodolfo)
3a. (jelzőként)
(vhány) ilyen egységnyi mennyiségű 〈kártya(lap)
A fekete Péter. E játékot egy egész csomag kártyával kell játszani
(1883 Ozoray Árpád)
Matild néni három csomag francia kártyával patience-ot játszott
(1914 Csáth Géza)
[a fiúk] restelkedve és kissé pirulva álltak, még mindég a csomag kártyával és a jegyző-blokkal, ceruzával a kezükben
(1944 Remenyik Zsigmond)
Egy-egy szabály leírásánál néhány mondatban ismerteti az összeállító, milyen nehézségi fokú az adott kártyajáték, valamint milyenféle és hány csomag kártyával kell játszani
(1997 Új Könyvek)
4.
(kereskedelmi forgalomban levő) termék becsomagolva mint egység, ill. az a csomagolás, amelyben az adott termék van
egy csomagban van 12 tuczat [gomb]
(1846 Hetilap)
[a szivarokat] nagyság, szin, minőség szerint külön válogatták, felirással ellátták s csomagokban vagy ládácskákban áruba bocsátották
(1897 PallasLex.)
nem bontanak fel ma már csomagokat a trafikosnők, mert senki nem kér egy-két darabot, mert ma már mindenkinek telik egy egész dobozra, ha másból nem, Munkásból
(1980 Csurka István)
[a fűszerpaprikát] zárjeggyel ellátott csomagokban lehet árulni
(1994 Magyar Hírlap)
4a. (jelzőként)
(vhány) ilyen egységnyi mennyiségű (kereskedelmi forgalomban levő) termék〉
[A gyár] még kezdetben csak 60-70 csomag (gros) (egy csomagban van 12 tuczat) gombot készitett, most már 5-600-at állit ki hetenkint
(1846 Hetilap)
Egy csomag rézhabsó ára 15 krkrajcár
(1899 Borászati Lapok)
Gyanakodva ropogtatta bütykös ujjai közt a csomag dohányt
(1945 Asztalos István)
50 csomag szotyola és 40 csomag tökmag vált a szurkolók zsákmányává
(2000 Magyar Hírlap)
5.
Egyforma v. hasonló, ill. vmely szempontból összetartozó dolgok összessége, együttese.
5a.
egyszerre, rendsz. árengedménnyel igénybe vehető szolgáltatások összessége
[az] utazási irodák teljes körű szolgáltatást tartalmazó kedvezményes csomagokat kínálnak leendő ügyfeleiknek
(1997 Magyar Hírlap)
A csomagban kínált szolgáltatás – a kábeltévé, a telefon és az Internet – együttes havi díja kedvezőbb, mint ugyanez külön-külön
(1999 Magyar Hírlap)
a hazai társaságok is egy csomagban kezdik árulni a kötelezőt és a cascót
(1999 Magyar Hírlap)
5b. (Pénz)
egy kézben levő, rendsz. a tőzsdén együttesen forgalmazott értékpapírok, kül. részvények összessége
Alacsony volt egyébként a tegnapi 12 hónapos kincstárjegyeknél elérhető hozam: a felkínált 5 milliárdos csomag a várakozásokkal ellentétben nem kelt el
(1994 Magyar Hírlap)
A bankkonszolidációs kötvényeket annak idején egy csomagban adták át a pénzintézeteknek
(1995 Magyar Hírlap)
A német befektető tavasszal vásárolt 8 százalék körüli csomagot a magyar bank részvényeiből
(1995 Figyelő)
5c. (Pol is)
egymásra épülő, egymással összefüggő, rendsz. egyszerre előterjesztett, tárgyalt gazdasági, politikai (törvény)javaslatok, intézkedések stb. együttese
az egymással összefüggő törvényjavaslatokat együttesen, mintegy törvényjavaslati csomagban lenne szükséges tárgyalni
(1991 Országgyűlési Napló)
a kormány megszorító csomagjában
(1995 Magyar Hírlap)
Megint előttünk fekszik egy csomag, amely hatféle adót és az adó behajtásának rendjét szabályozza
(1995 Országgyűlési Napló)
a választási csomag általános és részletes vitája
(1997 Országgyűlési Napló)
6. (Inf v. Távk)
(számítógép-)hálózatok adatátvitelében:〉 az adó által a vevőnek továbbítandó üzenet meghatározott hosszúságú részekre bontása során keletkezett információk egysége
[a csomagkapcsolás] távközlési rendszer, amelyben az üzenet kisebb egységekre, ún. csomagokra van bontva. E csomagokat egyedileg megcímezve juttatják el rendeltetési helyükre
(1988 Tények könyve)
Az Interneten továbbított információk csomagokra, vagyis nagyobb darabokra osztva utaznak
(1998 Byte Magazin ford.)
Ahhoz, hogy az internetszolgáltató adatot továbbítson, az adatokat csomagokra bontják, és azok különböző útvonalakon jutnak el a célhoz
(2000 Magyar Hírlap)
ÖU: adatcsomag, bankjegycsomag, iratcsomag, könyvcsomag, kulcscsomag, levélcsomag, mintacsomag, papírcsomag, pénzcsomag, programcsomag, ruhacsomag, virágcsomag
ÖE: csomagforgalom, csomagkézbesítő, csomagküldés, csomagszállítás, csomagszállító
Sz: csomagocska
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

Beállítások