csomagol ige 1a

1. ts ’(alkalmas csomagolóanyagba, kül. papírba, textilbe) azzal körülvéve burkol(, és átköt) vmit’ ❖ kihúzott a bekecse zsebéből egy zsíros papirosba csomagolt valamit (1862 Jókai Mór CD18) | a kenyeret és húsdarabokat egy mindig nedves, szennyes-vörösszínű kendőbe csomagolta (1924 Havas András Károly CD10) | leemelt az egyik tálról egy celofánba csomagolt mignont (1954 Vidor Miklós 9778001, 69) | Míg díszítette a fát, csomagolta a meglepetéseket (1979 Kerényi Grácia 9324040, 127).

1a. ’〈személyt, ill. testet v. testrészt vmilyen anyagú öltözetbe v. vmely ruhadarabba〉 öltöztet’ ❖ Balfinak a finom fiús teste csepeli szövetbe van csomagolva. Tavaly még kínosan kímélt angol öltöny volt rajta (1934 Szép Ernő CD10) | Rauschenberg egy fürdőruhába csomagolt csípőt fest meg precíz pontosságban (1977 Almási Miklós 1002003, 293) | kinyúlt kardigánokba csomagolt bürokraták (1989 Szántó Judit ford.–Armitstead 2046016, 45).

1b. ’〈sejtet, molekulát, hatóanyagot vmely szerves anyagba〉 burkol, azzal körülvesz’ ❖ A támadó vírus lényegében egy többszörös fehérjeburokba csomagolt nukleinsav molekula (1989 Fehér Ferenc 1046001, 5) | A sejt nemcsak kívülről képes membránba csomagolt anyagokat felvenni, hanem a saját sejtalkotórészeit is be tudja csomagolni és enzimatikus emésztésnek alávetni (1996 Természet Világa CD50) | a gyógyszerek hatóanyagát a természetes sejtek alkotórészeként ismert lipid membránba csomagolják, s így tulajdonképpen a kozmetikai szerekből ismert hidratáló krémek elvét alkalmazva viszik azt be a szervezetbe (2000 Figyelő CD2601).

1c. (tárgy n. is) ’〈mondanivalót, (kellemetlen) tartalmat〉(előnyös formába rejtve,) tompítva közöl v. népszerűen fogalmaz’ ❖ [Molnár Ferenc] mondanivalóját oly tetszetősen tudta csomagolni, hogy a huszadik század elején meghódította a jólöltözött és jólfésült, gazdag polgári közönséget Budapesttől Oslóig, Nápolytól New Yorkig s a nézők a bombáiban, melyeket egy tréfával, vagy egy szójátékkal nyujtott át, csak a szalonrakéták tündöklését látták meg (1935 Kosztolányi Dezső 9359444, 114) | A lányregények olvasórétege például a legfogékonyabb életkorban telítődik az iskolamesteri bölcsességbe csomagolt hazugságokkal (1962 Földes Anna 9154005, 146) | nemre, rangra és társadalmi állásra való tekintet nélkül mindenkinek szemébe mondtad az igazságot. Még csak nem is csomagoltál, olykor bizony elég harapósan fogalmaztad meg a lényeget (1995 Magyar Hírlap CD09) | Alapkérdéseket vet fel a mű, a kisebbségi létről, a másságról, a toleranciáról, a multikulturalitásról, a bűnözésről, az írásról stb., ám mindezt tréfába csomagolva, üdítő könnyedséggel adja elő (1998 Új Könyvek CD29).

2. ts (tárgy n. is) ’〈anyagot, több v. több darabból álló tárgyat〉(dobozba, ládába stb., ill. puha anyag közé) tesz, helyez(, és azt lezárja)’ ❖ füstölt hús, hal, rosztopcsin [= rozspálinka], kétszersült és kaviárdöböz, teakatlan és tűzgerjesztő ládikóba lett csomagolva (1869 Jókai Mór CD18) | egy cselédszobában gondosan ládába csomagolt befőttet találtunk: az üvegek puha ruhaneműek, jégeringek és egyéb fehérholmi közé voltak csomagolva (1914 Erdély Jenő CD10) | Még ebben az évben kétezer-kétszáz láda árut kell becsomagolni. Szombat és vasárnap is csomagolunk (1973 László-Bencsik Sándor 9383004, 376) | kávét pörkölő, csomagoló és árusító vállalkozásokat (1996 Magyar Hírlap CD09).

2a. ts (tárgy n. is) ’〈utazásra való holmit, kül. ruhaneműt, ill. élelmet〉(bőröndbe, táskába stb.) tesz, helyez’ ❖ – Jó, hát ha menni akarsz, eredj. Én is segítek málházni. Mit csomagoljak? (1869 Jókai Mór CD18) | a mama és szobaleány egy nagy kofferbe s két kisebb útitáskába csomagol (1912 Molnár Ferenc² 9453004, 5) | [anyám nekem] főleg elemózsiát csomagolt, előbb csak az útikosaramba, aztán a kézitáskámba (1941 Illyés Gyula CD10) | Szilárd [Leó], aki barátai szerint állandóan bőröndbe csomagolva tartotta holmiját, rövid európai utazás után Londonban állt meg (1998 Természet Világa CD50).

2b. ts (kissé rég) ’〈bőröndöt, táskát stb.〉 ruhát, élelmet helyezve bele (megtölt,) elvitelre v. szállításra előkészít’ ❖ a félig csomagolt bőröndre és egyéb útitáskákra mutatva (1875 Jókai Mór CD18) | Gyuri szántásra készitette az ekét, kis felesége a tarisznyát csomagolta (1891 Gyarmathy Zsigáné C1950, 91) | Mikor csomagolja táskáját, segítek neki s izgat, nem felejtett-e ki olyan holmit, melyre esetleg szüksége lenne, együtt szállok vele vonatra, hajóra (1924 Kosztolányi Dezső CD10).

2c. tn ’(utazásra, költözésre v. menekülésre készülve) holmijait szállításra alkalmas eszköz(ök)be rakja, helyezi’ ❖ [Jókai] elhatározta, hogy Petőfivel utazik, s hazament csomagolni (1900 Váli Mari 8506001, 26) | a négy szép asszony gyorsan csomagolni kezdett és sürgönyileg rendelt szobát a Lidón (1915 e. Lovik Károly 9402006, 166) | a félénkebb lakosok kapkodva csomagoltak, s a gőzhajók megteltek utasokkal, akiket csendesen úsztattak a tavaszi eső paskolta sárga Dunán a biztonságosabb Linz felé (1931 Sárközi György 9587012, 295) | Mit sajnálnék itthagyni, ha egy napon mégis csomagolnom kellene? (1997 Kertész Imre² CD41).

2d. tn (biz) ’〈személy v. intézmény〉(verseny)helyzetét, munkakörét stb. elveszítve v. átadva távozni kényszerül (vhonnan)’ ❖ ha az elődöntőben kivernek, akkor csomagolni kell. Ha bejutok a középdöntőbe, akkor kivárhatom az EB végét (1978 Kabdebó Tamás 9816002, 68) | Ha a kormányzati munkában késlekednek a szükséges döntésekkel, a privatizációról továbbra is csak beszélnek, akkor néhány hónap múlva csomagolhat az új pénzügyminiszter (1995 Magyar Hírlap CD09) | amennyiben a közbiztonság igen rövid időn belül lényegesen nem fog változni, akkor jobb, ha a kormány csomagol (1998 Országgyűlési Napló CD62).

3. ts (biz) ’〈egymásra épülő, egymással összefüggő több előterjesztést, javaslatot, törvényt〉 együtt, egy egységben kezel, tárgyal’ ❖ [a törvényeket] célszerű blokkokba csomagolni, legalább három ilyen törvényblokk elkerülhetetlen (1990 Országgyűlési Napló CD62) | ha [1890-ben] a honvédség fejlesztéséről szóló törvényt a költségvetésbe „csomagolva” fogadtatják el a Házzal, akkor hol marad a főrendiház véleménynyilvánítási joga a javaslattal kapcsolatban? (1997 Szalai Miklós² CD58).

Ö: át, be~, el~, ki~, össze~.

ÖU: vissza~.

Sz: csomagolgat.

Vö. ÉrtSz.; TESz. csomag; ÉKsz.

csomagol ige 1a
1. tárgyas
(alkalmas csomagolóanyagba, kül. papírba, textilbe) azzal körülvéve burkol(, és átköt) vmit
kihúzott a bekecse zsebéből egy zsíros papirosba csomagolt valamit
(1862 Jókai Mór)
a kenyeret és húsdarabokat egy mindig nedves, szennyes-vörösszínű kendőbe csomagolta
(1924 Havas András Károly)
leemelt az egyik tálról egy celofánba csomagolt mignont
(1954 Vidor Miklós)
Míg díszítette a fát, csomagolta a meglepetéseket
(1979 Kerényi Grácia)
1a.
〈személyt, ill. testet v. testrészt vmilyen anyagú öltözetbe v. vmely ruhadarabba〉 öltöztet
Balfinak a finom fiús teste csepeli szövetbe van csomagolva. Tavaly még kínosan kímélt angol öltöny volt rajta
(1934 Szép Ernő)
Rauschenberg egy fürdőruhába csomagolt csípőt fest meg precíz pontosságban
(1977 Almási Miklós)
kinyúlt kardigánokba csomagolt bürokraták
(1989 Szántó Judit ford.Armitstead)
1b.
〈sejtet, molekulát, hatóanyagot vmely szerves anyagba〉 burkol, azzal körülvesz
A támadó vírus lényegében egy többszörös fehérjeburokba csomagolt nukleinsav molekula
(1989 Fehér Ferenc)
A sejt nemcsak kívülről képes membránba csomagolt anyagokat felvenni, hanem a saját sejtalkotórészeit is be tudja csomagolni és enzimatikus emésztésnek alávetni
(1996 Természet Világa)
a gyógyszerek hatóanyagát a természetes sejtek alkotórészeként ismert lipid membránba csomagolják, s így tulajdonképpen a kozmetikai szerekből ismert hidratáló krémek elvét alkalmazva viszik azt be a szervezetbe
(2000 Figyelő)
1c. (tárgy n. is)
〈mondanivalót, (kellemetlen) tartalmat〉 (előnyös formába rejtve,) tompítva közöl v. népszerűen fogalmaz
[Molnár Ferenc] mondanivalóját oly tetszetősen tudta csomagolni, hogy a huszadik század elején meghódította a jólöltözött és jólfésült, gazdag polgári közönséget Budapesttől Oslóig, Nápolytól New Yorkig s a nézők a bombáiban, melyeket egy tréfával, vagy egy szójátékkal nyujtott át, csak a szalonrakéták tündöklését látták meg
(1935 Kosztolányi Dezső)
A lányregények olvasórétege például a legfogékonyabb életkorban telítődik az iskolamesteri bölcsességbe csomagolt hazugságokkal
(1962 Földes Anna)
nemre, rangra és társadalmi állásra való tekintet nélkül mindenkinek szemébe mondtad az igazságot. Még csak nem is csomagoltál, olykor bizony elég harapósan fogalmaztad meg a lényeget
(1995 Magyar Hírlap)
Alapkérdéseket vet fel a mű, a kisebbségi létről, a másságról, a toleranciáról, a multikulturalitásról, a bűnözésről, az írásról stb.s a többi, ám mindezt tréfába csomagolva, üdítő könnyedséggel adja elő
(1998 Új Könyvek)
2. tárgyas (tárgy n. is)
〈anyagot, több v. több darabból álló tárgyat〉 (dobozba, ládába stb., ill. puha anyag közé) tesz, helyez(, és azt lezárja)
füstölt hús, hal, rosztopcsin [= rozspálinka], kétszersült és kaviárdöböz, teakatlan és tűzgerjesztő ládikóba lett csomagolva
(1869 Jókai Mór)
egy cselédszobában gondosan ládába csomagolt befőttet találtunk: az üvegek puha ruhaneműek, jégeringek és egyéb fehérholmi közé voltak csomagolva
(1914 Erdély Jenő)
Még ebben az évben kétezer-kétszáz láda árut kell becsomagolni. Szombat és vasárnap is csomagolunk
(1973 László-Bencsik Sándor)
kávét pörkölő, csomagoló és árusító vállalkozásokat
(1996 Magyar Hírlap)
2a. tárgyas (tárgy n. is)
〈utazásra való holmit, kül. ruhaneműt, ill. élelmet〉 (bőröndbe, táskába stb.) tesz, helyez
– Jó, hát ha menni akarsz, eredj. Én is segítek málházni. Mit csomagoljak?
(1869 Jókai Mór)
a mama és szobaleány egy nagy kofferbe s két kisebb útitáskába csomagol
(1912 Molnár Ferenc²)
[anyám nekem] főleg elemózsiát csomagolt, előbb csak az útikosaramba, aztán a kézitáskámba
(1941 Illyés Gyula)
Szilárd [Leó], aki barátai szerint állandóan bőröndbe csomagolva tartotta holmiját, rövid európai utazás után Londonban állt meg
(1998 Természet Világa)
2b. tárgyas (kissé rég)
〈bőröndöt, táskát stb.〉 ruhát, élelmet helyezve bele (megtölt,) elvitelre v. szállításra előkészít
a félig csomagolt bőröndre és egyéb útitáskákra mutatva
(1875 Jókai Mór)
Gyuri szántásra készitette az ekét, kis felesége a tarisznyát csomagolta
(1891 Gyarmathy Zsigáné)
Mikor csomagolja táskáját, segítek neki s izgat, nem felejtett-e ki olyan holmit, melyre esetleg szüksége lenne, együtt szállok vele vonatra, hajóra
(1924 Kosztolányi Dezső)
2c. tárgyatlan
(utazásra, költözésre v. menekülésre készülve) holmijait szállításra alkalmas eszköz(ök)be rakja, helyezi
[Jókai] elhatározta, hogy Petőfivel utazik, s hazament csomagolni
(1900 Váli Mari)
a négy szép asszony gyorsan csomagolni kezdett és sürgönyileg rendelt szobát a Lidón
(1915 e. Lovik Károly)
a félénkebb lakosok kapkodva csomagoltak, s a gőzhajók megteltek utasokkal, akiket csendesen úsztattak a tavaszi eső paskolta sárga Dunán a biztonságosabb Linz felé
(1931 Sárközi György)
Mit sajnálnék itthagyni, ha egy napon mégis csomagolnom kellene?
(1997 Kertész Imre²)
2d. tárgyatlan (biz)
〈személy v. intézmény〉 (verseny)helyzetét, munkakörét stb. elveszítve v. átadva távozni kényszerül (vhonnan)
ha az elődöntőben kivernek, akkor csomagolni kell. Ha bejutok a középdöntőbe, akkor kivárhatom az EBEurópa-bajnokság végét
(1978 Kabdebó Tamás)
Ha a kormányzati munkában késlekednek a szükséges döntésekkel, a privatizációról továbbra is csak beszélnek, akkor néhány hónap múlva csomagolhat az új pénzügyminiszter
(1995 Magyar Hírlap)
amennyiben a közbiztonság igen rövid időn belül lényegesen nem fog változni, akkor jobb, ha a kormány csomagol
(1998 Országgyűlési Napló)
3. tárgyas (biz)
〈egymásra épülő, egymással összefüggő több előterjesztést, javaslatot, törvényt〉 együtt, egy egységben kezel, tárgyal
[a törvényeket] célszerű blokkokba csomagolni, legalább három ilyen törvényblokk elkerülhetetlen
(1990 Országgyűlési Napló)
ha [1890-ben] a honvédség fejlesztéséről szóló törvényt a költségvetésbe „csomagolva” fogadtatják el a Házzal, akkor hol marad a főrendiház véleménynyilvánítási joga a javaslattal kapcsolatban?
(1997 Szalai Miklós²)
ÖU: visszacsomagol
Sz: csomagolgat
Vö. ÉrtSz.; TESz. csomag; ÉKsz.

Beállítások